Author Archives: evelin

Muraste külaseltsi tänukontsert 1.oktoobril kell 19:00. Unistuste valge klaver kogukonnale, esinevad Liisi Koikson ja Joel Remmel

Tuhat tänu kogukonnale, peredele, eraisikutele, ettevõtetele ja organisatsioonidele. Unistajatele, tänu kellele on Muraste koolimajas kodu leidnud unistuste valge klaver Estonia. Hea kogukond, olete oodatud tänukontserdile.

Toetajad:

AARE RAUDIK
A.H
AILE KALJOLA+++
AIRE EENSALU
AIVI JÄRVE+
AIVI TAMM
ANDRUS SALISTE+
ANNA-LIISA JUHTVER
ANNE OTT-JEGOROV
ANNELY LUIKMEL
A.K
AULE KIKAS

BRITTA HUNT
BRITT HALLIMÄE

EGE NETSE
ELEN LUKAS
ELEN ILVES
ELIIS TAMMIK
ELIISA ELFENBEIN
EVELIN TIIRIK
E.O

FA STUUDIO MTÜ
FERTELOR GRUPP OÜ

GENADI NIKOLAJEV
GERLI LAHEK
GERT SILLING
GUNNAR TOOMEMETS
HARJU TARBIJATE ÜHISTU
HERTA JA AARE KARJUS
HELEN HOYER VON NANDELSTADH
HELI ANTER-KIIBUS
HELVE MITT

HARKU VALD
JAANIKA MÜÜRSEPP
J.K
JULIA SARAPUU
KAI HOREB
KAARI KIITSAK-PRIKK
KAARI POORITS
KAIRI OJAMÄE
KAIRE KUNGLA
KADRI MÄGI
KALEV KONSA
KAROLI NIILUS
K.J
K.S
KARMEN URGARD
KASPAR HIOVÄIN
KATRIN KASESALU
KATRIN KRAUSE
KATRIN PEBSEN-ZACHRAU
KERT KRAUSE
KIRSTI TOOMEMETS
KIRSIKA LAUK
KRISTEL GLASER
KÄTRIN SEPP
FEDTSHENKO LARISSA
LIINA DANIL
LIISA OVIIR
LIIVALILL OÜ
MAIRI HÜÜDMA
MARGUS MÄNDMETS
MARILI KURVISTE
MARGO LUBERG
MARIA BAGGER
MARJU RANDLA
MART EENSALU
MARTIN LAHEK
MARET HIRTENTREU
M.L
M.O
MEELIS MEREKÜLA
MERIKE OJASAAR
MERLE POOLAMEST
MERLE KARU
MAIROLD VAIK
MONIKA OJALA
MIKK ÜLEOJA
PILLE LAMP
PIRET KIRS
PIRET TIITS
PIRET VESKI
PIRET SÜGIS
P.R
REILI PURKAS
REE TEINBERG
RIHO SAKSUS
RIIN KIVINURM
ROMAN ÕUNAP
RUTH MIHKELSON
S.L
SIGRID LAANEMETS
SIRJE JUST
SIRJE LEPP
SMILLA OÜ
STEN LUIK
TABASALU LIONS KLUBI
TERJE KUBI+
TRIINU ARRAS
TIINA SAVISAAR
TRIINU KONT-KONTSON
THOMAS ZIMMERER
URMO LAMP
V.V
Õ.A
PEREKOND VALDVEE

Annetusi klaveri soetamiseks sai teha spetsiaalsele Muraste Külaselts MTÜ erikontole SEB EE861010220199707220, märksõnaga “Klaver” koos märkega “Nõustun oma nime avaldamisega”  või “Ei soovi oma nime avaldamist”.

Annetuste kogumisel lähtume annetuste kogumise heast tavast.
*Muraste külaseltsi projekt; 2020 riigieelarveline eraldis Muraste kogukonnakeskuse klaveri soetuseks.
*Klaveri pilt on illustratiivne (kuid reaalne)

Kokku klaveriraha 12490.- eurot
sh
8490- eurot kogukonna ja sõprade annetus
4000.- eurot 2020.a riigieelarveline eraldis
(perioodil 28.04 – 27.10.2020) 

Kontserdipiletite ostmise saate vormistada ülekandega:
MTÜ Muraste külaselts
EE431010220207318226
Selgitus: Klaverikontsert ja piletite arv.

5€ toetajapilet, tegin annetuse unistuste klaveri ostmiseks

12€ pilet eelmüügist

15€ pilet kontserdipäeval 

Nädalakava 13.-19.september

Murastes saab iga päev midagi toredat teha. Reede on kino päev, laupäev ja pühapäev perega koos olemise päev. Esmaspäev laulu ja trenni päev. Teisipäev inglise keele ja muusika päev. Kolmapäeval saab tantsuliselt trenni teha ja neljapäeval näiteringis uues rollis olla. Tegelikult on kõike kordades rohkem. Ja alati saab millegi uuega algust teha. Kas sa sooviksid õppida itaalia keelt?

15.juulil toimub Muraste külapäev!

Olete oodatud kogu perega! Lastealal on enese hüpitamiseks ja upitamiseks batuudid ja pannkoogid. Külapoe juures kostitatakse teid rahvamuusika ja karmoška helidega. Õhtu lõpetame filmiprogrammiga: lastele, noortele ja täiskasvanutele. Külarahvas avab kodukohvikuid ja aedu!

Lustlikku külapäeva kõigile!

ÜLDKOOSOLEK

Muraste Külaseltsi logo

Hea külaseltsi liige!

Oled oodatud 15.juunil Muraste külaseltsi üldkoosolekule algusega kell 19 kogukonnakeskuses.

Päevakorras:
1.  2020 majandusaasta -ja tegevusaruande kinnitamine.
2. Koduküla nägu täna ja homme  – ülevaade ja arutelu  tehtust ja teoksil olevast – heakord, prügimajandus, koostöö, kultuur, taristu, liikluskorraldus, uued algatused, Muraste küla arengukava jpm).

NB! Muraste külaseltsi liikmemaks on 10 eurot aastas. Oled oodatud panustama! Saaja: Muraste külaselts MTÜ,  SEB EE901010220100157018. 

NB! Liikmed, kes ei saa koosolekul osaleda, palun tehke digitaalselt allkirjastatud volikiri mõne osaleja (nt juhatuse liikme) nimele ja saatke see enne koosoleku toimumist muraste@muraste.ee  või andke lihtkirjalik volitus volitatavaga kaasa.

Lugupidamisega,
Muraste külaseltsi juhatus

Täiendav info Evelin Tiirik, muraste@muraste.ee, tel 5220226

Muraste rulapargis teostatakse remonttöid

TEADAANNE! Muraste rulapargis alustati täna remonttöödega- vahetatakse 45 vineertahvlit, värvitakse üle piirded, vajadusel teostatakse teisi pisiremonttöid. Head rulapargi kasutajad palun tagage töö tegemiseks tööruum ja suurepärane töökeskkond! Töid teostab Sessionramps OÜ (projekti maksumus 3468€, rahastab Harku vald). #rulapark #murastekülaselts #harkuvald #noored #skatepark

Harku Vallavalitsuse Ehitus- ja kasutuslubade komisjoni andis ehitusloa Kolmiku tänava allapääsu püstitamiseks Merikülas Meriküla tee ja Muraste külas Kolmiku tänav L3 maaüksustel

Harku Vallavalitsus andis 14.05.21 välja ehitusloa valgustusega lifti püstitamiseks Muraste looduskaitsealale. Vallavalitsus on ehitusloa andmise otsuses möönnud külaelanike poolt välja toodud häiringuid, kuid on pidanud avalikku huvi elanike häiringutest olulisemaks. Väljavõte ehitusloa andmise otsusest: Vallavalitsus peab Muraste küla ja Meriküla erinevas vanuseastmes ja liikumisvõimekusega elanike liikumisvõimaluste säilitamist ja parendamist, Muraste looduskaitseala senisest paremini avalikkusele tutvustamiseks eelduse loomist ning kallasrajale juurdepääsu võimaldamist avalikule huvile vastavaks, mis kaalub üles Kolmiku tänava äärsete elamumaade kasutamisel privaatsuse riive ning ehitustegevuse ja liiklusega kaasnevad keskkonnahäiringud. Ehitusluba nr 2112271/16128 asub alljärgneval lingil:

Muraste küla aktiivsed elanikud algatasid petitsiooni, kus soovitakse peatada elurajooni tupiktänava lõpus, looduskaitsealal asuva turismile suunatud lifti ja vaateplatvormi ehitus.

Petitsiooniga on võimalik tutvuda: https://petitsioon.ee/looduskaitsealalift

Jäätmemajade asukohtadest Murastes

Kogukond on andnud oma sisendi jäätmemajade asukohtade väljaselgitamiseks.

Kõige enam nähakse jäätmemaja asukohana  Coopi poe kõrval olevat ala, mis teenindaks Pankranniku piirkonna elanikke.

Pangapealse piirkond andis sisendiks küla sissesõidu nn esimese ringi ala. Mõisa piirkonda sobib jäätmemaja võimalikuks asukohaks aadress Muraste tee 20/18, mis on Muraste-Tabasalu Vabatahtlike Päästjate tegevuspaiga vahetus läheduses.

Lisaks leidis poolehoidu jäätmemaja asukoht Lee tee praeguses kontenerite asukohas. Palkoja tee äärne pakendikonteinerite asukoht tuleks kindlasti muuta külaosa sisesemaks, uuselamurajooni piirkonda. Kui see ei ole võimalik, siis näha lahendus ette lisa jäätmemaja osas Coopi kõrval oleval kinnistul.

Meie kogukond liigub õiges suunas. Hea on tõdeda, et vastanutest pooled kompostivad või kasutavad biojäätmetekonteinerit. Teisel kohal on pakendikonteiner ning paberi-ja papi saab ära panna 1/3 vastanutest oma kinnistul.

Toreda ettepanekuna laekus idee kogukonna toidu-ja teise ringi asjade jagamisesks. Kohe on võimalik digikeskkonas kasutada nt Smastswapi lahendust ning lisaks suuremad FB grupid, millega soovitame liituda.

Täname kõiki aktiivselt kaasa mõtlemast ning kel veel uus hea idee tekib, andke julgelt märku muraste@muraste.ee

Muraste külaseltsi juhatus

Muraste

Loodus kodus!

Kus peab asuma Murastes jäätmemaja?

https://bit.ly/3dxl4uQ

Kogukonnaliikmetel on võimalus kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamises. Küsime sisendit vallale edastamiseks. Kus on sobivad asukohad jäätmemajadele kodukülas.

Murastesse on planeeritud  kaks kogukondlikku jäätmemaja, kus saavad olema konteinerid:

 • vanapaberile
 • paberpakendile
 • klaaspakendile
 • plast- ja metallpakendile
 • tekstiilile
 • väike-elektroonikale ja patareidele
 • (tulevikus) konteiner biolagunevatele köögijäätmetele

Jäätmemajad võimaldavad vastavaid eraldi kogutud jäätmeliike mugavamalt ära anda kodule lähedamal ehk väheneb vajadus jäätmejaama külastada. Jäätmemajades saab olema videovalve ning isikutuvastussüsteem. Kaks maja valmivad eeldatavalt sügisel 2021. 
Ideaalis peaksid olema jäätmemajad igas külaosas: Vana-Murastes, Pangapealses, mõisa piirkonnas jne. 

Parim asukoht vastab tingimustele 

 1. maa alaele peab mahtuma maja suurusega 4 x 6m, lisaks teenindusala
 2. maa omanik peab olema Harku vald
 3. maal puuduvad maa-alused tehnovõrgud
 4. piisav maa ala prügiveoki peatumiseks 
 5. eelistatult ei ole prügiveokil vajadust tagurdamiseks  

Oma ettepanekud saate anda vormil või kirjtutada muraste@muraste.ee. Info edastame omavalitsusele 27. aprillil, peale mida jagame tulemust ka meie kodulehel ja sotsiaalmeedias. 

Muraste
Loodus kodus