Author Archives: evelin

Muraste Külaselts annab Pankranniku mänguväljaku Harku Vallavalitsusele

Muraste Külaseltsi juhatus võttis vastu otsustas anda Pankranniku mänguväljak üle Harku Vallavalitsusele. „Muraste küla puhkeplats (Pankranniku mänguväljaku I ja II etapp) oli esimene suur investeeringu projekt, mida külaselts peale asutamist eest hakkas vedama aastatel 2011-2012“ meenutab toonane projektijuht ja kauaaegne juhatuse liige Katrin Krause. Mänguväljak rajati Harku valla maale, projekti eelarve oli kokku 60 070 eurot, millest Leader (Nelja Valla Kogu)  rahastas 90% ja Harku vald 10%. Mänguvälja vajab iga aastaselt 2-4 korda tehnilist kontrolli, lisaks rahalist eelarvet halduskuludeks ja remondiks. Tänaseks on puitkonstruktsioonid amortiseerunud ja uute rajatiste taastamine maksab  pea 10 000 eurot ning kahjuks ei ole Muraste Külaseltsil sellist rahalist võimekust, nentis juhatuse liige Katrin. Kümne aasta jooksul on Muraste kogukonnas väga paljud inimesed panustanud vabatahtlikult Pankranniku mänguväljakusse – niitnud ja trimmerdanud muru, rohinud, koristanud prügi, värvinud ja remontinud aeda ja väljaku konstruktsioone ning teinud rahalisi annetusi. Täname südamest kõiki vabatahtlikke ja panustajaid, kes on hea seisnud selle eest, et meie küla lastel oleks vahva mängupaik.  Soovime Pankranniku mänguväljakule pikka iga ja loodame, et koostöös Harku Vallavalitsusega saame pakkuda meie küla lastele ja peredele kvaliteetset vaba aja veetmise võimalust rekonstrueeritud väljaku näol.

Küsitluse tulemused seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu

Muraste Külaselts viis perioodil 8.-11.03.21 läbi küsitluse Muraste küla elanikele seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu. Küsitlusele vastas 275 inimest. Vastajatest 88% olid Muraste küla elanikud ja 12% olid märkinud elukohaks muu piirkonna Harku vallas (Suurupi, Tabasalu, Meriküla, Liikva, Ilmandu). Vastajatest kõige aktiivsemad olid Kolmiku ja Kolmikkaare tn piirkonna elanikud, kust vastajaid oli 105.  Lepalaane ja Pangapealse tn piirkonnast laekus 36 vastust ja kõige vähem vastuseid (11) laekus Hindreku elurajoonist ja nn vana Muraste piirkonnast. Ülejäänud jagunesid: Lee tee ja endiste suvilarajoonide piirkond 32, Muraste mõisa piirkond 34, Tüve tn piirkond 23, muud piirkonnad 32 vastust.

Täpsemalt loe küsitluse tulemustest: