Tõsine reede ehk 1. aprill 2016

Olulisemad uudised Murastest A.D 1.aprillil 2016

Murastes avatakse pank

Murastel on peagi taas põhjust tõsiselt rõõmustada. Nimelt on Türisalu Pank oma 15. märtsi pressiteates väljendanud, et peatselt avatakse Murastes oma filiaal. “Peale mitmete potentsiaalsete piirkondade hindamist leidis Türisalu Pank filiaali loomiseks parimaks kohaks just Muraste, mis on viimase kümnendi jooksul oluliselt arenenud.”, ütleb Türisalu Panga tegevjuht Kalju Kivi. Kivi hinnangul on pank Murastesse väga oodatud, kuna nii kohalik kogukond on juba ammu täitnud selleks kõik vajalikud kriteeriumid. Panga hinnangul on lahtine veel vaid panga täpne asukoht. Pank on kaalunud asukohana nii Pankranniku, kui Pangapealse piirkonda, mis mõlemad on juba markeeritud sobiva aadressiga. Pankranniku kasuks räägib juba loodud vaateplatvorm, mis on oluline meede halbade laenude menetlemise seisukohast. Samas on Pangapealse piirkonnas kvaliteetsem sidelahendus, mis on oluline pangasüsteemide laitmatuks tööks. Samuti nähakse just Pangapealse elamurajoonis võimalust välja anda mõned mõtlematud emotsioonilaenud, mis annaksid võimaluse uutele peredele asustada üksikud tühjalt seisvad krundid ning võtta unistuste pilves hõljudes enda kanda kohustused, mida nad iial täita ei suuda.
Uudistootena toob Türisalu Pank Muraste rahvale ka uue laenutoote, milleks on naabri kinnisvara tagatisel reisilaen. Türisalu Panga turundusjuhi Rita Müürilille sõnul lihtsustatakse antud laenutoote taotlemist, et ära hoida naabrite vahelised tülid laenu taotlemise protsessis. Laenu taotlejal tuleb panga kodulehel valida soovitud summa ning märkida taotlusesse vähemalt kahe naabri kinnistu number ning reisi lõpptähtaeg. Reisiraha kantakse taotlejale üle 2 tööpäeva jooksul. “Taotleja ei pea ka reisi ajal millegi pärast muretsema, kuna naaberkinnistute omanikke ei teavitata võetud kohustustest enne reisi lõppkuupäeva” lohutab Müürilill. Juhul, kui laen peaks siiski kaasa tooma võimalikke probleeme, siis on neid võimalik hõlpsasti lahendada nii Muraste pangal või soovi korral ka peakontoris Türisalus.
Pressiteate andmetel plaanitakse Türisalu Panga Muraste filiaal avada hiljemalt esimeseks juuliks. Pangajuhi hinnangul on panga asukoha kõrval siiani kooskõlastamisel ka filiaali avamise täpne aasta.

Liikluskorralduse muudatused

Pressiteade liikluskorralduse muudatusest: Alates 1 septembrist muudetakse Murastes osade kohalike teede liikluskorraldust! Seoses liikluskoormuse kasvuga ning sügisel taas aktiviseeruva uue koolialguse liikumisega muudetakse Kolmiku tee, Pangapealse tee, Tulika tee, Muraste tee ühesuunalisteks. Ühesuunalisus hakkab toimima Eestis esmakordselt uue lahendusena muutuvas vormis. Üle päeva saab liikuda ühte pidi ja siis järgmisel päeval jälle teist pidi. Seoses jalakäijate rohkusega on võimalik siis olla turvalisemalt kindel, millisest suunast oodata liikuvaid sõiduvahendeid ja seeläbi vähendada ohtu. Piisavalt vara ette teatades suudavad Muraste elanikud ka oma liikumisi planeerima asuda aegsasti. Turvaliselt koju!

Uued sularahaautomaadid alustavad tööd!

Täna, 01.04.16 saime kõikide Eesti pankade ja MNT-ga kokkuleppele, et Muraste kiiruskaameratest saab edaspidi sularaha välja võtta! Esimestele kiirematele kasutajatele on 10€ pealekauba!

Kevadine loendus on alanud!

Selleks, et Muraste looduskaitseala säiliks, otsustasime koos Keskonnaametiga, et kõik Naissaarel elavad kaitsealuste lindude pesad tuua üle Muraste looduskaitsealale. Pesades on juba mõned munad ehk et sügiseks on metsas kordades rohkem I kategooria kaitsealuseid linde. Selleks, et linnud saaks lõpuni pojad üles kasvatada, palume perioodil 01.04.16 -15.08.16 Muraste looduskaitsealal mitte liikuda! Vastutavad jälgijad: elavad pankranniku ääres!

Algavad vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitused

Suurepärane teade Muraste ja Suurupi suvilapiirkondade elanikele! Eile toimunud volikogu istungil anti lisaeelarvest vahendeid puuduolevate vee- ja kanalisastioonitrasside rajamiseks Muraste ja Suurupi piirkonda ning võeti vastu KIKi pakutav finantsabi! Et aga töö kiiresti ja ladusalt (max 1 nädal!!!) sujuks, on valla pressiesindajal palve kõigile suvilaomanikele: autod ja muud liikumisvahendid palun tänase päeva jooksul teisaldada Tabasallu Kallaste 12 esisele platsile. Et asi korrektsem välja näeks, siis paremale pool Klooga maanteelt vaadatuna lähevad musta värvi ja vasakule valget värvi sõidukid. Kohapeal korraldab parkimist valla liiklusohutuse peaspetsialist.
Kodudest väljapääsuks kasutada purdeid. Konsumi esisele platsile tuuakse tänase päeva jooksu lauad, naelad, saed ja haamrid; kohal on käsitöömeister J.Soss, kes aitab neid, kel selline töö üle mõistuse tundub olevat. Apteegist saab osta kõrvatroppe: kaevtöödega kaasnev lärm on kordades suurem kui mõni aeg tagasi toimunud saladuslik plahvatus.
Senise purgimisteenuse asemel kasutada nädala jooksul purke ja kilekotte, ladustamine toimub iga majaomaniku territooriumil, naaberkinnistule oma purgi või koti sokutamine on karistatav. Tööd tõhustab ka Muraste naabri-Valve sektor.
Ülla eesmärgi nimel: tööle!

Haldusreform tulekul

Teadupärast kütab haldusreform kirgi vahelduva eduga Eestis juba pikki aastaid. Hetkel käima lükatud tegevus näikse siiski kuhugi jõudmas ja seetõttu oleme ka meie Muraste külaga otsustanud tõsisemalt kaasa panustada. Naabervallas Sauel on loodava suurvalla plaan kujunemas reaalsuseks ja ühinemas Nissi, Kernu, Saue vald ning Saue linn. Võib-olla tõesti on loodava suurvalla suurus rahvaarvult ehk ülepaisutatud, sest minimaalse toimetuleku jaoks on riigi poolt ette kirjutatud 5000 elanikku aga valisid nad selle tee ning soovime jõudu ja edu viia asi võiduka lõpuni.
Kuidas siis Muraste asjaga seotud on? Tuginedes tõstatatud eesmärgile tagada valla minimaalseks suuruseks 5000 elanikku, oleme ka meie tegemas ettepanekut Suurupi ja Ilmandu ning Rannamõisa küladele, et luua uus omavalitsus ning eralduda Harku vallast. Seeläbi aitaks kaasa kahele eesmärgile – näitame, et ka niipidi on võimalik ja teisalt saame lahti Tallinna ümbruse kuldse ringi staatusest. Kuldse ringi valdade puhul rakenduvad erinevate fondide rahastamisvõimalustele koefitsiendid ja seeläbi taotletavad summad jäävad ka pahatihti väiksemaks. Nagu ka Saue valla eestvedamisel loodava valla puhul selguks ka soovitav nimi ühise otsuse abil. Küll aga oleme plaaninud ka teha ettepanek Naissaarele ühineda loodava vallaga. Seda just kahel põhjusel. Murastesse loodud pood ja kool ning Rannamõisa kirik on juba valmis tehtud ning seeläbi saame tagada ka nii hingeabi, hariduse kui ka toidupoolise kõigile, ka kaugemal asuvatele. Naissaar on olnud ajaloos ka Harku vallaga seotud ning üle mere Murastele lähemal kui Viimsi vallale. Peagi Murastest lahkuva sisekaitseakadeemia osakond jätab võimaluse luua Murastesse ka gümnaasiumiharidust pakkuv kool ning koostöös Kaisteliiduga saab gümnaasiumihariduse lisandväärtuseks ka tugev kodaniku kasvatus. Eelpool nimetatud võimalustest lähtuvalt ongi plaan küpseks saanud alustada läbirääkimisi ja juba järgmiste kohalike omavalitsuse volikogude valimiste ajal loodav uus omavalitsus ka ellu kutsuda. Väärikas ja hooliv elanikkond tagavad piisava maksutulu; looduslik keskkond ja merelähedus ning Naissaare omapära piisava huvi turismisektori poolt. See esmane avalikkuse poole edastatud info annab aimu lähiperspektiivi plaanidest ja loodetavasti algatab erinevaid arutelusid. Loodetavasti hoogsat kaasamõtlemist ning panustada tahtjaid. Ainult üheskoos saamegi luua just sellise omavalitsuse, millises tõeliselt tahame elada!

Tervisenõuannet

Muraste perearst ja liikumisklubi” Lihtsalt liikuma!” soovitavad: Kanged jalad saab pehmeks väikese Proseccoga