Ettevalmistused Muraste rulapargi rajamiseks käivad

Augusti keskpaigas algab meie piirkondlikus LEADER-tegevusgrupis  Eesti maaelu arengukava 2014-2020  rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmine  2016. aasta rakenduskava meetmetele.

Ka Muraste külaseltsi juhatus on projektikonkursiks hoogsalt valmistumas: soovime rajada Murastesse, kooli staadioni lähedusse üht vahvat rulaparki. Töö käib (ja jätkub) ning meil on heameel teile tutvustada raja esialgset eskiislahendust.  Nüüd kõigil tulevastel raja kasutajatel pöidlad pihku – soovime ju, et meie projekt saaks rahastuse!

Rohkem infot katrin@kodukyla.ee, tel 5270732

skate1 skate2 skate3 skate4