Lugu armastusest laulu ja naljaga.

Reedel, 18. mail muutub Muraste koolimaja taas teatrisaaliks. Teie ette astub Kuusalurahva Teater etendusega “Armastus, pulm ja abielu ehk Tulusaks juhatuseks ja Lõbusaks Ajwiiteks Noore-Rahwale”.

Teatritrupp tutvustab etendust niimoodi:
See on üks Kuusalurahva Teatri poolt ette kantav lõbus-õpetlik laulumäng 19. sajandi lõpu / 20. sajandi alguse uuemate eesti rahvalaulude saatel, mille on koostanud ja lavastanud Tõnu Tamm.

Kuna Tõnu tähistas 2017. aastal oma 75. sünnipäeva, otsustas Kuusalurahva Teatri trupp selleks puhuks ja 2005. aastal meie seast lahkunud Kaarel Kilveti mälestuseks anda wälja nende muusikaga topelt-CD plaadi “Küll mõni poiss võib ilus olla”

Plaadi ettevalmistamise käigus ning valmistudes Eesti Vabariigi 100 ning Kuusalu valla 80. juubelisünni-päewaks tekkiski trupil mõte need laulud etenduseks vormistada.

Näitemängu teksti koostamisel kasutas Tõnu eelmisel sajandivahetusel ilmunud “elutarkusi” täis eneseabi raamatuid, mille pealkirjad kõnelevad iseenda eest: “Abielu Katekismus ehk Üleüldised märkused ja arwamised selle kunsti kohta, kuidas abielus õige õnnelikuks saada”, “Armastus, kihlus, pulm ja abielu ehk Nõuandja armastajatele naesterahwastele”, “Kuidas omandan ma Meeldiwat wälimust ja head ümberkäimist? ehk Juhatus, kuidas isiklikkusid wigasid ja puudusi parandada”, “Kunst elada, armastada ja armastatud saada ehk Tulusaks juhatuseks ja lõbusaks ajawiiteks noore rahwale kirjutatud” ja “Saladus, kudas neidude südameid ära wõita”.

Lavastuses kõlawad luuletused on pärit aga Tartus 1913. aastal ilmunud teosest “Luuleilm”, millesse koostaja Auguste Kaarna kogus kokku ja süstematiseeris (peaaegu) kõik tolleks ajaks ilmunud emakeelsed poeesid.

Etenduse valmimise käigus töötasime läbi ka noorelt surnud „teatrikorüfee“ Adolf Rühka poolt 1907. aastal Valgas ilmutatud raamatu “Lühike Näitemängu Õpetus”, milles autor annab hulgaliselt “kasulikke” ja “moodi järgiwaid” näpunäiteid maal tegutsewatele “wabatahtlistele” näitlejatele. Sellest ehk ka meie ebatraditsiooniline näitlemise, liigutamiste ja rääkimise stiil.

Etenduses lööb kaasa ja laulab peaaegu kogu Kuusalurahva Teatri trupp koosseisus: Elina Aasa, Elvi Reinvald, Enn Kirsman, Inge Lukme, Kalev Pallon, Kaupo Parve, Kaupo Rüütsalu, Kristiina Raivi Vilepaju, Mart Almers, Terje Multer ja Tiia Kumm.

Etendus on ühe vaheajaga ning kestab pisut üle kahe tunni.

Pileti hind eelmüügist on 6.- EUR, sooduspilet (eakad, õpilased, üliõpilased, õpetajad) 4.- EUR.

Kohtumiseni!
armastus