Kogukonnaliikmed koolitusel

Meie külaseltsi liikmed osalevad Muraste Kooli õpetajatega koos Liikuma kutsuva kooli projekti raames koolitusel “Õuesõpe: võimalused, väljakutsed ja laste heaolu”, lektor Ingunn Fjørtoft Kagu-Norra Ülikoolist. Meie kogukonna jaoks on oluline, et Muraste kooliõues leiaks tegevust kogu pere.