Kus peab asuma Murastes jäätmemaja?

https://bit.ly/3dxl4uQ

Kogukonnaliikmetel on võimalus kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamises. Küsime sisendit vallale edastamiseks. Kus on sobivad asukohad jäätmemajadele kodukülas.

Murastesse on planeeritud  kaks kogukondlikku jäätmemaja, kus saavad olema konteinerid:

 • vanapaberile
 • paberpakendile
 • klaaspakendile
 • plast- ja metallpakendile
 • tekstiilile
 • väike-elektroonikale ja patareidele
 • (tulevikus) konteiner biolagunevatele köögijäätmetele

Jäätmemajad võimaldavad vastavaid eraldi kogutud jäätmeliike mugavamalt ära anda kodule lähedamal ehk väheneb vajadus jäätmejaama külastada. Jäätmemajades saab olema videovalve ning isikutuvastussüsteem. Kaks maja valmivad eeldatavalt sügisel 2021. 
Ideaalis peaksid olema jäätmemajad igas külaosas: Vana-Murastes, Pangapealses, mõisa piirkonnas jne. 

Parim asukoht vastab tingimustele 

 1. maa alaele peab mahtuma maja suurusega 4 x 6m, lisaks teenindusala
 2. maa omanik peab olema Harku vald
 3. maal puuduvad maa-alused tehnovõrgud
 4. piisav maa ala prügiveoki peatumiseks 
 5. eelistatult ei ole prügiveokil vajadust tagurdamiseks  

Oma ettepanekud saate anda vormil või kirjtutada muraste@muraste.ee. Info edastame omavalitsusele 27. aprillil, peale mida jagame tulemust ka meie kodulehel ja sotsiaalmeedias. 

Muraste
Loodus kodus