Harku tähed

Harku valla Noortevolikogu korraldab taaskord Harku valla noortele tänuüritust “Harku Tähed”, mille raames soovitakse tänada ja märgata neid, kes olid aastal 2021 silmapaistvamad ja on väärt tunnustust.

Noori tunnustatakse viies erinevas kategoorias: sportlane, muusik, heategija, toetaja või lemmik õpilasfirma. Nominentidena saab esitada 7-26. aastaseid Harku valla noori. Kindlasti tuleb lisada põhjendus, miks antud noor või tegevus on tunnustamist väärt. Laureaate tunnustatakse tänuüritusel märtsi kuus. Nomineerida võib ka ainult ühes kategoorias, kõiki lahtreid ei pea täitma. Manuses olevat plakatit palume saata ja levitada laiali oma ringkonnas, et info leviks kõigi Harku valla elanikeni, sest vaid nii saame toetada ja julgustada noori olema tublid ja aktiivsed kodanikud.

Küsitlust saab täita läbi QR-koodi, mis on manuses oleval plakatil või läbi lingi: https://bit.ly/harkutähed2022. Küsitlus läheb kinni 26. veebruaril 2022. a.

Küsimuste korral saab noortega ühendust võtta e-meili teel: noortevolikogu@harku.ee.