• NÄDALAKAVA


  07.09.2021


  Koos teame rohkem, koos teeme rohkem, koos muudame külaelu paremaks! • 15.juulil toimub Muraste külapäev!


  07.07.2021


  Olete oodatud kogu perega! Lastealal on enese hüpitamiseks ja upitamiseks batuudid ja pannkoogid. Külapoe juures kostitatakse teid rahvamuusika ja karmoška helidega. Õhtu lõpetame filmiprogrammiga: lastele, noortele ja täiskasvanutele. Külarahvas avab kodukohvikuid ja aedu! Lustlikku külapäeva kõigile! • ÜLDKOOSOLEK


  01.06.2021


  Hea külaseltsi liige! Oled oodatud 15.juunil Muraste külaseltsi üldkoosolekule algusega kell 19 kogukonnakeskuses. Päevakorras:1.  2020 majandusaasta -ja tegevusaruande kinnitamine.2. Koduküla nägu täna ja homme  – ülevaade ja arutelu  tehtust ja teoksil olevast – heakord, prügimajandus, koostöö, kultuur, taristu, liikluskorraldus, uued algatused, Muraste küla arengukava jpm). NB! Muraste külaseltsi liikmemaks on 10 eurot aastas. Oled oodatud panustama! Saaja: Muraste külaselts MTÜ,  SEB EE901010220100157018.  NB! Liikmed, kes ei
  …Loe edasi • Muraste rulapargis teostatakse remonttöid


  31.05.2021


  TEADAANNE! Muraste rulapargis alustati täna remonttöödega- vahetatakse 45 vineertahvlit, värvitakse üle piirded, vajadusel teostatakse teisi pisiremonttöid. Head rulapargi kasutajad palun tagage töö tegemiseks tööruum ja suurepärane töökeskkond! Töid teostab Sessionramps OÜ (projekti maksumus 3468€, rahastab Harku vald). #rulapark #murastekülaselts #harkuvald #noored #skatepark • Harku Vallavalitsuse Ehitus- ja kasutuslubade komisjoni andis ehitusloa Kolmiku tänava allapääsu püstitamiseks Merikülas Meriküla tee ja Muraste külas Kolmiku tänav L3 maaüksustel


  19.05.2021


  Harku Vallavalitsus andis 14.05.21 välja ehitusloa valgustusega lifti püstitamiseks Muraste looduskaitsealale. Vallavalitsus on ehitusloa andmise otsuses möönnud külaelanike poolt välja toodud häiringuid, kuid on pidanud avalikku huvi elanike häiringutest olulisemaks. Väljavõte ehitusloa andmise otsusest: Vallavalitsus peab Muraste küla ja Meriküla erinevas vanuseastmes ja liikumisvõimekusega elanike liikumisvõimaluste säilitamist ja parendamist, Muraste looduskaitseala senisest paremini avalikkusele tutvustamiseks
  …Loe edasi • Jäätmemajade asukohtadest Murastes


  26.04.2021


  Kogukond on andnud oma sisendi jäätmemajade asukohtade väljaselgitamiseks. Kõige enam nähakse jäätmemaja asukohana  Coopi poe kõrval olevat ala, mis teenindaks Pankranniku piirkonna elanikke. Pangapealse piirkond andis sisendiks küla sissesõidu nn esimese ringi ala. Mõisa piirkonda sobib jäätmemaja võimalikuks asukohaks aadress Muraste tee 20/18, mis on Muraste-Tabasalu Vabatahtlike Päästjate tegevuspaiga vahetus läheduses. Lisaks leidis poolehoidu jäätmemaja
  …Loe edasi • Kus peab asuma Murastes jäätmemaja?


  20.04.2021


  Kogukonnaliikmetel on võimalus kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamises. Küsime sisendit vallale edastamiseks. Kus on sobivad asukohad jäätmemajadele kodukülas. Murastesse on planeeritud  kaks kogukondlikku jäätmemaja, kus saavad olema konteinerid: vanapaberile paberpakendile klaaspakendile plast- ja metallpakendile tekstiilile väike-elektroonikale ja patareidele (tulevikus) konteiner biolagunevatele köögijäätmetele Jäätmemajad võimaldavad vastavaid eraldi kogutud jäätmeliike mugavamalt ära anda kodule lähedamal ehk väheneb vajadus jäätmejaama külastada. Jäätmemajades saab olema
  …Loe edasi • Muraste Külaselts annab Pankranniku mänguväljaku Harku Vallavalitsusele


  23.03.2021


  Muraste Külaseltsi juhatus võttis vastu otsustas anda Pankranniku mänguväljak üle Harku Vallavalitsusele. „Muraste küla puhkeplats (Pankranniku mänguväljaku I ja II etapp) oli esimene suur investeeringu projekt, mida külaselts peale asutamist eest hakkas vedama aastatel 2011-2012“ meenutab toonane projektijuht ja kauaaegne juhatuse liige Katrin Krause. Mänguväljak rajati Harku valla maale, projekti eelarve oli kokku 60 070 eurot, millest
  …Loe edasi • Küsitluse tulemused seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu


  22.03.2021


  Muraste Külaselts viis perioodil 8.-11.03.21 läbi küsitluse Muraste küla elanikele seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu. Küsitlusele vastas 275 inimest. Vastajatest 88% olid Muraste küla elanikud ja 12% olid märkinud elukohaks muu piirkonna Harku vallas (Suurupi, Tabasalu, Meriküla, Liikva, Ilmandu). Vastajatest kõige aktiivsemad olid Kolmiku ja Kolmikkaare tn piirkonna elanikud, kust vastajaid oli 105. 
  …Loe edasi • Kolmiku tn lõppu planeeritakse liftiehitust. Ootame 11. märtsiks kogukonna tagasisidet küsitluse täitmisel. 


  05.03.2021


  Keskkonnaamet on ette valmistanud Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse, millega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel (www.keskkonnaamet.ee) ja alloleval lingil. 3.03.2021 edastasid Muraste külaelanikud pöördumise Muraste Külaseltsi juhatusele seoses Harku Vallavalitsuse poolt planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tänava lõppu. Pöördujad on mures Kolmiku tänava piirkonna elanikena planeeritava lifti püstitamisega kaasnevate mõjude pärast, mida see on tekitamas
  …Loe edasi • Vanemad postitused

  Uuemad postitused