Üldkoosolekud

Muraste Külaseltsi logo


MURASTE KÜLASELTS MTÜ
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Murastes, 30. oktoober 2023. a (kell 19.00- 20.45)

 

Juhatas: Evar Ojasaar

Protokollis: Mirjam Gill

Osales: Katre Kuusik, Mait Kornet, Mirjam Gill, Tiiu-Maie Laht, Aare Laht, Evar Ojasaar, lisaks volitasid enda eest koosolekul osalema ja hääletama Liisa Oviir, Aule Kikas, Margus Kikas, Kristiine Liiv, Kairi Ojamäe, Katrin Krause, Kert Krause, Nelly Orisaar, Karin Havi, Evelyn Joost, Hannes Reinola ja Merike Ojasaar, seega osales koosolekul kokku 18 külaseltsi liiget ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline( volitused lisatud protokollile). 

Külaseltsi liikmeid 30.10.2023 seisuga oli 179.

Juures oli Muraste kogukonnakeskuse kultuurijuht Urvi Nigu.

 

Päevakord:

  1. 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Muraste külaseltsi juhatuse uute liikmete kinnitamine
  3. Ülevaade 2023.a. tegevusest
  4. 2024.a. tegevuskava

 

  1. 2022.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ei olnud.

Otsustati:  ( ühehäälselt) aruanne heaks kiita.

  1. Muraste külaseltsi juhatuse liikmest taandumise kohta on teinud avaldused Katrin Krause, Katre Kuusik, Aule Kikas, Evelin Tiirik ja Marju Tulva. Uuteks juhatuse liikmeteks astumise kohta andsid nõusoleku Mirjam Gill ja Mait Kornet.

Otsustati:  ( ühehäälselt) kinnitada Muraste külaseltsi juhatus koosseisus- Evar Ojasaar, Tiiu- Maie Laht, Hannes Reinola,  Mait Kornet ja Mirjam Gill

  1. Muraste kogukonnakeskuse kultuurijuht Urvi Nigu andis põhjaliku ülevaate  2023.a. tegevustest, uutest algatustest, koostööst KOVi ja teiste küladega (aruanne lisatud protokollile).

Otsustati: (ühehäälselt) tunnustada kogukonnakeskuse  kultuurijuhi Urvi Nigu tegevust. 

  1. Külaseltsi 2024.a. tegevuskavast rääkis juhatuse liige Evar Ojasaar-

* jätkata traditsiooniliste ja populaarsete tegevustega: öömatk Vabariigi aastapäeval, lastekaitsepäevaüritus, osalemine Harku valla külade päeval, kino- ja teatri reeded, kindlasti korrata 2023.aastal esmakordselt toimunud öökino Muraste paeplatsil;

* värskendada Muraste küla arengukava kooskõlas Harku valla arengukavaga.

 

Liikmed tegid ettepanekuid uueks tegevusaastaks:

* “Teeme ära” raames  korrastada küla ümbruse metsades olevad sillad;

* ettepanek alustada nn tarkade klubiga, s.h. male- ja mälumängud;

* lisada kokandust puudutavaid kokkusaamisi ;

* uurida võimalusi tekitada käsipuudega toetatud allaminek Kopliotsa teelt Tilgu teele.

Liikmed tundsid muret, mis on saanud Harku Valla poolt algatatud Muraste, Kolmiku tn allapääsu rekonstrueerimise plaanidest ja  kui kaugel on vald küla tänavate rekonstrueerimisega.

Otsustati: (ühehäälselt) külaselts jätkab eelkõige juba traditsiooniks kujunenud üritustega, kuulutab välja soovitatud tegevused ja huvi korral lisab need põhitegevusse. Samuti algatab külaselts “Teeme ära” raames sildade korrastamise ning uurib võimalust tekitada turvaline allaminek  Muraste külast mere äärde ning viib ennast kurssi Harku valla poolt küla puudutavate plaanidega ja räägib kaasa, kus vaja.

Evar Ojasaar Mirjam Gill

koosoleku juhataja protokollija


/ allkirjastatud digitaalselt/ / allkirjastatud digitaalselt/                                                                                           

TEGEVUSARUANNE 2023/24

2023 Huviringid jätkasid tegevust: Fa Stuudio ning Laulula laste muusika- ja lauluringid, inglise keele
kursus, kitarriklass, jooga, aeroobika, näitering, lilleseade, seltskonnatants. Alustas ka 2 uut huviringi:
karmoshka ning väikelaste muusikaring.
Veebruaris toimus traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva tõrvikumatk, mis kulges Tilgu
sadamasse, kus peeti isamaalisi kõnesid, pakuti katlasuppi, tantsisid rahvatantsijad ja tuletantsijad.
Juulis toimus traditsiooniline Muraste külapäev, avatud oli laste mänguala, kohvikud, toimus
tõuksimatk Merikülla kontserdile. Õhtu lõppes öösel autokinoga Paeplatsil.
Koostöös Harku valla Lastekaitse ühinguga toimus juuni algul Lastekaitse päevale pühendatud
lastepidu Muraste kooli õuel ning detsembris toimub Jõuluretk Muraste Looduskooli õuel.
Koostööd teeme ka teiste külaseltsidega, näiteks Harku valla küladepäeva korraldasime koos
Merikülaga.
2023 a. linastus Muraste kinopunktis 17 filmi. Külas käisid mitmed reźissöörid. Kino on jätkuvalt
populaarne. Korraldati plakatinäitus, laudadega pidu ”Reisi kodus”, esietendus Muraste Nimetu
Näitemänguseltskonna esituses ”Kaunitar ja koletis”. Korrraldati kontserte ja etendusi andsid
külalisteatrid. Pühapäeviti toimusid lastele Kuklikohviku hommikud. Korraldasime mitmekülgseid
õpitubasid: toidu-, telefoniga pildistamise-, kunsti-, käsitöö- ja aianduse töötoad. Populaarsed on ka
väielaevajuhtide kursused, mis toimuvad 2 korda aastas.
Kokku oli üritusi 57. Reisi sarja ja laste Kuklikohviku külastatavus jäi kesiseks, seega järgmisel aastal
asendame need kontsertidega ning väga väikestele lastele mõeldud teatrietendustega. Kutsume
rohkem külla külalisteatreid. Plaanis on korraldada klubisilisi õhtud kus vesteldakse inimesi
huvitavagtel teemadel.

Täiendav info: Urvi Nigu, muraste@muraste.ee, tel 58489661

muraste tähepilv