Vabatahtliku tegevuse hea tava

vabatahtlik_sober (2)

Mina, vabatahtlik, enne vabatahtlikuna tegutsemist

    1. TEADVUSTAN ENDALE OMA OOTUSED

 • Otsin infot ja loen vabatahtliku tegevuse kohta.
 • Mõtlen läbi, miks ma soovin vabatahtlikuna tegutseda ja mida tahan teha.
 • Mõtlen läbi, kuidas vabatahtlik tegevus sobib minu elukorraldusega.
 • Mõtlen läbi, millistes tingimustes soovin tegutseda ja mida ootan, et vabatahtlik tegevus mulle pakub.

  2. KAALUN OMA OSKUSI JA VÕIMALUSI VABATAHTLIKUKS TEGEVUSEKS

 • Mõtlen läbi, milline tegevus on minu oskuste ja kogemuste juures mulle jõukohane ja samas arenguvõimalusi pakkuv.
 • Teen plaani: kus, millal ja kui palju aega saan vabatahtlikule tegevusele pühendada.
 • Arutan oma plaane lähedastega.

  3. KASUTAN ERINEVAID VÕIMALUSI ENDALE SOBIVA VABATAHTLIKU TEGEVUSE LEIDMISEKS.

 • Otsin vabatahtliku tegevuse kuulutusi erinevatest portaalidest.
 • Küsin soovitusi tuttavatelt.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMISE AJAL

1. TÄIDAN ENDALE VÕETUD ÜLESANDEID HOOLIKALT JA VÕIMETEKOHASELT

 • Ei hiline ega jäta tööd pooleli.
 • Keeldun ülesande täitmisest, kui see ohustab minu või teiste elu ja tervist või kui juhised on vastuolus seadustega.
 • Osalen koolitustel, mis toetavad minu tegutsemist vabatahtlikuna.

  2. ARVESTAN MEESKONNA TEISTE LIIKMETEGA

 • Tutvun vabaühenduse väärtuste, tavade ja reeglitega ning pean neist lugu.
 • Kuulan teiste vabatahtlike kogemusi ning jagan enda omi.

  3. INFORMEERIN VABAÜHENDUSE ESINDAJAT MINU TEGEVUST PUUDUTAVATEST OLULISTEST ASJADEST

 • Informeerin vabaühendust oma soovidest ja võimalustest.
 • Räägin kaasa otsustes, mis mõjutavad minu tööd.
 • Teen ettepanekuid vabatahtliku tegevuse paremaks korraldamiseks.
 • Informeerin koheselt takistustest ja vabatahtlikuna tegutsemise lõpetamise kavatsustest.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMIST LÕPETADES

1. ANNAN TEABE OMA TÖÖ KOHTA EDASI VABAÜHENDUSE ESINDAJALE JA/VÕI TEISTELE VABATAHTLIKELE

 • Annan teada, kui kaugele töö võrreldes kavandatuga jõudis.
 • Esitan soovitused, kuidas edaspidi saab tööd paremini korraldada.

  2. JAGAN VABAÜHENDUSE JA TEISTE VABATAHTLIKEGA OMA ELAMUSI JA KOGEMUSI.

 • Osalen vabaühenduse üritusel, kusräägin oma tegevusest, kogemustest ja õppetundidest.
 • Kirjutan loo, mida vabaühendus saab kodulehel, trükistes või infolistides levitada.
 • Jagan vabaühendusega vabatahtlikust tööst tehtud fotosid.

  3. SOOVI JA VÕIMALUSE KORRAL SEAN END VALMIS UUEKS TEGEVUSEKS.

 • Jagan muljeid lähedaste ja sõpradega ning kuulan nende arvamusi ja soovitusi.
 • Alustan uuesti algusest.