Väärtused

Visioon

Muraste küla on kauni looduse ja aktiivse elanikkonnaga miljööväärtuslik elukeskkond. Külas on ühtne kogukond hästi toimiva külakeskuse ja vaba aja veetmise võimalustega. Muraste küla säilitab omanäolise looduskeskkonna ja pooldab keskkonnasõbralikke lahendusi. Külas on välja kujunenud oma traditsioonid, mida jätkatakse ja arendatakse. Muraste küla elanik tahab olla murastelane nii sõnas, mõttes kui teos.

Väärtused

Oma tegevuses lähtume Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul, 7. aprillil 2002. aastal, vastu võetud hea kodaniku põhimõtetest ja vabaühenduste eetikakoodeksist. Nimetatud põhimõtted on aktsepteeritud ka Harku valla vabaühenduste ümarlaua tegevuses.

Sümboolika

Logol olev tunnuslause „Muraste – loodus kodus” võtab kokku küla olemuse. On ju tegemist põlis- ning uutest asumitest koosneva külaga, mida ümbritsevad meri, liigirikas rabamets ning selle südames paiknev looduskaitseala. Logo pildilise osa moodustab lilleõitest moodustunud pall, mis tähistab looduslähedust ja looduse paljusust. Roheline värv väljendab looduskeskkonda, turvatunnet ja tervislikkust. Selles olev oranž noot aga energiat, tasakaalu, soojust ja entusiasmi.

Erinevad logovariandid leiad siit

külaselst

Pildil: Muraste küla esindus Harku valla külade päeval Suurupis (juuni 2015)