Koostöö

Kutse Harku valla vabaühenduste ümarlaua kokkusaamisele.

söök1

Seekord saame kokku Harku aleviku raamatukogus

Kohtumisaeg 14. juuni 2018, algus 19:00- 21.00

Palume anda  märku anda tagasisidena, kas ja kes osalevad: saame paremini kohtumist ette valmistada. Kui keegi soovib oma teemat lisada, siis palume tagasisidet ka selle kohta – proovime ajagraafikut mugandada!

Andrus Saliste
Ümarlaua koordinaator
5068602


Päevakorras:

1. Harku alevik, raamatukogu kogemus (10-15 minutit sissejuhatus

2. Harku valla noorte Volikogu – tutvustus ning võimalikud koostöökohad (ajaline plaan15 min)
3. RandoLai – Vabaühendustele võimalused arengute valguses(valla võtmes(arengukavad, taotlused) + fondid). Samuti kuidas saab ennast kursis hoida nii protsessidega (õpetus ja juhised) koostöökohad (ajaline plaan30 min)
4. Ettevõtlikkuse ja innustamise labor Harku valda?– (ajaline plaan 40 min) (kaksas lingitud näited, milliseid lahendusi saaksime kasutada ja/või kaasata, need ei ole selgelt kõik ja lõplikud valikud)
´Kaardistada probleeme ja mängida innustada lahendajaidning pakkuda oponendirolli
Harku valla ettevõtete mentorprogramm + preemiafond?!
Osaleb ka Harku valla Rannamõisa Ettevõtlike naiste klubi
5. Arutelu: kas me võiksime kutsuda korra kvartalis arutelule Harku valla volikogu erinevate komisjonide esindajaid (ajaline plaan 15 min)
´Infoliikumise vajadused, võimalused
´Kvaliteetsem sisend ning tagasiside
´Reaalne tunnetus liikmeskonna ja kogukonna vahel
6. Vaba mikrofon/inforing (ajaline plaan 20 min)

 

Lugupidamisega,

Andrus Saliste
Ümarlaua koordinaator
5068602