Koostöö

Kutse Harku valla vabaühenduste ümarlaua kokkusaamisele.

söök1

Seekord saame kokku Muraste kogukonnakeskuses (Lee tee 9, Muraste)

Kohtumisaeg 8. aprill 2019, algus 18:00

Palume anda  märku anda tagasisidena, kas ja kes osalevad: saame paremini kohtumist ette valmistada. Kui keegi soovib oma teemat lisada, siis palume tagasisidet ka selle kohta – proovime ajagraafikut mugandada!


Päevakorras:

  1. Teema, mis palju kõneainet pakub ja mille osas võiksime küladena kaasa mõelda, oleks Jäätmemajandus.
  • Vaataks kiire ülevaatena, millist räägivad meile kehtivad määrused ja seadused
  • Tooks välja reaalnäidetena nii head kui ka mitte niiväga õnnestunud juhtumid, näidete ja lühikirjelduste valguses (palun siis ette valmistada konkreetne(sed) juhtumid)
  • Tooks arutellu külade ettepanekud nii ühismahutite ideedest kui ka motivatsiooniideed, kuidas sorteeritud jäätmeringi suurendada, just külade enda abiga.
  • Kirumise ringi ei taha, keskendume ideedele ja lahendustele, mis ühisdokumendina edastada ka volikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjonile.
  • Prooviks koondada küladest info esinduste kätte, et see jõuaks Ümarlauda juba filtreeritud infona (probleemistik, lahendused, näited, ideed)

2. Teemana Kutsuks küladepäeva korraldusmeeskonda andma väikest ülevaadet kuidas plaanid on edenenud ja kas on midagi põnevat avada ka plaanide osas.

 
Andrus Saliste
Ümarlaua koordinaator
5068602