Juhatus

Muraste külaseltsi juhatuse ühine e-post: juhatus@muraste.ee.
Juhatuse koosolekud toimuvad üldjuhul üle nädala kolmapäeviti algusega kell 19 Muraste kogukonnakeskuses.

Saame tuttavaks!

AULE KIKAS (kaljukits)
7Aule põhitegevus on koondunud Muraste kogukonnakeskusesse ja selle töö korraldamisse, samuti koordineerib ta erinevate valdkondade vahelisi tegevusi.  Lisaks projektide kirjutamine, külaseltsi paberimajanduse korras hoidmine ja ideede genereerimine. Ja selle kõigega tegelemine. Harku vallavolikogu liige ning volikogu majanduskomisjoni ja revisjonikomisjoni liige. Esindab Pankranniku piirkonda.
Kontakt: +372 5253128 aule.kikas@gmail.com

HANNES REINOLA (kaksikud)
2
Hannes hoiab silma peal mehisematel aladel: taristu, vesi, teed ning on olemas alati, kui vaja. Harku vallavolikogu ehituskomisjoni liige. Esindab suvilate piirkonda.

Kontakt: hannes@bpk.ee

 


KATRE KUUSIK 
(jäär)
6
Katre on külaseltsi erinevates ettevõtmistes nii nõu kui jõuga kaasa aidanud. Südamelähedane on noored ja lapsed ning nende tegevus väljaspool kodu. Meeldib käia looduses ja näha puude taga metsa ning metsas erinevaid puid, seda nii otseses mõttes kui ka kaudses.  Esindab suvilate piirkonda.

Kontakt: katre.kuusik@gmail.com


KATRIN KRAUSE 
(veevalaja)
5
Katrin on tubli projektikirjutaja. Tema töö tulemusel on meie rahalised võimalused veidi suuremad, kui liikmemaksudest laekuvad toetussummad. Harku vallavolikogu liige ning volikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni liige. Esindab Pankranniku piirkonda.

Kontakt: +372 5270732, katrin@kodukyla.ee

 

EVELIN TIIRIK (lõvi)
4
Evelin hoiab kätt pulsil külaseltsi kultuuri-ja spordisündmuste korraldamisel. On olnud seltsi juhatuses ajast kui selts loodi.  Esindab mõisa piirkonda.

Kontakt: +372 5220226 evelin.tiirik@gmail.com

 


MARJU TULVA 
(vähk)
8
Marju on olemas alati kui teemadeks sport ja kultuur. Esindab kortermajade piirkonda.

Kontakt: marju.tulva@gmail.com

 

.

EVAR OJASAAR (vähk)
img_7055Evari lemmikteemad seonduvad turvalise koduküla ja tervislike eluviisidega. Evar oskab ja teeb vist peaaegu kõike. Esindab Pankranniku piirkonda.

Kontakt: eojasaar@gmail.com

 

TIIU-MAIE LAHT (kalad)

Tiiu südamelähedased valdkTiiu-Maieonnad seonduvad tema erialast (PhD, loodusteadlane) tulenevalt looduse, tervise ja toitumisega. Tiiu on abivalmis, sõbralik ja suure kohusetundega. Esindab Pangapealse piirkonda.

Kontakt:  tiiumai@gmail.com

 

img_7020img_7068