• Küsitluse tulemused seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu


  22.03.2021


  Muraste Külaselts viis perioodil 8.-11.03.21 läbi küsitluse Muraste küla elanikele seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu. Küsitlusele vastas 275 inimest. Vastajatest 88% olid Muraste küla elanikud ja 12% olid märkinud elukohaks muu piirkonna Harku vallas (Suurupi, Tabasalu, Meriküla, Liikva, Ilmandu). Vastajatest kõige aktiivsemad olid Kolmiku ja Kolmikkaare tn piirkonna elanikud, kust vastajaid oli 105. 
  …Loe edasi • Kolmiku tn lõppu planeeritakse liftiehitust. Ootame 11. märtsiks kogukonna tagasisidet küsitluse täitmisel. 


  05.03.2021


  Keskkonnaamet on ette valmistanud Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse, millega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel (www.keskkonnaamet.ee) ja alloleval lingil. 3.03.2021 edastasid Muraste külaelanikud pöördumise Muraste Külaseltsi juhatusele seoses Harku Vallavalitsuse poolt planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tänava lõppu. Pöördujad on mures Kolmiku tänava piirkonna elanikena planeeritava lifti püstitamisega kaasnevate mõjude pärast, mida see on tekitamas
  …Loe edasi • Liikluskorralduse muudatused


  29.01.2021


  Harku Vallavalitsuse vastus külaseltsile seoses ettepanekutega liikuluskorralduse muudatuste kohta. • Külaseltsi juhatuse koosolek 21.01.21


  26.01.2021


  Teemad: Mänguväljaku ja rulapargi remonttöödest Tegime vallale ettepaneku rahastada atraktsioonide remonti ja väljavahetamist rulapargis ja Pankranniku mänguväljakul. Tegemist on avalikus kasutuses olevate objektidega. Põhjaristi pst haljastus Vald on teinud ettepaneku teha asendusistutusi st toetada istikutega, et rajad Põhjaristi pst kirsiallee, mille kastmise, tööd ja heakorra võtavad kanda kohalikud elanikud. Töörühm teaviab elanikke avanenud võimalusest. Liikluskorraldusest
  …Loe edasi • Muraste külaseltsile ettepanekud Harku vallavalitsusele liikluskorralduse muudatusteks


  18.12.2020


  Täname kogukonnaliikmeid panuse ja kaasamõtlemise eest liikluskorralduse ettepanekute tegemisel. Teha Maandeeametile ettepanek muuta Klooga maantee lõik alates Pangapealse sissesõidust kuni Kallaku teeni asulasiseseks liikluskorralduseks (paigaldada asula märgid 571 ja 572). Kehtib üldine kiiruspiirang 50km/h ja ühissõidukitel on peatusest väljumisel eesõigus. Teha Maanteeametile ettepanek muuta teeületuskohad ülekäiguradadeks, kus sõidukil on teeandmise kohustus jalakäijale. Praegused teeületuskohad on
  …Loe edasi • Liikluskorralduse ettepanekud tähtaeg 09.dets 2020


  09.12.2020


  MURASTE KÜLAS PLAANITAKSE LIIKLUSKORRALDUSE OLULISI MUUDATUSI – AVALDA ARVAMUST! Eelmise nädala lõpus avalikustas Harku Vallavalitsus plaanitava liikluskorralduse muudatuse Muraste külas (link allpool). Kuna tegemist on meie külaelanike igapäevaelu oluliselt mõjutava muudatusega (ainuüksi Pankranniku ja Pangapeale piirkonda lisandub 114 uut liiklusmärki!), palume kõigil planeeritud muudatustesse süveneda ja anda Muraste Külaseltsile oma tähelepanekutest teada.Esitage oma arvamus-seisukoht kas
  …Loe edasi • Hääleta välijõusaali poolt


  04.12.2020


  https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/539?filter=&haaletus=539&ettepanek=51753&kid=12621 Muudetavate raskustega välijõusaal OMNIGYM vallarahvale Murastes Eeldatav maksumus: 49794 € Kopeeri otselink Muraste külaseltsi ettepanek kaasava eelarve raames. Muudetavate raskustega välijõusaal OMNIGYM vallarahvale Murastes Me kõik vajame välijõusaali! Tervisekilomeetri raames, loodusradu kasutades, kergliiklusteidpidi liigeldes tullakse treengute mitmekesistamise eesmärgil Murastesse, et kasutada uusi välijõusaali atraktsioone. Jõusaali leiab kindlasti kasutust noorte poolt, kes sisustavad oma vaba aega
  …Loe edasi • NÄDAL 49


  01.12.2020


  Esmaspäev14:45 Fa Stuudio kandlering16:00 Jumping lastele, treener Kaire Taberland17:30 LiULi kandleansambel19:00 Suurupi Naiskoor Meretule, dirigent Elen Ilves20:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Tabasalus Teisipäev14:00 Triinu laulustuudio18:00 Kudumise-jutuklubi- liitu!18:30 Seltskonnatantsukursus edasijõudnutele18:30 Inglise keele kursus19:00 Suurupi Naiskoor Meretule19:30 Rahvatants UUS! – Mehed harjutavad meestepeoks! 17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Tabasalus Kolmapäev14:30 Fa Stuudio flööditund15:15 Fa Stuudio klaveritund17:30
  …Loe edasi • Aitäh kogukonnale – unistuste klaver on kohal!


  30.11.2020


  Möödunud maikuus julgesime välja öelda Muraste Külaseltsi unistuse – unistuse valgest klaverist! Rahaline seeme oli 2020.a riigieelarvelise toetuse eraldisena olemas, aga sellest täiusliku klaveri ostuks ei piisanud. Seetõttu me palusime Teie abi, palusime kogukonna toetust. Ja abi tuli. Tuli nii palju, et praeguseks on imekaunis valge Estonia klaver jõudnud koju – Murastesse. Meie unitus on
  …Loe edasi • Kudumise jutuklubi


  24.11.2020


  Võta ühes pooleliolev näputöö, alusta uut või paika vana. Koome koos sokile kanda ja räägime külaelau ja uued jutud ritta 🙂 Üheskoos saame teada. • Vanemad postitused

  Uuemad postitused