Nädal 29

SUVI MURASTES*

rulapark3
Algas Muraste rulapaargi ehitus!

*AT- koolimaja aatrium, SP- spordihoone; KO-kogukonnakeskuse ruum;   KL- klassiruum;  

Esmaspäev,  24.juulilogo-leader-2014-est-horisontaal-varviline
SEE päev on lõpuks kätte jõudnud: algas Muraste rulapargi ehitus. Esmalt valmib asfaltplats ning seejärel atraktsioonid. Seega – veel pisut kannatust! Seni mängime jalgpalli ja võrkpalli, käime ujumas ja naudime suve!
Oluline on lisada, et Muraste rulapark valmib kohalikul initsiatiivil põhineva arendusprojekti elluviimisel LEADER-meetme vahenditest, rahastajaks (90%) PRIA ning omaosalusega Harku vald. Kiita saab kohalikku tegevusgruppi ehk Nelja Valla Kogu ja seniseid kaasaaitajaid. Lisada saab veel lugematu hulga Muraste külaseltsi juhatuse liikmete vabatahtlikke töötunde. Nii lihtne see ongi.

kl 18 KO, Koosolek (broneeritud) 

Teisipäev,  25.juuli
kl 18 KL, Inglise keele kursus (I grupp, algteadmisi omajatel on võimalus liituda ka juba töötava grupiga). Küsi lisa juhendajalt tel 56575575.
kl 19-20.30 SP, Võrkpall (naised/mehed)- oodatud on kõik võrkpallihuvilised!;

Neljapäev, 27. juuli
kl 18.30 KO, Inglise keele kursus (II grupp, algajatele ja uuesti alustajatele).  Täpsem info marethein@gmail.com, tel 56575575.

Pühapäev, 30. juuli
kl 12 -15 UUS! Avatud Aiad Murastes. Korraldab Harku Valla Aiaselts (*tutvustavad tekstid  korraldajalt). Kõik huvilised oodatud!

saks*Kolmikkaare 4, Perekond Saks: See kaunis koduaed pälvis eelmise aasta Harku Valla aiakonkursil esikoha. Eva Luigas, ajakirja AED peatoimetaja, on seda aeda iseloomustanud nõnda: Perekond Saksad on oma Murastes asuvas aias osanud teha imesid. Hoolimata sellest, et paepealsed olud ei ole just aiapidamist soosivad ning puuduvad ka looduslikud vaated, mida saaks aia ilu tarbeks veidi „näpata“. Seetõttu väärib erilist äramärkimist perenaise oskus mitte millestki teha midagi ehk luua piiratud krundile erinevaid aiaruume selliselt, et kõik vajalik on olemas ning olenevalt otstarbest kas esile tõstetud või osava taimestusega esmapilgul peidetud. Ka vaadete juhtimine ning fookuspunktide paika kruttimine on selle aia perenaisel käpas – vaataja silm sõidab nagu iseenesest pikki lokkava taimestusega aeda just sinna, kuhu oskaja aednik on tahtnud seda suunata. Lisaks paeluvale taimekooslusele väärib perekond Saksa aias äramärkimist nii aia ehitusliku külje perfektne lõppviimistlus kui ka oskuslik materjalivalik. Ilusa ilma korral avab pererahvas aiakohviku.

ounap*Ringi tänav, perekond Õunap: Perekond Õunapite koduaed pälvis 2016. aasta aiakonkursil 3. koha Oma aia kohta ütleb perenaine Marit järgnevat: Aia rajamine algas esialgu soovist kasvatada oma pere toidulauale mitmekesist toitu. Sellele lisandus vajadus mitmete istumispaikade järele, kuna perel käib tihti sõpru külas. Sellest lähtuvalt on rajatud palju erinevaid terrasse (väliköök, hommikuterrass, avatud terrass, poolkinnine terass ja kinnine terass), mis annab võimaluse aastaringselt tubastest tingimustest ka väljapoole liikuda. Ning lõpuks lisandus iluaianduse pool, mis pigem on kantud soovist nautida aastaringset ilu ja haljastust. Seetõttu suvelillede osakaal aias on minimaalne. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tõstaksin meie aia puhul esile aiaruumi mitmekesise lahenduse, kus vastavalt ilmakaartele, tuultele, aastaaegadele ja pere vajadustele on rajatud tarbeaed, selle “köögipool”, rohked istumisalad, laste mänguala ja iluaed.  Tule kaema kuidas see kõik ühte mitte liiga suurde Muraste aeda eeskujulikult ära mahub!

Laupäev, 12. august
kl 12-16 UUS! Muraste kohvikute päev ja garaazimüük;  Rohken infot SIIN!
kl 20 UUS!  Hoovikontsert – esineb Anett Tamm.  

gar aug17 uus

Laupäev, 2. september 
kl 12 Muraste lennukas perepäev!

OLULINE INFO!

29. juunil  algatas Harku vallavolikogu uue asustusüksuse ehk Meriküla moodustamise Muraste, Suurupi ja Ilmandu küla arvelt. Uue, loodava küla piirid ulatuvad Ilmandu ja Muraste küla läbiva Tilgu teega külgneval alal merest klindini. Tilgu tee lähiümbrus on looduslikult eraldi Murastest ja Ilmandu külast, tegemist on ummikteega, millel puudub loogiline seos Muraste külaga (Merikülla viiva tee ots algab Ilmandust, mitte Murastest). Seega on seniste lahkmejoonte muutmise ja uue küla moodustamise peamiseks põhjuseks osaliselt ajalooliselt väljakujunenud asustusüksuse moodustamine, külakogukonna huvide arvestamine, asustusüksuste sotsiaalmajanduslike funktsioonide arvestamine. Seaduse keeles on asustusjaotuse muutmise eesmärgiks asustuses toimunud arengu kajastamine asustusjaotuses ja asustusjaotuse kokkuleppeline ühitamine kohaliku kasutustavaga.

Miks just Meriküla? Kohanimenõukogu on seda teemat käsitlenud juba 2009. aastal ning keeleteadlane Peeter Päll selgitas seda toona nii: „1920. aastate sedelitel on lakooniliselt: Meriküla – talu Ilmandu külas (samas ka teine sedel: Mäeranna külas (ei selgu, kas tegemist see on mingi teise Meriküla taluga või on kogemata külad segi aetud). 1956. a sedelil on kirja pandud Meriküla kallas – Ilmandu külas. Kõige pikemalt on Aime Toomsalu 1965. a kogus (keelejuhiks oli Liisa Meriküll): „Meriküla talu on Ilmandu küla kohal mererannas“. Liisa Meriküll: „Merekülas oli kalda all üks suur talu nagu küla, 120 tiinu. Selle järele ühel talul küla nimi. Selle talu nime järele pandi perekonnanimed. Ilmandus ja igal pool Meriküllisi. Merikülli Hindrekul olnud kaheksa poega. Riku ostis Merikülasse koha. Merikülas on piirikad (piirivalve). Seega võib järeldada, et Meriküla on ilmselt vana hajatalu Ilmandu külas ja “küla” nime on saanud oma suuruse järgi. Talupere sai XIX sajandi alguses omale talu järgi nimeks Meriküll, kellele ilmselt selline saksik nimi istus. Meriküla tundub seostuvat laiemalt paigaga, mitte lihtsalt taluga.“

Edasi käib protsess nii, et Harku Vallavalitsus korraldab eelnimetatud algatuse avaliku väljapaneku, (ka Muraste kogukonnakeskuses) ning kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste; tähtajaks on 1. august. Kellel huvi täpsemalt asjast teada saada, kaarte ja eelnõusid uurida, siis astuge läbi Muraste kogukonnakeskusest (suisel ajal helistage pisut ette tel 5253128) – Aule volikogu liikmena ja kohanimevaldkonda põhjalikult tundvana oskab sel teemal loodetavasti kõigile küsimustele vastata;)

Varasem Meriküla nimekäsitlus kohanimenõukogus on loetav-kättesaadav siin:
https://www.eki.ee/knn/knpr29.htm . Lisaks saab lugeda Meriküla lugusid meie külaseltsi liikme Mairold Vaigu blogist http://merikyla.blogspot.com.ee/

Seose sellega annab Harku vallavalitsus annab  teada: “Juuni alguses esitati Harku Vallavolikogule 50 Ilmandu ja Muraste küla elaniku allkirjaga taotlus uue küla – Meriküla loomiseks. 29, juunil toimunud vallavolikogu istungil algatatigi Muraste, Ilmandu ja Suurupi külade lahkmejoonte muutmine ning uue asustusüksuse – Meriküla – moodustamine. Kõnealuse piirkonna alaliste elanike või kinnisasja omanike ettepanekud, arvamused ja protestid eelnõu kohta on oodatud kuni 1. augustini 2017 (kaasaarvatud) e-posti aadressile harku@harku.ee. Eelnõu ning lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjeldusega saab tutvuda Harku valla kodulehel: http://www.harku.ee/eelnou-avalikustamine“.
NB! Eelnõuga saab tutvuda ka Muraste kogukonnakeskuses – tööpäevadel ettehelistamisega 5253128 (Aule Kikas)
merik

peenar2Harku vallavalitsus annab teada: “Harku vallavalitsus palub eramuomanikke ja korteriühistuid, koole ja lasteaedu ning ettevõtteid osalema heakorrakonkursile Harku valla kaunis kodu 2017“.

Konkursile võivad oma eramu, korteriühistu, kooli, lasteaia või ettevõtte aia esitada kõik valla kinnistuomanikud. Iga vallakodanik võib konkursile esitada ka naaberaia või teisi vallas asuvaid kauneid aedu. Palume teatada osalemissoovist/soovitusest Harku vallavalitsusele kirjalikult e-posti teel Marion.Aare@harku.ee või suuliselt telefonil 600 3866. Kui esitate konkursile naabri või lähikonnas oleva aia, palume võimalusel osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 31.07.2017.

Konkursi objekte hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes vaatab heakorrakonkursil osalevad objektid üle ajavahemikus 1. augustist kuni 30. septembrini. Hinnatakse järgmist: objekti üldmulje, välishooldus ja sobivus maastikku, haljastus (lilled, hekid, puud jne), dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne). Konkursi parimad selgitab välja komisjon, esitades võitjad seejärel Harku vallavalitsusele kinnitamiseks. Võitjaid autasustatakse tänukirja, meenelise auhinna või aiakaupluse kinkekaardiga. Ootame rohket osavõttu!”

KÄIMAS ON UUS PROJEKTIKONKURSS!
Taotlusvoor 2017 II
UUS! Ka uuel hooajal on teisipäevad Murastes seltskonatantsupäevad!
revalia_muraste1    revalia_muraste2
REKLAAMINURK
EESTI- MAA- KAUP kutsub ostlema:viht
Tahaks tulla vahvale 
Muraste kandi rahvale
pakkuma kraami, mis hea 
ja kasvanud Eestimaa peal. 
ALATES JUULIST SAADAVAL EESTI VÄIKETOOTJATE VÄRSKED KÖÖGIVILJAD JA MESI. KAUBA KOJUTELLIMINE VASTAVALT SOOVIDELE, KÜSIDA VÕIB KÕIKE. TELLI VÄRSKE KAUP KOJU!  TELLIMNE  teetju@hot.ee, TEET, tel. 51 971185

TEADETETAstendHVEL

Soovid avaldada oma reklaami meie infokanalites? Juhised on siin!

Soovid kasutada mõnd Muraste külaseltsi poolt pakutavat teenust? Võimalused on siin!

Teadmiseks: Muraste iganädalase e-infokirjaga liitumiseks saada sellekohane teade muraste@muraste.ee
Muraste kogukonnakeskus (Lee tee 9, Muraste) avatud E-N 10-18, R 10-16. Suveperioodil tasub enne kohaletulemist igaks juhuks helistada 5253128 (Aule Kikas)!
Täpsustused ja info: kogukonnakeskus@muraste.ee; 5253128 (Aule Kikas).