Hoiame küla puhtana!

Hea Muraste rahvas! Täna häiris taas möödaminejate pilku Kolmiku/Kivi tänava nurgal olev pakendikonteiner, õigemini selle ümber olev sodi. Hea oleks ju vabanduseks öelda, et kast on täis ja eks siis ikka “kukub” midagi maha. Kuid… meie külaseltsi juhatuse tubli vabatahtlik, kes hooletutest kätest mahajäetu juba mitmendat kokku korjas, kinnitas, et kastis ja selle ümbruses on kõike muud kui pakendeid.prygi

Meie külas asuvad avalikud pakendikonteinerid kuues kohas – Lepalaane/Põhjaristi, Palkoja/Kaare, Kolmiku/Kivi, Kopliotsa/Lee, Muraste tee 3 ja Mõisa tee alguses. See võimalus on loodud selleks, et jäätmeid liigiti kogudes vähendada olmejäätmete kogust koduses majapidamises: saab sorteerida pakendid pakendite konteinerisse, biojäätmed biojäätmete omasse ning klaas ja taara eraldi. Pakendeid viiakse ära tasuta, ühtlasi vähenevad teie olmeprügi kogused ning võimalik, et seeläbi ka prügiveoarved. Mitmeid jäätmeliike võetakse tasuta vastu ka Tabasalu jäätmejaamas. NB! Pakendikonteineritel on peal ka märgised, millist liiki prügi konkreetsesse konteinerisse võib panna.

prygi2Kui pakendikonteiner on täis ja/või selle kõrval pakendid maas, siis (kui ise koristada ei ole võimalik), tuleb sellest teavitada vastavat prügikäitlejat (reeglina on konteineritel peal kontaktandmed), kes peab tagama konteinerite tühjendamise ja sealt kõrvalt pakendite koristamise. Erinevatel pakendiliikidel /konteineritel on erinevad tühjendussagedused, mis peaks tagama selle, et konteinerisse on võimalik kogu aeg pakendeid panna. Kahjuks päris alati see nii aga ei ole. Üldjuhul toimub tühjendamine iga nädal (neljapäeviti), klaasikonteineritel 28 päeva ning  segapakendil 14 päeva järel.

Teine teema on konteinerite asukoht: vaadates Muraste küla suurust ja rahvaarvu, peaks meil pakendikonteiner  olema veel vähemalt 4-5 erinevas asukohas . Neid asukohti on keeruline leida – pakkumisi naljalt ei tule ning sellises idüllilises kohas nagu meie koduküla, ongi sobivat kohta raske leida. Kui kellegi on hea idee, kuidas vajalik jäätmeveoteenus ja konteinerite esteetiline pool oleksid kenas tasakalus, oleme mõtete eest tänulikud – see teema ei puuduta vaid meie küla, see mure on väga paljudel tiheasustusalade elanikel.

Harku vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmeveo ainuõigust omab kuni 30.11.2021 AS Eesti Keskkonnateenused, kontakt Artelli 15 Tallinn, tel 1919, e-post tallinn@keskkonnateenused.ee , www.keskkonnateenused.ee

Hoiame oma koduküla puhtana!

prygi 3

Tekst: Muraste külaselts /Harku vald