Author Archives: Urvi Nigu

Orienteerumismatk ja vennad Krustenid

2022 a. Harku Valla Avatud külade nädala juhtkiri on: “Kirjanikud, luuletajad sinu külas”. Murastes on kuulsaid kirjanikke lausa kaks – Erni ja Pedro Krusten. Meie oleme sidunud kirjanike elulood Orienteerumismatkaga, mis toimub Muraste külapäeval 28. juulil alugsega Muraste kooli juurest. Kontrollpunktides on küsimused vendade Krustenite kohta, seepärast tutvuge hoolikalt nende loomingu ja elukäiguga. Siin väikesed vihjed.

Kirjanikud vennad Krustenid

Vendi Krusteine oli tegelikult kuus ja nad olid Muraste mõisa aedniku Jaani ja selle proua Triino pojad. Vendadest vanim oli 1888. aastal sündinud Otto, kellest Krusteni perekonnanime all sai tuntud karikaturist. Noorim vend oli 1900 sündinud Ernst, kellest sai kirjanik Erni Krusten. Ja nende kahe vahele jäi veel 4 poissi, kelle hulgast 1897 sündinud Peetrist sai kirjanik Pedro Krusten.

Krustenite sünnikodu Muraste mõisa kõrval aedniku majas

Erni koos isa Jaaniga

Pedro Krusten (õieti Peeter Krusteinpseudonüüm – Miini Mihkel;

Sündis: 21. 05.1897 Murastes

Suri: 14.01.1987 USA 

Peeter Krustein sündis Muraste mõisa aedniku peres, progümnaasiumis õppis Tallinnas. Venemaa oktoobripöördest ja kodusõjast võttis osa punaste poolel. Alates 1920 a. töötas Tallinnas kohtuametnikuna ja seejärel ajakirjanikuna. 1944. aastal põgenes Saksamaale, aastal 1950 asus elama USA-sse.

Juba 1936. aastal kirjutas Krusten mälestusliku taustaga romaani “Vehklemõisa aednik”. Selle kordaläinud teose protoaineks on autori lapsepõlvekodu Murastes. Paguluses kirjutas ta sama aine uuesti läbi — hoopis sügavamas ja suurejoonelisemas arenduses. “Meil on olnud oma lapsepõlvest võtta siiamaani,” kirjutab ta 1966. aastal, lähtekohaks oma venna Erni Krusteni luuletus “Juka”, mis käsitles sama ainet.

Krusteni pagulasaja kõige erakordsem teos on 1959–1963 ilmunud nn Kaldametsa triloogia (uustrükk Tallinnas 1992), mis koosneb romaanidest ”Torn üle metsa!, ”Laul kõrgel kaldal! Ja ”Neiuke läks roosiaeda”.  Kaldametsa triloogia loomist kommenteerides on kirjanik mõni aasta varem üldistanud: “Kõik on elust võetud, kuigi midagi niisugust ei ole juhtunud. Mahukas mõte ning tasub tähele panna, kui täpselt-napilt sõnastatud.”

Muraste mõisa elust, kirjaniku lapsepõlvest, tema vendadest, isast ja emast on Pedro Krusten kirjutanud raamatus ”Vehklemõisa aednik”.

Bernard Söödi retsensiooniga saab täispikkuses tutvuda: http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=789

Loominguliseks tõukejõuks ning ainesalveks on olnud siin kirjanikule eeskätt ta varased rikkalikud noorusmälestused elust Muraste mõisas Harjumaal mõned aastad enne Maailmasõda ja Maailmasõja algupäevil. Romaani peategelaseks on kirjanik valinud oma isa Jaan Krusteni (romaanis aednik Jaak), kelle elukäiku Muraste mõisas aednikuna, elamusi ja iseloomu ta kujutab. Meie silmade ette kerkib omapärane mõisateenija kuju, kes veel kannab täit aukartust mõisahärra ja mõisatraditsioonide vastu, olgugi need ilmsesti väärad ja alandavad, aga kelle loomupärane leidlikkus ning huumorimeel võimaldavad pääseda nii mõnestki kitsikusest ja lastesse edasi kandudes saavad tugevate, omapäraste isiksuste aluseks.

Tõelist põhja on osalt ka ühe poja (romaanis Reemeti) surnuks pidamisel. Nimelt oli Pedro Krusten Vene kodusõja ajal kolm aastat Venemaal, ilma et temast oleks olnud isal ja vendadel mingit teadet. Teda peeti siis surnuks. Reemeti huvitavas kujus pole autor siiski kujutanud, nagu äsjaöeldust võiks arvata, ainult iseennast. See on kombineeritud kuju autorist ja ta üheksa aastat vanemast vennast, üldtuntud kunstnik-karikaturistist Otto Krustenist (surn. 23. II 1937)

Ema kohta, kelle nimi on võetud romaani muutmatult, teatas allakirjutanule P. Krusten järgmist: „Ema oli naljast kaugel. Ta oli äärmiselt tõsine inimene. Ta oli haiglane ja elas ainult oma lastele. Ta sõitis sageli linna vahet, kui meie seal koolis olime.

Ta suri väljaspool kodu, kuigi mitte linnateel, vaid Suuropi punases majakas oma õe juures, kuhu ta oli läinud üksinda külla. Kõik kuus poega elasid siis linnas. Ka mõisaomanik A. von Veymarn olevat olnud põhijoontes samasugune, kui see esineb romaanis.

Mis veel näib olevat noorile Krusteneile eriti iseloomulik, on see, et ei kibestuta, kuigi isa on olnud poegade kasvatamise sihiga nende vastu ajuti ilmsesti liiga karm. Elu osatakse hinnata ja mõista ka seda, mida ise ei pooldata; ei riputa ainelise heaolu küljes ega kaotata kergesti jalgealust. Selle ümberorienteerumise tulemuseks on noorte Krustenite „julguseharjutused” mütsi mittemahavõtmises mõisahärraste ees, O. Krusteni keeldumine minna mõisa jõulupuule ja isegi groteskset laadi mõisa metsa varga abistamine, mis kõik on tõeliselt olnud.

Kokkuvõttes jääb „Vehklemõisa aednik” suurel määral memuaariliseks teoseks. Aga selleski, mis on antud „Vehklemõisa aednikus” tõsielulist, on palju asendamatut, värsket ja paeluvat perekonna elust, kellelt oleme pärinud rea silmapaistva andekusega kunstiinimesi.

Bernard Sööt

Erni Krusten (õieti Ernst Krustein)

Sündis: 30.04.1900 Murstes

Suri: 16.06.1984 Tallinnas

Õppis Tallinna progümnaasiumis. Kirjandusse tuli Erni Krusten 1920. aastate algul luule ja lühiproosaga. Avaldanud ka 6 lasteraamatut ja 2 näidendit ning tõlkeid vene keelest.

1930. aastate alguses asus elama Lääne-Virumaale. Seal töötas ta algul aednikuna  ning kirjutas sealsest elust-olust kaks värvikat lugu: “Homo homini …” ja “Härra Krusten, võtke saia!”.

1950. aastal sai Krusten kutseliseks kirjanikuks. 1956. aastast elas ta Tallinnas Nõmmel. Erni Krusten viljeles palju kirjanduslikke źanre, tema sulest on ilmunud romaane, lühiproosakogusid, luulekogusid, jutustusi, humoreskikogu ja novellikogumik.

Kirjanik on saanud ka palju tunnustusi Eesti NSV-s – teeneline kirjanik, rahvakirjanik,  kirjandue aastapreemia ja 1984 a. Fr.Tuglase novelliauhind (Rio Grande).

Erni Krusteni loomingu ja kirjanikupalge iseloomustamiseks on sageli kasutatud väljendit – luuletaja proosas. Erk loodusetaju, tundesoojus, lüürilisus – need omadused on karakteersed kirjaniku lühiproosale.

Tema enda tõdemus, ”ta ei ole kirjutades midagi välja mõetelnud, vaid üksnes vorminud ja täiendanud seda, mis nähtud, kogetud, läbi elatud ning tundemälus varjul.

Varases lapsepõlves oli Krusteinide kodus palju värvitrükis raamatuid, kuna isa oli aednik, siis oli nende kodus palju värviliste piltidega välismaiseid aiapidamisajakirju, mis tulevasele kirjanikule ka hiljem inspireerivaks said. Sel kombel sai väike ErnsT aimu maailmast, loodusest ja kunstist enne veel kui ta ise lugema õppis.Koolis haaras kirjanikku lugemispalavik, kriminaalromaane ta ei armastanud, kuna tema vanem vend Otto teda seepärast välja naeris. Huviga lugesid kõik vennad ”Tasujat” ja ”Villu võitlused”, ”Kalevipoega” ning  Eesti rahva muinasjutte ja naljandeid. Nii nagu isa, hakkas Ernst tegelema aedniku elukutsega. Rõõm kevadisest aiailust ja töötamisest loodusest inspireeris teda ka teostes. Kirjaniku sõnul äratas teda aednikuna igal varahommikul uus rõõm, mida ta õppis ammutama loodusest, tööst ja ilust.

„Mina olen hobuse kaelast kinni hoidnud/ Olen tema silmades näinud oma nägu/ Olen hobust oma sõbraks pidanud/Tema on oma pea minu kaenlasse pannud/

Nii seisab Erni Krusteni luuletuses Hobune.

ORIENTEERUMISMATK:

28.juuli kell 18.00 Muraste kooli juures (Lee tee 9)

Muraste KÜLAPÄEVAL toimub Orienteerumismatk koostööprojektina: Muraste Külaselts, Muraste Kooli SA, Muraste Kool, Liikuma Kutsuv Kool. Rada on avatud 18.00-20.00. Liituda võib selles ajavahemikus.


Alguspunkt: Muraste koolimaja juures (Lee tee 9).Orienteerumismatk on jõukohane igas vanuses inimestele. Matk on mõeldud peredele, sõpruskondadele ja üksikliikujatele. Tee kulgeb läbi Muraste metsaradade. Tutvume Muraste kirjanike kodukoha ja loominguga. Saab lahendada nii kirjalikke ülesandeid kirjanike Krustenite elu ja loomingu kohta kui sportlikke sooritusi.* Oreinteerumismatka kontrollpunktides on küsimused, mis on seotud meie kirjanikega, vastused leiad googeldades (selleks on vajalik kaasa võtta mobiiltelefonid).* Algus ja lõpp on Mummi trahtri juures. Küsimuste vastused saab organisaatori käest. Hiljem selgitatakse välja võitja, kes saab ka auhinna. Selleks palume kontrolllehele lisada e-mail ja telefoni nr.* KAASA joogipudel ja mobiiltelefon
Ilmastikukindlad riided
* Kontrollpunkte on 8tk
Igas kontrollpunktis on üks aktiivne liikumisülesanne ja üks viktoriini küsimuse kirjanike kohta – siis on nii vaim kui füüsis hoitud tasakaalus
* Stardist saavad osalejad orienteerumiskaardi koos kontrollpunktide lehega, kus on ka kirjeldav juhend – kuidas ja mida teha.

Nädal 25

Tere armas Muraste! Ja ongi käes suvine pööripäev, mil on põhjapoolkeral pikim päev ja lühim öö. Jaanipäev tähistab Maa rikkalikkust – aega, mil loodus saab küpseks ja puhkeb õide.  Jaanipäeva pidustused on pärit vanaeestlaste vanadest aegadest, mida seostati suvise pööripäevaga. Inimesed uskusid, et Jaanipäeva taimedel olid imepärane ja tervendav vägi ja seetõttu korjati neid öösel. Soovime kõigile toredat pidu, et igaüks leiaks oma sõnajalaõie sel salapärasel ööl.

MURASTE KÜLAPÄEV

Juuli kuus on käes jälle traditsiooniline Harku valla Avatud küladenädal. https://www.facebook.com/HarkuvallaAvatudkuladenadal

MURASTE KÜLAPÄEV on seekord 28. juulil – neljapäeval.
Selle aasta märksõnad on: kirjanikud, luuletajad, kunstitegelased sinu külast.
Meie keskendume kirjanikest vendade KRUSTENite loomingule ja sünnikoha tutvustamisele Orienteerumismatkal.

Kavas on palju põnevat igas vanuses inimestele ja lastele:

1. Avatud on kodukohvikud
2. Peredele toimub põnev ja hariv Orienteerumismatk läbi Muraste
3. Punkcoffik – mida korraldab Muraste Külaseltsi Nimetu Näitemänguseltskond
4. ÖÖkino, mis toimub seekord õues ja öösel

KODUKOHVIKUD: Kell 12.00-20.00
Ootme kodukohvikute pakkujaid!

ORIENTEERUMISMATK: Kell 18.00-20.00 Orienteerumismatk algus-lõpp Mummi trahtri juurest (Kolmiku 2, Muraste)

Orienteerumismatk koostööprojektina: Muraste Külaselts, Muraste Kooli SA, Muraste Kool, Liikuma Kutsuv Kool.
Rada on avatud 18.00-20.00. Liituda võib selles ajavahemikus.
Alguspunkt: Mummi trahtri juures.
2022 aasta Külade nädala märksõna on ”Kirjanikud sinu kodukandis”, seega on ka meie Orienteerumismatk pühendatud Murastes aedniku majas sündinud kirjanikele Erni ja Pedro Krustenile.
Orienteerumismatk on jõukohane igas vanuses inimestele. Matk on mõeldud peredele, sõpruskondadele ja üksikliikujatele. Tee kulgeb läbi Muraste metsaradade. Tutvume Muraste kirjanike kodukoha ja loominguga. Saab lahendada nii kirjalikke ülesandeid kirjanike Krustenite elu ja loomingu kohta kui sportlikke sooritusi.
* Oreinteerumismatka kontrollpunktides on küsimused, mis on seotud meie kirjanikega, vastused leiad googeldades (selleks on vajalik kaasa võtta mobiiltelefonid).
* Algus ja lõpp on Mummi trahtri juures. Küsimuste vastused saab organisaatori käest. Hiljem selgitatakse välja võitja, kes saab ka auhinna. Selleks palume kontrolllehele lisada e-mail ja telefoni nr.
* KAASA joogipudel ja mobiiltelefon
Ilmastikukindlad riided
* Kontrollpunkte on 8tk
Igas kontrollpunktis on üks aktiivne liikumisülesanne ja üks viktoriini küsimuse kirjanike kohta – siis on nii vaim kui füüsis hoitud tasakaalus
* Stardist saavad osalejad orienteerumiskaardi koos kontrollpunktide lehega, kus on ka kirjeldav juhend – kuidas ja mida teha.

PUNKCOFFIK ja NÄOMAALINGUD:
Kell 17.00-20.00
– Mummi trahtri õuel (Kolmiku 2, Muraste)
Lisaks pakub rõõmu lastele NÄOMAALIJA Uula – igaüks võib saada punkariks! Uula teeb kõigile merlepäraseid maalinguid. Printsesse või koletisi. Kõike, mida soovitakse.Siin kohvikus saab palju nalja. Muraste Külaseltsi Nimetu Näitemänguseltskond on kehastunud punkariteks ning pakuvad oma kohvikus punksuppi ja muid ägedaid
sööke.
Esineb ka kurikuulus punkbänd BLÄH, kes on esinenud ETV Hommiku TV-s kui võitnud Firmabandide konkursi, olnud soojendusbandiks tuntud ansamblile Vennaskond.

ÖÖKINO – ehk Kinopiknik toimub muidugi õues.
Kell 21.30 – 02.00

See on väga salapärane üritus, tule ja vaata, mis toimub!

Toimumiskoht ja filmide pealkirjad ilmuvad varsti!
Jälgi reklaami!

MURASTE KODUKOHVIKU PÄEV

Alanud on registreerimine Harku Valla kodukohvikute nädalale.
Traditsiooniliselt on ka Murastes 28. JUULIL avatud mitmed armsad koogilõhnalised KODUKOHVKUD. Ootame väga ka sel suvel avama meie koduhoovides mõnusaid kohvikuid õunapuude alla.


Palun registreerige oma kodukohvikud:
https://forms.gle/k9RuBqfB5P2zqNWB8

MURASTE OMA SÄRK

Praktililne asi endale ja kena kink sõbrale!

Telli kogu perele!
Tähtaeg 1. juuli!

KORSTNAPÜHKIJA … tuleb augustis!


GARAAŹIMÜÜK Murastes

19. juunil pühapäeval kell 12.00-16.00

Asukohad leitavad siit:

https://www.google.com/maps/@59.4583284,24.3898708,13z/data=!3m1!4b1!4m3!11m2!2sQXQa4Ur0Td6CrNToHesPug!3e3

GARAAŽIMÜÜK.Igas majapidamises on esemeid, mis on muutunud liigseks (kodumasinatest mänguasjadeni), on jäänud suureks-väikeseks (riietest jalanõudeni),  on jäänud üle (talvevarudest ehitusmaterjalideni) või mida  on piisavalt palju (käsitööst taimedeni). Ikka on nii, et mis ühel on üle, on teisel just puudu. Ülduhul toimub garaažimüük müüjate oma koduukse

OSTJALE: Pidevalt täienev info müügikohtade ja kaubavaliku kohta leitav lehekülje lõpus! Leia endale huvipakkuvad müüjad üles!

MÜÜJALE: Anna enda osalemisest esimesel võimalusel (aga hiljemalt  17. juuni) teada e-kirjaga muraste@muraste.ee. Kirjuta juurde müügikoht ja ligikaudne kaubavalik (võib lisada ka pilte) .  Mida varem osalemisest teatad, seda suurem on võimalus leida oma väärt kraamile uus omanik.

MÜÜK toimub müüjate oma kodu juures kell 12.00-16.00

INFO palun saata: muraste@muraste.ee

MÜÜGIKOHAD:

Hansu veinimaja, Suurupi, Orava bussipeatuse kõrval

MÜÜK: nostalgilisi nõusid, vanavara, köögitehnika, riided, laste mänguasjad, vanad rinnamärgid, tomatitaimed, nostalgilist mööblit, kirveid haamreid jm garaažikraami

Uuerehe tee 3, Suurupi

Ehitusmaterjalide jäägid ja tööriistad

Taela tee 6, Muraste
Jalgratas korralik, käikudega – poisile 10-13 a.

poiste riideid ja jalanõud suurus 128 kuni146
tüdrukute riided
lastekiivrid,
DVD mängija ja filmid
naiste jalanõud nr.38,39,
keraamikat
potitaimed

Hirve 7, Muraste

Laste ja naiste riided.

Tüdrukutele ja poistele 0-4 aastastele.

Kivimaa 5, Muraste. Lelulaegas

Müügile tuleb mitmeid laste mänguasju, pusled, lühter-lamp. Saab ka küpsiseid osta.


Sarapuu 56, Tabasalu – avatud KOHVIK/jänkude näitus/batuut

MÜÜK: männiistikud, kalla taimed

lasteriided ja jalanõud

Tüdrukule: 3-4 a.

Poisile: 10 a.

Tüdrukule: 13-16 a.

Kleidid

Korvpalli täpsusvisked

Ringi 1, Muraste

MÜÜK: BMX, GoPro Hero 5 + lisad, Amazon Kindle e-luger, laualamp, soolalamp, erinevad koolikotid, suuremate laste riided (talvejoped, pintsakud jms), mänguasjad, kott-tool.

Kivimäe 2a, maja taga terrassilpakutakse kohvijooke, piparmünti ja kooke

Müügile tulevad.

poiste riided ja jalanõud (vanusele 5-8),

jalgadel beebivann, rattatool, laste kiiver,

Emmaljunga Edge Duo Combi vanker ja käru,

mänguasjad, lasteraamatud, üks

meeste jalgratas Trek,

Naiste riided suuruses 36 ja jalatsid 37,

meeste riided M suuruses, jalatsid 41.

Pakume piparmünditeed, kohvijooke ja kooki. Piparmünti saab ka värskete okstena kaasa osta.

Lõkke tee 8

MÜÜK: Nokitsemist vajavad BMX ratas ja Tôukeratas.

NAISTELE: Pidulikud-ja vabaaja naisteriided 168 pikkusele, XS,S ja M suurusele, jalanõud 37-38-39

Helista 5848 9661, asub Vatslas

Nädal 24

Tere armas Muraste! Suvi on täies hoos ja meil on ka mõned ägedad uudised!

Nüüd saab iga Muraste elanik tellida omale trendika MURASTE T-SÄRGI!

GARAAŹIMÜÜK MURASTES

19. juunil PÜHAPÄEVAL kell 12.00-16.00

GARAAŽIMÜÜK.Igas majapidamises on esemeid, mis on muutunud liigseks (kodumasinatest mänguasjadeni), on jäänud suureks-väikeseks (riietest jalanõudeni),  on jäänud üle (talvevarudest ehitusmaterjalideni) või mida  on piisavalt palju (käsitööst taimedeni). Ikka on nii, et mis ühel on üle, on teisel just puudu. Ülduhul toimub garaažimüük müüjate oma koduukse

OSTJALE: Pidevalt täienev info müügikohtade ja kaubavaliku kohta leitav lehekülje lõpus! Leia endale huvipakkuvad müüjad üles!

MÜÜJALE: Anna enda osalemisest esimesel võimalusel (aga hiljemalt  17. juuni) teada e-kirjaga muraste@muraste.ee. Kirjuta juurde müügikoht ja ligikaudne kaubavalik (võib lisada ka pilte) .  Mida varem osalemisest teatad, seda suurem on võimalus leida oma väärt kraamile uus omanik.

MÜÜK toimub müüjate oma kodu juures kell 12.00-16.00

INFO palun saata: muraste@muraste.ee

PALUN MÄRGI MÜÜGIKOHT KAARDIL!

https://goo.gl/maps/jJzQ1Zvj9fjDbcXUA

LAUAMÄNGU KONKURSS

TÄHELEPANU Harku valla laps ja noor! Kujunda ise LAUAMÄNG/KAARDIMÄNG

TÄHTAEG: 27. JUUNI 2022

SAATA: e-posti aadressil kultuuriait@gmail.com või too lahtioleku aegadel Kumna Kultuuriaita https://maria.kumna.ee/kultuuriait/ või Harku valla raamatukogudesse (Harkus, Väänas, Tabasalus).

Kutsume Harku valla lapsi ja noori osalema lauamängu konkursil (vanuses kuni 19.a ) Konkursil osalemiseks, kujunda lauamäng/ kaardimäng vabalt valitud tehnikas (näited: digitaalselt, joonistusena, kollaažina, segatehnikas)

Mäng peab olema inspireeritud HARKU VALLAST ( näiteks: vaatamisväärsused, külad, kuulsused, loodus). Konkursi eesmärk on mänguliselt tutvustada Harku valda.

Võitja kuulutatakse välja Lastepäeval, 25.juulil, Harku valla Avatud külade nädalal.

JUULIS ON HARKU VALLAS AVATUD KÜLADE NÄDAL!

22.-31. JUULI

Nagu juba traditsiooniks on kujunenud toimub Harku vallas AVATUD KÜLADE NÄDAL, kus iga küla kutsub oma kohvi ja koogilõhnalistesse kodukohvikutesse külalisi, toimuvad kontserdid, peod ja vahvad tegevustoad. Iga küla on omanäoline ja eks üritusedki on oma küla nägu.

2022 a. Külade nädal on pühendatud Harku vallas külades elanud või elavatele kirjanikele, luuletajatele, kunstnikele või kultuuritegelastele.

KÜLAPÄEVADE AJAKAVA:

https://www.facebook.com/HarkuvallaAvatudkuladenadal

MURASTE KÜLAPÄEV

28. JUULI – NELJAPÄEV

Alanud on registreerimine Harku Valla kodukohvikute nädalale.
Traditsiooniliselt on ka Murastes 28. JUULIL avatud mitmed armsad koogilõhnalised KODUKOHVKUD. Ootame väga ka sel suvel avama meie koduhoovides mõnusaid kohvikuid õunapuude alla.https://www.youtube.com/embed/i_vKVEESWGc?feature=oembed


Palun registreerige oma kodukohvikud:
https://forms.gle/k9RuBqfB5P2zqNWB8

Registreeri oma kohvik siin!
https://forms.gle/k9RuBqfB5P2zqNWB8

Selleks, Sinu kodukohvik jõukas Kodukohvikute kaardile ja reklaamidesse, palun registreeri ennast kindlasti enne 1. juulit!Hea kodukohvikupidaja meelespea!*Loo vahva ja eristuv kohvik, restoran või baar.
Mõtle läbi menüü ja tee prooviks samu toite endale suve jooksul. Mõtle ka mõni soolane valik välja ning lisaks kaalu hoolega portsude suuruseid ning mõtle ka kaasaostmise võimaluse peale.
*Sellel aastal tutvustame lugusid ja loojaid, mõtle läbi, kuidas saaksid ka oma kohvikus sellesse panuse anda.
*Võib pakkuda juurde vahvaid lisategevusi- käsitöö, elav või taustamuusika, näomaalingud, tegevused lastele.
*Mõtle külastajakogemusele – loo atmosfäär(laudindad, vaasid, lilled, kaunistused, pildid jne.).
* Kui Sul pole piisavalt toole laudu, mõtle alternatiivselt ja säti maha piknikutekid, matid, kaltsuvaibad, vms.
*Hoovis vaata, et poleks ohtlike kohti ja muru võiks olla niidetud 🙂 Kui sul on koduloomad, siis hoolitse, et nad ei pääseks toidule ligi ega ehmataks külastajaid.
*Ole nähtav! – tee oma kohvikule event FB ja jaga infot Facebookis või mõnes muus kanalis. Ja loomulikult kutsu oma sõpru ja tuttavaid ja räägi neile kohvikupäevast aegsasti.
*Hinnasildid – tee need enne avamist valmis. Pane välja menüü.
*Vahetusraha – ole varustatud kindlasti vahetusrahaga!
*Ole äratuntav ka tänavalt! – Kohvikutepäeval võiksid paigalda väravale info (nimi, ajakava, menüü)
*Saabumine ja parkimine. Katsu oma auto eest ära parkida, et su hoovis oleks võimalikult palju ruumi. Anna külalistele teada, kuhu nad auto parkida saavad. Võimalusel loo jalgrattaparkla.
*Kutsu sõbrad või pereliikmed appi – koos on lõbusam!
Teavita ka naabreid oma plaanist ja palu neil olla tolerantsed või kaasa nad kohvikupidamisse.
*Kindlasti paku kohviku külastajatele kätepesu võimalust ( kauss veega/ rätik või niisked salvrätikud), võimalusel varusta müügilett desinfitseerimisvahendiga.
*Müügileti lähedusse paigalda kindlasti prügikast.
*Kohvikupidajad koristavad ise oma kohviku ümbruse ja hoolitsevad ka krundiga piirnevatel tänavatel tekkinud prahi äraviimise eest. 🚮
Soovitused toidu valmistamiseks ja müümiseks
Veterinaar- ja Toidumametilt:
*Toidu valmistaja ning müüja peab olema terve.
*Kui Te müüte müügipakendisse pakendamata toitu või valmistate toitu kohapeal, siis kõik pinnad, millega toit kokku puutub peavad olema puhtad ja terved. Vajadusel tuleb tööpindu puhastada ka laadapäeva jooksul, et välistada ristsaastumist;
*Kui Teil on vaja ka päeva jooksul puhastada töövahendeid või pesta toitu, siis mõelge läbi, kuidas saate seda teha hügieeniliselt.
*Toit, mis vajab säilimiseks külmkapi temperatuuri, tuleb sellisel temperatuuril hoida kogu müügiaja jooksul. Külmkapi temperatuuri vajava toidu hoidmine kõrgemal temperatuuril, tekitab soodsa keskkonna bakterite arenguks. Bakterid tekitavad erinevaid terviseprobleeme, millest mõnedel võivad olla tõsised tagajärjed;
küpsetage toitu põhjalikult eriti liha, muna ja mereande. Sea- ja kanaliha sisetemperatuur peab olema vähemalt 75°C;
*Hoia valmistoit ja toores toit eraldi;
*Märkige hinnasildile ka allergeenide kohta infot.Oluline info:
Alates 1. oktoobrist 2019 peab üritustel jälgima järgmisi nõudeid:- peab koguma igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;- üritusel ei serveerita toitu ja jooki ühekordsetes nõudes (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned) ega kasutata ühekordseid söögiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogisegamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat. Soovitame kasutada päris nõusid, aga on loomulik, et neid ei pruugi kodukohvikul olla piisavalt. Infopäeval tutvustame ka RingKarbi teenust www.ringkarp.ee
ALKOHOLI MÜÜK JA SERVEERIMINE ON KEELATUD. 

MURASTE KÜLAPÄEVA ORIENTEERUMISMATK

28. juuli kell 18.00 – 20.00 Registreeruda saab selles ajavahemikus.

Muraste KÜLAPÄEVAL toimub Orienteerumismatk koostööprojektina: Muraste Külaselts, Muraste Kooli SA, Muraste Kool, Liikuma Kutsuv Kool.

2022 aasta Külade nädala märksõna on ”Kirjanikud sinu kodukandis”, seega on ka meie Orienteerumismatk pühendatud Murastes aedniku majas sündinud kirjanikele Erni ja  Pedro Krustenile.

Orienteerumismatk on jõukohane igas vanuses inimestele.  Matk on mõeldud peredele, sõpruskondadele ja üksikliikujatele. Tee kulgeb läbi Muraste metsaradade. Tutvume Muraste kirjanike kodukoha ja loominguga. Saab lahendada nii kirjalikke ülesandeid kirjanike Krustenite elu ja loomingu kohta kui sportlikke sooritusi.

Oreinteerumismatka kontrollpunktides on küsimused, mis on seotud meie kirjanikega, vastused leiad googeldades (selleks on vajalik kaasa võtta mobiiltelefonid).

Algus ja lõpp on Mummi trahtri juures. Küsimuste vastused saab organisaatorilt. Hiljem selgitatakse välja võitja, kes saab ka auhinna. Selleks palume kontrolllehele lisada e-mail ja telefoni nr.

 • Kogunemine ja lõpetamine: Mummi trahtri juures kell 18.00. Matka ekstus ligikaudu 1,5 h.
 • Kaasa: joogipudel ja mobiiltelefon
 • Ilmastikukindlad riided
 • Kontrollpunkte on  8tk
 • Igas kontrollpunktis on üks  aktiivne liikumisülesanne ja üks viktoriini küsimuse kirjanike kohta – siis on nii vaim kui füüsis hoitud tasakaalus
 • Stardist saavad osalejad orienteerumiskaardi koos kontrollpunktide lehega, kus on ka kirjeldav juhend – kuidas ja mida teha.

TULE PURJETAMISKOOLI!

Purjetamistrennid toimuvad Lohusalu sadamas. Trennid on 2,5 h pikad ja kaks korda nädalas esmaspäeval ja neljapäeval kell 10:00-12:30. Purjetame, õpime teooriat ja teeme muid lõbusaid tegevusi välisõhus. Talvel teeme mitmekülgset üldfüüsilist trenni. Ootame lapsi vanuses 7-12. Registreerimine kuni 25. juuni.

Ootame kõiki huvilisi uudistama proovitreeningule 27. juuni kell 10:00.
Treener Maris Seersant

Telef. 56 23 45 33

Nädal 24

Tere armas Muraste! Suvi on täies hoos ja meil on ka mõned ägedad uudised!

Nüüd saab iga Muraste elanik tellida omale trendika MURASTE T-SÄRGI!

GARAAŹIMÜÜK MURASTES

19. juunil PÜHAPÄEVAL kell 12.00-16.00

GARAAŽIMÜÜK.Igas majapidamises on esemeid, mis on muutunud liigseks (kodumasinatest mänguasjadeni), on jäänud suureks-väikeseks (riietest jalanõudeni),  on jäänud üle (talvevarudest ehitusmaterjalideni) või mida  on piisavalt palju (käsitööst taimedeni). Ikka on nii, et mis ühel on üle, on teisel just puudu. Ülduhul toimub garaažimüük müüjate oma koduukse

OSTJALE: Pidevalt täienev info müügikohtade ja kaubavaliku kohta leitav lehekülje lõpus! Leia endale huvipakkuvad müüjad üles!

MÜÜJALE: Anna enda osalemisest esimesel võimalusel (aga hiljemalt  17. juuni) teada e-kirjaga muraste@muraste.ee. Kirjuta juurde müügikoht ja ligikaudne kaubavalik (võib lisada ka pilte) .  Mida varem osalemisest teatad, seda suurem on võimalus leida oma väärt kraamile uus omanik.

MÜÜK toimub müüjate oma kodu juures kell 12.00-16.00

INFO palun saata: muraste@muraste.ee

LAUAMÄNGU KONKURSS

TÄHELEPANU Harku valla laps ja noor! Kujunda ise LAUAMÄNG/KAARDIMÄNG

TÄHTAEG: 27. JUUNI 2022

SAATA: e-posti aadressil kultuuriait@gmail.com või too lahtioleku aegadel Kumna Kultuuriaita https://maria.kumna.ee/kultuuriait/ või Harku valla raamatukogudesse (Harkus, Väänas, Tabasalus).

Kutsume Harku valla lapsi ja noori osalema lauamängu konkursil (vanuses kuni 19.a ) Konkursil osalemiseks, kujunda lauamäng/ kaardimäng vabalt valitud tehnikas (näited: digitaalselt, joonistusena, kollaažina, segatehnikas)

Mäng peab olema inspireeritud HARKU VALLAST ( näiteks: vaatamisväärsused, külad, kuulsused, loodus). Konkursi eesmärk on mänguliselt tutvustada Harku valda.

Võitja kuulutatakse välja Lastepäeval, 25.juulil, Harku valla Avatud külade nädalal.

JUULIS ON HARKU VALLAS AVATUD KÜLADE NÄDAL!

22.-31. JUULI

Nagu juba traditsiooniks on kujunenud toimub Harku vallas AVATUD KÜLADE NÄDAL, kus iga küla kutsub oma kohvi ja koogilõhnalistesse kodukohvikutesse külalisi, toimuvad kontserdid, peod ja vahvad tegevustoad. Iga küla on omanäoline ja eks üritusedki on oma küla nägu.

2022 a. Külade nädal on pühendatud Harku vallas külades elanud või elavatele kirjanikele, luuletajatele, kunstnikele või kultuuritegelastele.

KÜLAPÄEVADE AJAKAVA:

https://www.facebook.com/HarkuvallaAvatudkuladenadal

MURASTE KÜLAPÄEV

28. JUULI – NELJAPÄEV

Alanud on registreerimine Harku Valla kodukohvikute nädalale.
Traditsiooniliselt on ka Murastes 28. JUULIL avatud mitmed armsad koogilõhnalised KODUKOHVKUD. Ootame väga ka sel suvel avama meie koduhoovides mõnusaid kohvikuid õunapuude alla.https://www.youtube.com/embed/i_vKVEESWGc?feature=oembed


Palun registreerige oma kodukohvikud:
https://forms.gle/k9RuBqfB5P2zqNWB8

Registreeri oma kohvik siin!
https://forms.gle/k9RuBqfB5P2zqNWB8

Selleks, Sinu kodukohvik jõukas Kodukohvikute kaardile ja reklaamidesse, palun registreeri ennast kindlasti enne 1. juulit!Hea kodukohvikupidaja meelespea!*Loo vahva ja eristuv kohvik, restoran või baar.
Mõtle läbi menüü ja tee prooviks samu toite endale suve jooksul. Mõtle ka mõni soolane valik välja ning lisaks kaalu hoolega portsude suuruseid ning mõtle ka kaasaostmise võimaluse peale.
*Sellel aastal tutvustame lugusid ja loojaid, mõtle läbi, kuidas saaksid ka oma kohvikus sellesse panuse anda.
*Võib pakkuda juurde vahvaid lisategevusi- käsitöö, elav või taustamuusika, näomaalingud, tegevused lastele.
*Mõtle külastajakogemusele – loo atmosfäär(laudindad, vaasid, lilled, kaunistused, pildid jne.).
* Kui Sul pole piisavalt toole laudu, mõtle alternatiivselt ja säti maha piknikutekid, matid, kaltsuvaibad, vms.
*Hoovis vaata, et poleks ohtlike kohti ja muru võiks olla niidetud 🙂 Kui sul on koduloomad, siis hoolitse, et nad ei pääseks toidule ligi ega ehmataks külastajaid.
*Ole nähtav! – tee oma kohvikule event FB ja jaga infot Facebookis või mõnes muus kanalis. Ja loomulikult kutsu oma sõpru ja tuttavaid ja räägi neile kohvikupäevast aegsasti.
*Hinnasildid – tee need enne avamist valmis. Pane välja menüü.
*Vahetusraha – ole varustatud kindlasti vahetusrahaga!
*Ole äratuntav ka tänavalt! – Kohvikutepäeval võiksid paigalda väravale info (nimi, ajakava, menüü)
*Saabumine ja parkimine. Katsu oma auto eest ära parkida, et su hoovis oleks võimalikult palju ruumi. Anna külalistele teada, kuhu nad auto parkida saavad. Võimalusel loo jalgrattaparkla.
*Kutsu sõbrad või pereliikmed appi – koos on lõbusam!
Teavita ka naabreid oma plaanist ja palu neil olla tolerantsed või kaasa nad kohvikupidamisse.
*Kindlasti paku kohviku külastajatele kätepesu võimalust ( kauss veega/ rätik või niisked salvrätikud), võimalusel varusta müügilett desinfitseerimisvahendiga.
*Müügileti lähedusse paigalda kindlasti prügikast.
*Kohvikupidajad koristavad ise oma kohviku ümbruse ja hoolitsevad ka krundiga piirnevatel tänavatel tekkinud prahi äraviimise eest. 🚮
Soovitused toidu valmistamiseks ja müümiseks
Veterinaar- ja Toidumametilt:
*Toidu valmistaja ning müüja peab olema terve.
*Kui Te müüte müügipakendisse pakendamata toitu või valmistate toitu kohapeal, siis kõik pinnad, millega toit kokku puutub peavad olema puhtad ja terved. Vajadusel tuleb tööpindu puhastada ka laadapäeva jooksul, et välistada ristsaastumist;
*Kui Teil on vaja ka päeva jooksul puhastada töövahendeid või pesta toitu, siis mõelge läbi, kuidas saate seda teha hügieeniliselt.
*Toit, mis vajab säilimiseks külmkapi temperatuuri, tuleb sellisel temperatuuril hoida kogu müügiaja jooksul. Külmkapi temperatuuri vajava toidu hoidmine kõrgemal temperatuuril, tekitab soodsa keskkonna bakterite arenguks. Bakterid tekitavad erinevaid terviseprobleeme, millest mõnedel võivad olla tõsised tagajärjed;
küpsetage toitu põhjalikult eriti liha, muna ja mereande. Sea- ja kanaliha sisetemperatuur peab olema vähemalt 75°C;
*Hoia valmistoit ja toores toit eraldi;
*Märkige hinnasildile ka allergeenide kohta infot.Oluline info:
Alates 1. oktoobrist 2019 peab üritustel jälgima järgmisi nõudeid:- peab koguma igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;- üritusel ei serveerita toitu ja jooki ühekordsetes nõudes (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned) ega kasutata ühekordseid söögiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogisegamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat. Soovitame kasutada päris nõusid, aga on loomulik, et neid ei pruugi kodukohvikul olla piisavalt. Infopäeval tutvustame ka RingKarbi teenust www.ringkarp.ee
ALKOHOLI MÜÜK JA SERVEERIMINE ON KEELATUD. 

MURASTE KÜLAPÄEVA ORIENTEERUMISMATK

28. juuli kell 18.00 – 20.00 Registreeruda saab selles ajavahemikus.

Muraste KÜLAPÄEVAL toimub Orienteerumismatk koostööprojektina: Muraste Külaselts, Muraste Kooli SA, Muraste Kool, Liikuma Kutsuv Kool.

2022 aasta Külade nädala märksõna on ”Kirjanikud sinu kodukandis”, seega on ka meie Orienteerumismatk pühendatud Murastes aedniku majas sündinud kirjanikele Erni ja  Pedro Krustenile.

Orienteerumismatk on jõukohane igas vanuses inimestele.  Matk on mõeldud peredele, sõpruskondadele ja üksikliikujatele. Tee kulgeb läbi Muraste metsaradade. Tutvume Muraste kirjanike kodukoha ja loominguga. Saab lahendada nii kirjalikke ülesandeid kirjanike Krustenite elu ja loomingu kohta kui sportlikke sooritusi.

Oreinteerumismatka kontrollpunktides on küsimused, mis on seotud meie kirjanikega, vastused leiad googeldades (selleks on vajalik kaasa võtta mobiiltelefonid).

Algus ja lõpp on Mummi trahtri juures. Küsimuste vastused saab organisaatorilt. Hiljem selgitatakse välja võitja, kes saab ka auhinna. Selleks palume kontrolllehele lisada e-mail ja telefoni nr.

 • Kogunemine ja lõpetamine: Mummi trahtri juures kell 18.00. Matka ekstus ligikaudu 1,5 h.
 • Kaasa: joogipudel ja mobiiltelefon
 • Ilmastikukindlad riided
 • Kontrollpunkte on  8tk
 • Igas kontrollpunktis on üks  aktiivne liikumisülesanne ja üks viktoriini küsimuse kirjanike kohta – siis on nii vaim kui füüsis hoitud tasakaalus
 • Stardist saavad osalejad orienteerumiskaardi koos kontrollpunktide lehega, kus on ka kirjeldav juhend – kuidas ja mida teha.

TULE PURJETAMISKOOLI!

Purjetamistrennid toimuvad Lohusalu sadamas. Trennid on 2,5 h pikad ja kaks korda nädalas esmaspäeval ja neljapäeval kell 10:00-12:30. Purjetame, õpime teooriat ja teeme muid lõbusaid tegevusi välisõhus. Talvel teeme mitmekülgset üldfüüsilist trenni. Ootame lapsi vanuses 7-12. Registreerimine kuni 25. juuni.

Ootame kõiki huvilisi uudistama proovitreeningule 27. juuni kell 10:00.
Treener Maris Seersant

Telef. 56 23 45 33

Nädal 23

Tere, armas Muraste! Ei saa rääkimata jätta kui vahva Lastelustipidu oli Murastes pühapäeval, mis korraldati koostöös Harku Valla, Lastekaitse Liidu ja HV Lastekaitse Ühinguga. Täname kõik toetajaid, osalejaid ja eelkõige rõõmsaid lapsi. Ilm oli tellitud super fantastiline ja lastel oli suur rõõm osaleda nii paljudes põnevates töötubades, ratsutada hobu ja poniga, vaadata rulatriki showd ja palju muud. Tunnustati “Sõbrlik laps 2022” väljavalituid, maiustati imemaitsvate söökidega ja hullati batuudil.

Suur tänu selle toreda ürituse eest kõigile. Vaata meie peost ka vahvaid fotosid!

GARAAŹHIMÜÜK MURASTES

19. juunil PÜHAPÄEVAL kell 12.00-16.00

GARAAŽIMÜÜK. Igas majapidamises on esemeid, mis on muutunud liigseks (kodumasinatest mänguasjadeni), on jäänud suureks-väikeseks (riietest jalanõudeni),  on jäänud üle (talvevarudest ehitusmaterjalideni) või mida  on piisavalt palju (käsitööst taimedeni). Ikka on nii, et mis ühel on üle, on teisel just puudu. Ülduhul toimub garaažimüük müüjate oma koduukse

OSTJALE: Pidevalt täienev info müügikohtade ja kaubavaliku kohta leitav lehekülje lõpus! Leia endale huvipakkuvad müüjad üles!

MÜÜJALE: Anna enda osalemisest esimesel võimalusel (aga hiljemalt  17. juuni) teada e-kirjaga muraste@muraste.ee. Kirjuta juurde müügikoht ja ligikaudne kaubavalik (võib lisada ka pilte) .  Mida varem osalemisest teatad, seda suurem on võimalus leida oma väärt kraamile uus omanik.

MÜÜK toimub müüjate oma kodu juures kell 12.00-16.00

INFO palun saata: muraste@muraste.ee

PALUN MÄRGI MÜÜGIKOHT KAARDIL!

https://goo.gl/maps/jJzQ1Zvj9fjDbcXUA

LAUAMÄNGU KONKURSS

TÄHELEPANU Harku valla laps ja noor! Kujunda ise LAUAMÄNG/KAARDIMÄNG

TÄHTAEG: 27. JUUNI 2022

SAATA: e-posti aadressil kultuuriait@gmail.com või too lahtioleku aegadel Kumna Kultuuriaita https://maria.kumna.ee/kultuuriait/ või Harku valla raamatukogudesse (Harkus, Väänas, Tabasalus).

Kutsume Harku valla lapsi ja noori osalema lauamängu konkursil (vanuses kuni 19.a ) Konkursil osalemiseks, kujunda lauamäng/ kaardimäng vabalt valitud tehnikas (näited: digitaalselt, joonistusena, kollaažina, segatehnikas)

Mäng peab olema inspireeritud HARKU VALLAST ( näiteks: vaatamisväärsused, külad, kuulsused, loodus). Konkursi eesmärk on mänguliselt tutvustada Harku valda.

Võitja kuulutatakse välja Lastepäeval, 25.juulil, Harku valla Avatud külade nädalal.

JUULIS ON HARKU VALLAS AVATUD KÜLADE NÄDAL!

22.-31. JUULI

Nagu juba traditsiooniks on kujunenud toimub Harku vallas AVATUD KÜLADE NÄDAL, kus iga küla kutsub oma kohvi ja koogilõhnalistesse kodukohvikutesse külalisi, toimuvad kontserdid, peod ja vahvad tegevustoad. Iga küla on omanäoline ja eks üritusedki on oma küla nägu.

2022 a. Külade nädal on pühendatud Harku vallas külades elanud või elavatele kirjanikele, luuletajatele, kunstnikele või kultuuritegelastele.

KÜLAPÄEVADE AJAKAVA:

https://www.facebook.com/HarkuvallaAvatudkuladenadal

MURASTE KÜLAPÄEV

28. JUULI – NELJAPÄEV

Alanud on registreerimine Harku Valla kodukohvikute nädalale.
Traditsiooniliselt on ka Murastes 28. JUULIL avatud mitmed armsad koogilõhnalised KODUKOHVKUD. Ootame väga ka sel suvel avama meie koduhoovides mõnusaid kohvikuid õunapuude alla.https://www.youtube.com/embed/i_vKVEESWGc?feature=oembed


Palun registreerige oma kodukohvikud:
https://forms.gle/k9RuBqfB5P2zqNWB8

Registreeri oma kohvik siin!
https://forms.gle/k9RuBqfB5P2zqNWB8

Selleks, Sinu kodukohvik jõukas Kodukohvikute kaardile ja reklaamidesse, palun registreeri ennast kindlasti enne 1. juulit!Hea kodukohvikupidaja meelespea!*Loo vahva ja eristuv kohvik, restoran või baar.
Mõtle läbi menüü ja tee prooviks samu toite endale suve jooksul. Mõtle ka mõni soolane valik välja ning lisaks kaalu hoolega portsude suuruseid ning mõtle ka kaasaostmise võimaluse peale.
*Sellel aastal tutvustame lugusid ja loojaid, mõtle läbi, kuidas saaksid ka oma kohvikus sellesse panuse anda.
*Võib pakkuda juurde vahvaid lisategevusi- käsitöö, elav või taustamuusika, näomaalingud, tegevused lastele.
*Mõtle külastajakogemusele – loo atmosfäär(laudindad, vaasid, lilled, kaunistused, pildid jne.).
* Kui Sul pole piisavalt toole laudu, mõtle alternatiivselt ja säti maha piknikutekid, matid, kaltsuvaibad, vms.
*Hoovis vaata, et poleks ohtlike kohti ja muru võiks olla niidetud 🙂 Kui sul on koduloomad, siis hoolitse, et nad ei pääseks toidule ligi ega ehmataks külastajaid.
*Ole nähtav! – tee oma kohvikule event FB ja jaga infot Facebookis või mõnes muus kanalis. Ja loomulikult kutsu oma sõpru ja tuttavaid ja räägi neile kohvikupäevast aegsasti.
*Hinnasildid – tee need enne avamist valmis. Pane välja menüü.
*Vahetusraha – ole varustatud kindlasti vahetusrahaga!
*Ole äratuntav ka tänavalt! – Kohvikutepäeval võiksid paigalda väravale info (nimi, ajakava, menüü)
*Saabumine ja parkimine. Katsu oma auto eest ära parkida, et su hoovis oleks võimalikult palju ruumi. Anna külalistele teada, kuhu nad auto parkida saavad. Võimalusel loo jalgrattaparkla.
*Kutsu sõbrad või pereliikmed appi – koos on lõbusam!
Teavita ka naabreid oma plaanist ja palu neil olla tolerantsed või kaasa nad kohvikupidamisse.
*Kindlasti paku kohviku külastajatele kätepesu võimalust ( kauss veega/ rätik või niisked salvrätikud), võimalusel varusta müügilett desinfitseerimisvahendiga.
*Müügileti lähedusse paigalda kindlasti prügikast.
*Kohvikupidajad koristavad ise oma kohviku ümbruse ja hoolitsevad ka krundiga piirnevatel tänavatel tekkinud prahi äraviimise eest. 🚮
Soovitused toidu valmistamiseks ja müümiseks
Veterinaar- ja Toidumametilt:
*Toidu valmistaja ning müüja peab olema terve.
*Kui Te müüte müügipakendisse pakendamata toitu või valmistate toitu kohapeal, siis kõik pinnad, millega toit kokku puutub peavad olema puhtad ja terved. Vajadusel tuleb tööpindu puhastada ka laadapäeva jooksul, et välistada ristsaastumist;
*Kui Teil on vaja ka päeva jooksul puhastada töövahendeid või pesta toitu, siis mõelge läbi, kuidas saate seda teha hügieeniliselt.
*Toit, mis vajab säilimiseks külmkapi temperatuuri, tuleb sellisel temperatuuril hoida kogu müügiaja jooksul. Külmkapi temperatuuri vajava toidu hoidmine kõrgemal temperatuuril, tekitab soodsa keskkonna bakterite arenguks. Bakterid tekitavad erinevaid terviseprobleeme, millest mõnedel võivad olla tõsised tagajärjed;
küpsetage toitu põhjalikult eriti liha, muna ja mereande. Sea- ja kanaliha sisetemperatuur peab olema vähemalt 75°C;
*Hoia valmistoit ja toores toit eraldi;
*Märkige hinnasildile ka allergeenide kohta infot.Oluline info:
Alates 1. oktoobrist 2019 peab üritustel jälgima järgmisi nõudeid:- peab koguma igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;- üritusel ei serveerita toitu ja jooki ühekordsetes nõudes (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned) ega kasutata ühekordseid söögiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogisegamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat. Soovitame kasutada päris nõusid, aga on loomulik, et neid ei pruugi kodukohvikul olla piisavalt. Infopäeval tutvustame ka RingKarbi teenust www.ringkarp.ee
ALKOHOLI MÜÜK JA SERVEERIMINE ON KEELATUD. 

MURASTE KÜLAPÄEVA ORIENTEERUMISMATK

28. juuli kell 18.30 – 20.00

Muraste KÜLAPÄEVAL toimub Orienteerumismatk koostööprojektina: Muraste Külaselts, Muraste Kooli SA, Muraste Kool, Liikuma Kutsuv Kool.

2022 aasta Külade nädala märksõna on ”Kirjanikud sinu kodukandis”, seega on ka meie Orienteerumismatk pühendatud Murastes aedniku majas sündinud kirjanikele Erni ja  Pedro Krustenile.

Orienteerumismatk on jõukohane igas vanuses inimestele.  Matk on mõeldud peredele, sõpruskondadele ja üksikliikujatele. Tee kulgeb läbi Muraste metsaradade. Tutvume Muraste kirjanike kodukoha ja loominguga. Saab lahendada nii kirjalikke ülesandeid kirjanike Krustenite elu ja loomingu kohta kui sportlikke sooritusi.

Oreinteerumismatka kontrollpunktides on küsimused, mis on seotud meie kirjanikega, vastused leiad googeldades (selleks on vajalik kaasa võtta mobiiltelefonid).

Algus ja lõpp on Mummi trahtri juures. Küsimuste vastused saab trahtri teenindaja käest, samast saab iga osaleja saab üllatuse. Hiljem selgitatakse välja võitja, kes saab ka auhinna. Selleks palume kontrolllehele lisada e-mail ja telefoni nr.

 • Kogunemine ja lõpetamine: Mummi trahtri juures kell 18.30. Matka ekstus ligikaudu 1,5 h.
 • Kaasa: joogipudel ja mobiiltelefon
 • Ilmastikukindlad riided
 • Kontrollpunkte on  8tk
 • Igas kontrollpunktis on üks  aktiivne liikumisülesanne ja üks viktoriini küsimuse kirjanike kohta – siis on nii vaim kui füüsis hoitud tasakaalus
 • Stardist saavad osalejad orienteerumiskaardi koos kontrollpunktide lehega, kus on ka kirjeldav juhend – kuidas ja mida teha.

SUVE ÜRITUSTE TARVIS

Nädal 22

Tere, armas Muraste! Sel nädalal on Muraste mureliõieline ja sirelilõhnaline. Aga selle nädala uudised toovad rõõmu rohkem lastele ja noortele, millest saavad osa ka vanemad!
Veel saate teada, mis hakkab toimuma Murastes suvel JUULIKUUS- midagi toredat ja põnevat on ees, vaata järgi!

PÜHAPÄEVAL ootame kõiki Murastelasi – noori ja vanu kooli õuele lõbusale LASTELUSTIPEOLE! Tegevust jätkub igas vanuses inimesele nii õpitubades, lustitubades kui võistlusmängudel ja saab vaadata ning osaleda rulatrikitamises. Lapsed saavad ponisid patsutada ja nendega ratsutada, batuudil karata ja nikerdada. Kui kõht tühjaks läheb, saab hõrgutavat nii soolast kui magusat kõhutäidet. Külla sõidab ka Jätsiabi.

KAVA

”Sõbralik laps 2022” tunnustamine:

Abivalmis, heatahtlik, rõõmsameelne, hea kuulaja, kaastundlik, usaldusväärne, sõnapidaja, korralik ja teistega arvestav.

Keskkonna Ameti KALAPÜÜGI MÄNG peredela

Keskkonnaameti kalapüügimäng “Loodushoidliku kalastaja ABC”, mis jagab mängurõõmu ja tarkuseteri nii noorele kui ka vanale loodusesõbrale.

 • ORIENTEERUMINE PEREDELE 
 • DISCGOLF PEREDELE
 • Keskkonnaameti KALAPÜÜGIMÄNG
 • RULARAMBIL– trikishow ja õpetus
 • PONISÕIT
 • BATUUT
 • KÄSITÖÖTUBA
 • NIKERDAMISE  TÖÖTUBA
 • MULLIPIDU
 • PIZZA ja GRILL
 • KOOGIKOHVIK
 • JÄTSIABI
 • LASTERIIETE KIRBUKAS

NB! KAASA TASKURAHA SÖÖGI, JOOGI JA MAIUSTUSTE JAOKS!

LASTE RIIETE JA MÄNGUASJADE KIRBUKAS

Lastelustipeo platsil

5. juunil kell 12.00-15.00 Muraste kooli õuel (Lee tee 5)

Müügiletid tasuta, registreerimine: muraste@muraste.ee

LAUAMÄNGU KONKURSS

TÄHELEPANU Harku valla laps ja noor! Kujunda ise LAUAMÄNG/KAARDIMÄNG

TÄHTAEG: 27. JUUNI 2022

SAATA: e-posti aadressil kultuuriait@gmail.com või too lahtioleku aegadel Kumna Kultuuriaita https://maria.kumna.ee/kultuuriait/ või Harku valla raamatukogudesse (Harkus, Väänas, Tabasalus).

Kutsume Harku valla lapsi ja noori osalema lauamängu konkursil (vanuses kuni 19.a ) Konkursil osalemiseks, kujunda lauamäng/ kaardimäng vabalt valitud tehnikas (näited: digitaalselt, joonistusena, kollaažina, segatehnikas)

Mäng peab olema inspireeritud HARKU VALLAST ( näiteks: vaatamisväärsused, külad, kuulsused, loodus). Konkursi eesmärk on mänguliselt tutvustada Harku valda.

Võitja kuulutatakse välja Lastepäeval, 25.juulil, Harku valla Avatud külade nädalal.

JUULIS ON HARKU VALLAS AVATUD KÜLADE NÄDAL!

22.-31. JUULI

Nagu juba traditsiooniks on kujunenud toimub Harku vallas AVATUD KÜLADE NÄDAL, kus iga küla kutsub oma kohvi ja koogilõhnalistesse kodukohvikutesse külalisi, toimuvad kontserdid, peod ja vahvad tegevustoad. Iga küla on omanäoline ja eks üritusedki on oma küla nägu.

2022 a. Külade nädal on pühendatud Harku vallas külades elanud või elavatele kirjanikele, luuletajatele, kunstnikele või kultuuritegelastele.

KÜLAPÄEVADE AJAKAVA:

https://www.facebook.com/HarkuvallaAvatudkuladenadal

MURASTE KÜLAPÄEV

28. JUULI – NELJAPÄEV

Alanud on registreerimine Harku Valla kodukohvikute nädalale.
Traditsiooniliselt on ka Murastes 28. JUULIL avatud mitmed armsad koogilõhnalised KODUKOHVKUD. Ootame väga ka sel suvel avama meie koduhoovides mõnusaid kohvikuid õunapuude alla.


Palun registreerige oma kodukohvikud:
https://forms.gle/k9RuBqfB5P2zqNWB8

Registreeri oma kohvik siin!
https://forms.gle/k9RuBqfB5P2zqNWB8

Selleks, Sinu kodukohvik jõukas Kodukohvikute kaardile ja reklaamidesse, palun registreeri ennast kindlasti enne 1. juulit!Hea kodukohvikupidaja meelespea!*Loo vahva ja eristuv kohvik, restoran või baar.
Mõtle läbi menüü ja tee prooviks samu toite endale suve jooksul. Mõtle ka mõni soolane valik välja ning lisaks kaalu hoolega portsude suuruseid ning mõtle ka kaasaostmise võimaluse peale.
*Sellel aastal tutvustame lugusid ja loojaid, mõtle läbi, kuidas saaksid ka oma kohvikus sellesse panuse anda.
*Võib pakkuda juurde vahvaid lisategevusi- käsitöö, elav või taustamuusika, näomaalingud, tegevused lastele.
*Mõtle külastajakogemusele – loo atmosfäär(laudindad, vaasid, lilled, kaunistused, pildid jne.).
* Kui Sul pole piisavalt toole laudu, mõtle alternatiivselt ja säti maha piknikutekid, matid, kaltsuvaibad, vms.
*Hoovis vaata, et poleks ohtlike kohti ja muru võiks olla niidetud 🙂 Kui sul on koduloomad, siis hoolitse, et nad ei pääseks toidule ligi ega ehmataks külastajaid.
*Ole nähtav! – tee oma kohvikule event FB ja jaga infot Facebookis või mõnes muus kanalis. Ja loomulikult kutsu oma sõpru ja tuttavaid ja räägi neile kohvikupäevast aegsasti.
*Hinnasildid – tee need enne avamist valmis. Pane välja menüü.
*Vahetusraha – ole varustatud kindlasti vahetusrahaga!
*Ole äratuntav ka tänavalt! – Kohvikutepäeval võiksid paigalda väravale info (nimi, ajakava, menüü)
*Saabumine ja parkimine. Katsu oma auto eest ära parkida, et su hoovis oleks võimalikult palju ruumi. Anna külalistele teada, kuhu nad auto parkida saavad. Võimalusel loo jalgrattaparkla.
*Kutsu sõbrad või pereliikmed appi – koos on lõbusam!
Teavita ka naabreid oma plaanist ja palu neil olla tolerantsed või kaasa nad kohvikupidamisse.
*Kindlasti paku kohviku külastajatele kätepesu võimalust ( kauss veega/ rätik või niisked salvrätikud), võimalusel varusta müügilett desinfitseerimisvahendiga.
*Müügileti lähedusse paigalda kindlasti prügikast.
*Kohvikupidajad koristavad ise oma kohviku ümbruse ja hoolitsevad ka krundiga piirnevatel tänavatel tekkinud prahi äraviimise eest. 🚮
Soovitused toidu valmistamiseks ja müümiseks
Veterinaar- ja Toidumametilt:
*Toidu valmistaja ning müüja peab olema terve.
*Kui Te müüte müügipakendisse pakendamata toitu või valmistate toitu kohapeal, siis kõik pinnad, millega toit kokku puutub peavad olema puhtad ja terved. Vajadusel tuleb tööpindu puhastada ka laadapäeva jooksul, et välistada ristsaastumist;
*Kui Teil on vaja ka päeva jooksul puhastada töövahendeid või pesta toitu, siis mõelge läbi, kuidas saate seda teha hügieeniliselt.
*Toit, mis vajab säilimiseks külmkapi temperatuuri, tuleb sellisel temperatuuril hoida kogu müügiaja jooksul. Külmkapi temperatuuri vajava toidu hoidmine kõrgemal temperatuuril, tekitab soodsa keskkonna bakterite arenguks. Bakterid tekitavad erinevaid terviseprobleeme, millest mõnedel võivad olla tõsised tagajärjed;
küpsetage toitu põhjalikult eriti liha, muna ja mereande. Sea- ja kanaliha sisetemperatuur peab olema vähemalt 75°C;
*Hoia valmistoit ja toores toit eraldi;
*Märkige hinnasildile ka allergeenide kohta infot.Oluline info:
Alates 1. oktoobrist 2019 peab üritustel jälgima järgmisi nõudeid:- peab koguma igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;- üritusel ei serveerita toitu ja jooki ühekordsetes nõudes (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned) ega kasutata ühekordseid söögiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogisegamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat. Soovitame kasutada päris nõusid, aga on loomulik, et neid ei pruugi kodukohvikul olla piisavalt. Infopäeval tutvustame ka RingKarbi teenust www.ringkarp.ee
ALKOHOLI MÜÜK JA SERVEERIMINE ON KEELATUD. 

MURASTE KÜLAPÄEVA ORIENTEERUMISMATK

28. juuli kell 18.30 – 20.00

Muraste KÜLAPÄEVAL toimub Orienteerumismatk koostööprojektina: Muraste Külaselts, Muraste Kooli SA, Muraste Kool, Liikuma Kutsuv Kool.

2022 aasta Külade nädala märksõna on ”Kirjanikud sinu kodukandis”, seega on ka meie Orienteerumismatk pühendatud Murastes aedniku majas sündinud kirjanikele Erni ja  Pedro Krustenile.

Orienteerumismatk on jõukohane igas vanuses inimestele.  Matk on mõeldud peredele, sõpruskondadele ja üksikliikujatele. Tee kulgeb läbi Muraste metsaradade. Tutvume Muraste kirjanike kodukoha ja loominguga. Saab lahendada nii kirjalikke ülesandeid kirjanike Krustenite elu ja loomingu kohta kui sportlikke sooritusi.

Oreinteerumismatka kontrollpunktides on küsimused, mis on seotud meie kirjanikega, vastused leiad googeldades (selleks on vajalik kaasa võtta mobiiltelefonid).

Algus ja lõpp on Mummi trahtri juures. Küsimuste vastused saab trahtri teenindaja käest, samast saab iga osaleja saab üllatuse. Hiljem selgitatakse välja võitja, kes saab ka auhinna. Selleks palume kontrolllehele lisada e-mail ja telefoni nr.

 • Kogunemine ja lõpetamine: Mummi trahtri juures kell 18.30. Matka ekstus ligikaudu 1,5 h.
 • Kaasa: joogipudel ja mobiiltelefon
 • Ilmastikukindlad riided
 • Kontrollpunkte on  8tk
 • Igas kontrollpunktis on üks  aktiivne liikumisülesanne ja üks viktoriini küsimuse kirjanike kohta – siis on nii vaim kui füüsis hoitud tasakaalus
 • Stardist saavad osalejad orienteerumiskaardi koos kontrollpunktide lehega, kus on ka kirjeldav juhend – kuidas ja mida teha.

SUVE ÜRITUSTE TARVIS

Nädal 21

Tere, armas Muraste! Suvi hakkab vaikselt kätte jõudma, mõnusalt sooja ja tuuletu ilmaga algas see nädal. Veel on külaseltsis tegevusi, millest osa võtta enne suure suve saabumist.

Siin väike meenutus ühest isemoodi kevadkontserdist, mis toimus emadepäeva puhul, kus esinesid Muraste külaseltsis tegutsevate muusika- ja lauluringide õpilased ja õpetajad.

Täname kõiki osalejaid toreda elamuse eest – Fa Stuudio õpilasi ja õpetajat Irenat ja Katrinit, Triinu laulustuudio õpilasi ja õpetaja Triinut, Muusikaringi õpilasi ja õpetaja Katrinit ning mainimata ei saa jätta Brad Jürjensit ja tema kitarriansamblit “Ventilaatorid” 🙂 . Nemad olid harjutanud kõigest 4 kuud. Külalisi naerutasid Muraste Nimetu Näitemänguseltskonna liikmed – Ülle, Urmo ja Armand, kes esitasid pillilugude ja laulude vahele naljakaid sketshe.
Kena ja lustlik pidu oli.

LASTELUSTIPIDU

5. JUUNI pühapäev kell 12.00 – 15.00 Muraste kooli ees (Lee tee 9)

Harku Lastekaitse Ühingu ja Muraste külaseltsi üritus

NB! KAASA TASKURAHA maiustamiseks ja õpitubadeks!

KAVA

”Sõbralik laps 2022” tunnustamine:

Abivalmis, heatahtlik, rõõmsameelne, hea kuulaja, kaastundlik, usaldusväärne, sõnapidaja, korralik ja teistega arvestav.

Keskkonna Ameti KALAPÜÜGI MÄNG peredela

Keskkonnaameti kalapüügimäng “Loodushoidliku kalastaja ABC”, mis jagab mängurõõmu ja tarkuseteri nii noorele kui ka vanale loodusesõbrale.

 • ORIENTEERUMINE PEREDELE 
 • DIScGOLF PEREDELE
 • RULA– trikishow ja õpetus
 • PONISÕIT
 • BATUUT
 • KÄSITÖÖTUBA
 • NIKERDAMISE  töötuba
 • MULLIpidu
 • PIZZA ja GRILL
 • KOOGIKOHVIK
 • JÄTSIABI
 • LASTERIIETE KIRBUKAS

NB! KAASA TASKURAHA maiustamiseks ja õpitubadeks!

HUVIRINGID

16.-22. MAI

Esmaspäev

15:00 Fa Stuudio kandlering

17:30 LiuLi kandlering

19:00 Suurupi naiskoor Meretule

Teisipäev 

13:00 Laulutund, õpetaja Triinu Kont-Kontson

18:00 Inglise keele tund, õpetaja Maret Hein

18:30 Seltskonnatantsukursus algajatele ja edasijõudnutele, õpetaja Helen Klandorf

Kolmapäev

13:45 Klaveritund, õpetaja Irena Borkmann

18:00 Brad Jürjensi kitarriklassi

19:00 Brad Jürjensi kitarriklass 

20.00 Brad Jürjensi kitarriklass

19:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk

Neljapäev 

17:00 Inglise keele tund, õpetaja Maret Hein

18:30 Muraste Nimetu Näitemänguseltskond, juhendaja Anne Veesaar

18:30 Prantsuse keele tund, õpetaja Ines Järvsoo

19:00 Jooga, treener Daire Tammik

Nädal 20

Tere, armas Muraste! Kevad südames ja suve ootus hinges. Reedel oli tore esietendus Murastes – Andrus Kirirähki “Rehepapp”, naljakas ja õudne lugu vanaeestlastest. Näitlejate töö oli nauditav nagu ikka ja Anne Veesaar rahulolev ning õnnelik. Ovatsioonid ei tahtnud ega tahtnud lõppeda. Lootus on, et need kes seda vahvat etendust ei näinud, saavad seda nautida veel sel suvel.

KINO – TAGURPIDI TORN

20.mai kell 19.00 Muraste kinopunktis

Pilet 5.00/4.00 eur

Kindlasti üks viimaste aastate tugevamaid kodumaiseid filme, mida julgen soojalt soovitada kõigile täiskasvanud vaatajatele, lastega pered peavad aga olema valmis seda kõike pärast pikalt ja põhjalikult lahti seletama.

“Tagurpidi torn” on niivõrd šokeeriv ja julgelt provokatiivne, et juba filmi ajal tahaks kõrvalistujale õlale koputada ja pisut arutada.

Jaak Kilmi ei hakka oma värskes filmis hetkekski ninnu-nännutama, see pole mingi suhkruvatt ja limonaad, vaid pigem heavy metal. Maailm, kuhu vaataja heidetakse, on halastamatult aus: maaliline, end hääbuv maakoht, kus kõik isad grillivad, joovad longerot ja käivad Soomes tööl, peaks teoorias kuuluma 90ndatesse, Kilmi ja Vallik asetavad selle aga selgelt tänapäeva, näidates, kuidas elu on Eestis siin-seal seisma jäänud. Ja kui isadel on omadega piisavalt tegemist ja ka emad elavad suuresti oma elu, lähevadki lapsed ula peale.

Film ei ole päriselu, vaid annabki pigem võimaluse joonistada rasvase joonega välja teemad, millele muidu suuremat tähelepanu ei pöörata.

Kaspar Viilupi kommentaar

https://kultuur.err.ee/1608579118/arvustus-tagurpidi-torn-segab-julgelt-kokku-noortefilmi-ja-ouduse

KALLIGRAAFIA – PINTSELKIRJA ÕPITUBA

23. mai kell 18.30 Muraste külaseltsis (Lee tee 9)

Osaluspanus: 15.00 eur

Eelregistreerimine: muraste@muraste.ee
info telef.: 5848 9661

Õpituba on mõeldud algajatele kui ka edasijõudnutelel.
Pintselkirja õpitoas võivad osaleda kõik, kes tahavad saada oma esimesed teadmised pintselmarkeriga kirjutamisest.
Tutvume erinevate töövahenditega ja teeme selgeks põhilised töövõtted. Igale osalejale on hinna sees pintselmarker ja paberid harjutamiseks.
Õpituba toimub Muraste külaseltsis (Lee tee 9).
Õpetaja Katrin Nahkur
Minu kohta:
olen kalligraafiaga tegelenud viimased 5 aastat. Kõik algas huvist tänapäevase kalligraafia ehk pintselmarkeriga kirjutamise vastu. Sealt edasi läksin juba Tallinna Rahvaülikooli Anu Karjatse kalligraafiastuudiosse klassikalist kalligraafiat õppima. Hetkel juhendan Sauel kalligraafia huviringi täiskasvanutele.

Osalustasu: 15.00 eur

UUS! LASTELUSTIPIDU

5. JUUNI pühapäev kell 12.00 – 15.00 Muraste kooli ees (Lee tee 9)

Harku Lastekaitse Ühingu ja Muraste külaseltsi üritus

NB! KAASA TASKURAHA maiustamiseks ja õpitubadeks!

KAVA

”Sõbralik laps 2022” tunnustamine:

Abivalmis, heatahtlik, rõõmsameelne, hea kuulaja, kaastundlik, usaldusväärne, sõnapidaja, korralik ja teistega arvestav.

Keskkonna Ameti KALAPÜÜGI MÄNG peredela

Keskkonnaameti kalapüügimäng “Loodushoidliku kalastaja ABC”, mis jagab mängurõõmu ja tarkuseteri nii noorele kui ka vanale loodusesõbrale.

 • ORIENTEERUMINE PEREDELE 
 • DIScGOLF PEREDELE
 • RULA– trikishow ja õpetus
 • PONISÕIT
 • BATUUT
 • KÄSITÖÖTUBA
 • NIKERDAMISE  töötuba
 • MULLIpidu
 • PIZZA ja GRILL
 • KOOGIKOHVIK
 • JÄTSIABI
 • LASTERIIETE KIRBUKAS

NB! KAASA TASKURAHA maiustamiseks ja õpitubadeks!

HUVIRINGID

16.-22. MAI

Esmaspäev

15:00 Fa Stuudio kandlering

17:30 LiuLi kandlering

19:00 Suurupi naiskoor Meretule

Teisipäev 

13:00 Laulutund, õpetaja Triinu Kont-Kontson

18:00 Inglise keele tund, õpetaja Maret Hein

18:30 Seltskonnatantsukursus algajatele ja edasijõudnutele, õpetaja Helen Klandorf

Kolmapäev

13:45 Klaveritund, õpetaja Irena Borkmann

18:00 Brad Jürjensi kitarriklassi

19:00 Brad Jürjensi kitarriklass 

20.00 Brad Jürjensi kitarriklass

19:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk

Neljapäev 

17:00 Inglise keele tund, õpetaja Maret Hein

18:30 Muraste Nimetu Näitemänguseltskond, juhendaja Anne Veesaar

18:30 Prantsuse keele tund, õpetaja Ines Järvsoo

19:00 Jooga, treener Daire Tammik

Nädal 19

Tere, armas Muraste! Eile oli emadepäev, rõõmsate kallistuste ja kohtumiste, toredate ettevõtmiste ja kenade kevadlillede päev. Ka Murastekülaseltsil on emade ja vanaemade auks kontsert “Lilled emale”.

KONTSERT “LILLED EMALE”

TASUTA

12.mai kell 18.00 Muraste kooli aatriumis (Lee tee 9)

Etendus “REHEPAPP” Andrus Kivirähk Muraste Nimetu Näitemänguseltskond

13.mai kell 19.00 Muraste kooli aatriumis (Lee tee 9)

Osaluspanus: 5.00 eur


Kõik ebausklikud ja mitte-ebausklikud teatrihuvilised, see teade on teile!

13 ja reede! Kõlab veidi kõhedalt, kas pole? Ega selleks päevaks ei julge suuri plaane tehagi, mine tea, mis kõik võib untsu minna … Tegelikult ei pea teps mitte vaikselt kodus konutama, vaid tuleb julgesti 13. mail kell 19 seada sammud Muraste koolimajja. Anne Veesaare juhendamisel toob Muraste Nimetu Näitemänguseltskond lavale Eesti uuema aja silmapaistvaima kirjandusteose. Sellist võimalust ei saa naljalt mööda lasta – esietendub Andrus Kivirähki „Rehepapp“! See on teatritükk, millest te ilma jääda ei taha! „Rehepapp“ räägib sellisest Eesti ajast, kus ringi tuhisesid kratid, kes kandsid oma peremeestele head ja paremat kokku, inimesi kimbutasid katk ja tondid, eksitasid virvatulukesed ning meelitasid näkid, nõiad keetsid võlujooke ja libahundid ulgusid akna all. Oli palju ebausku, teineteise tagant ja mõisast näppamist, rumalust, uhkust ja kättemaksu. „Rehepapis“ leiab muhedat eneseirooniat, ajalugu segatuna võlumaailmaga.

Dramaturg ja lavastaja: Anne Veesaar

Mängivad: Armand Danilson, Ülle Jurtom, Marili Kurviste, Pille Lamp, Urmo Lamp, Katrin Pebsen-Zachrau, Veronika Pebsen-Zachrau, Kersti Simon, Evelin Tiirik, Rainer Tsirk, Maivi Vainola ja Muraste Kooli näiteringi lapsed. Heli ja valgus: Sebastian Pebsen-Zachrau, Jako Jasper Lamp

See on ainulaadne võimalus veeta turvaliselt ja lõbusalt oma 13. mai õhtupoolik, tule vaata „Rehepappi“!

EAKATE KÄSITÖÖ NÄITUS

Eakate Päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu)

09.-20.maini

KALLIGRAAFIA – PINTSELKIRJA ÕPITUBA

23. mai kell 18.30 Muraste külaseltsis (Lee tee 9)

Osaluspanus: 15.00 eur

Eelregistreerimine: muraste@muraste.ee
info telef.: 5848 9661

Õpituba on mõeldud algajatele kui ka edasijõudnutelel.
Pintselkirja õpitoas võivad osaleda kõik, kes tahavad saada oma esimesed teadmised pintselmarkeriga kirjutamisest.
Tutvume erinevate töövahenditega ja teeme selgeks põhilised töövõtted. Igale osalejale on hinna sees pintselmarker ja paberid harjutamiseks.
Õpituba toimub Muraste külaseltsis (Lee tee 9).
Õpetaja Katrin Nahkur
Minu kohta:
olen kalligraafiaga tegelenud viimased 5 aastat. Kõik algas huvist tänapäevase kalligraafia ehk pintselmarkeriga kirjutamise vastu. Sealt edasi läksin juba Tallinna Rahvaülikooli Anu Karjatse kalligraafiastuudiosse klassikalist kalligraafiat õppima. Hetkel juhendan Sauel kalligraafia huviringi täiskasvanutele.

Osalustasu: 15.00 eur

UUS! KINO – TAGURPIDI TORN

20.mai kell 19.00 Muraste kinopunktis kell 19.00

Pilet 5.00/4.00 eur

Kindlasti üks viimaste aastate tugevamaid kodumaiseid filme, mida julgen soojalt soovitada kõigile täiskasvanud vaatajatele, lastega pered peavad aga olema valmis seda kõike pärast pikalt ja põhjalikult lahti seletama.

“Tagurpidi torn” on niivõrd šokeeriv ja julgelt provokatiivne, et juba filmi ajal tahaks kõrvalistujale õlale koputada ja pisut arutada.

Jaak Kilmi ei hakka oma värskes filmis hetkekski ninnu-nännutama, see pole mingi suhkruvatt ja limonaad, vaid pigem heavy metal. Maailm, kuhu vaataja heidetakse, on halastamatult aus: maaliline, end hääbuv maakoht, kus kõik isad grillivad, joovad longerot ja käivad Soomes tööl, peaks teoorias kuuluma 90ndatesse, Kilmi ja Vallik asetavad selle aga selgelt tänapäeva, näidates, kuidas elu on Eestis siin-seal seisma jäänud. Ja kui isadel on omadega piisavalt tegemist ja ka emad elavad suuresti oma elu, lähevadki lapsed ula peale.

Film ei ole päriselu, vaid annabki pigem võimaluse joonistada rasvase joonega välja teemad, millele muidu suuremat tähelepanu ei pöörata.

Kaspar Viilupi kommentaar

https://kultuur.err.ee/1608579118/arvustus-tagurpidi-torn-segab-julgelt-kokku-noortefilmi-ja-ouduse

Treiler:

09. – 15. MAI

HUVIRINGID

Esmaspäev

15:00 Fa Stuudio kandlering

17:30 LiuLi kandlering

19:00 Suurupi naiskoor Meretule

Teisipäev 

13:00 Laulutund, õpetaja Triinu Kont-Kontson

18:00 Inglise keele tund, õpetaja Maret Hein

18:30 Seltskonnatantsukursus algajatele ja edasijõudnutele, õpetaja Helen Klandorf

Kolmapäev

13:45 Klaveritund, õpetaja Irena Borkmann

18:00 Brad Jürjensi kitarriklassi

19:00 Brad Jürjensi kitarriklass 

20.00 Brad Jürjensi kitarriklass

19:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk

Neljapäev 

17:00 Inglise keele tund, õpetaja Maret Hein

18:30 Muraste Nimetu Näitemänguseltskond, juhendaja Anne Veesaar

18:30 Prantsuse keele tund, õpetaja Ines Järvsoo

19:00 Jooga, treener Daire Tammik