Author Archives: Aule Kikas

Muraste külaseltsile ettepanekud Harku vallavalitsusele liikluskorralduse muudatusteks

Täname kogukonnaliikmeid panuse ja kaasamõtlemise eest liikluskorralduse ettepanekute tegemisel.

 1. Teha Maandeeametile ettepanek muuta Klooga maantee lõik alates Pangapealse sissesõidust kuni Kallaku teeni asulasiseseks liikluskorralduseks (paigaldada asula märgid 571 ja 572). Kehtib üldine kiiruspiirang 50km/h ja ühissõidukitel on peatusest väljumisel eesõigus.
 2. Teha Maanteeametile ettepanek muuta teeületuskohad ülekäiguradadeks, kus sõidukil on teeandmise kohustus jalakäijale. Praegused teeületuskohad on segadust ning liiklusohtlikke olukordi tekitavad.
 3. Teha Maanteeametile ettepanek koostöös Harku vallaga rajada tulevikus Klooga maantee ületamiseks jalakäijate tunnel kahe külaosa ühendamiseks (nn Konsumi ristmik)
 4. Jätta Kolmiku tänav alates Kivimaa tänavast  üldiseks õuealaks (paigaldada õueala märk 573 ja 573 ka Kivi ja Nõlvaku tänava ülemineku kohta). Projektis pakutud lahendus ei taga Kivi’ga algavate tänavatelt tulevate kergliiklejate ohutust. Samuti tekitab segadust olukord, kui Kolmiku tänav muudetakse samaliigiliste ristmikega tänavaks, mistõttu õuealadelt väljujatel on samaaegne teeandmiskohustus Kolmiku tänaval parema käe reegli järgi teeandmiskohustusega liiklejatega.
  Märkus: Tupiktänavate õueala ja samaliigiliste ristmike  ’märgistamisega’ eemaldatakse ca 46 märki, samas lisatakse ca 114 uut liikluskorraldusmärki. Uuringud on näidanud, et liikluskorraldusmärkide rohkus pigem suurendab liiklusriske kui vähendab neid, kuna juhi tähelepanu on liikluskorraldusmärkidel, mitte reaalsel liiklusolukorral.
 5. Jätta ära Kolmiku tänava platvormini viiva tänavalõpu sulgemine. Projektis toodud ettepanekus on selgusetu, millist probleemi sellega lahendada soovitakse.
 6. Muuta Kolmikkaare tänav läbisõidetavaks tänavaks (praeguse liikluskorralduse järgi, mis pole külaelanikega kooskõlastatud, on see tänav tupiktänavaks muudetud)
 7. Jätta Põhjaristi pst õuealaks, muuta Pangapealse ja Lepalaane tänavad samaliigiliste ristmikega tänavateks. (sellel alal on võimalik õueala lõpetada enne Lepalaane tänavaga ristumist
 8. Muuta Hansu ja Hindreku tänavad õuealadeks

Juhime tähelepanu, et Kolmiku tänavale paigaldatud tee eralduspostid ei täida oma eesmärki, kuna need ei püsi maas ja on tihtipeale lõhutud.

Juhime tähelepanu ka sellele, et pea kaks aastat ei ole uuendatud Lee tee, Konsumi ja kooli juures olevate ülekäiguradade märgistust. Märgistus on väga kulunud.

Soovime korraldada kohtumise valla liiklusspetsialisti ja Muraste külaseltsi liikmete vahel, et planeeritavad muudatused läbi arutada.

Muraste külaseltsi juhatus

Liikluskorralduse ettepanekud tähtaeg 09.dets 2020

MURASTE KÜLAS PLAANITAKSE LIIKLUSKORRALDUSE OLULISI MUUDATUSI – AVALDA ARVAMUST!

Eelmise nädala lõpus avalikustas Harku Vallavalitsus plaanitava liikluskorralduse muudatuse Muraste külas (link allpool). Kuna tegemist on meie külaelanike igapäevaelu oluliselt mõjutava muudatusega (ainuüksi Pankranniku ja Pangapeale piirkonda lisandub 114 uut liiklusmärki!), palume kõigil planeeritud muudatustesse süveneda ja anda Muraste Külaseltsile oma tähelepanekutest teada.Esitage oma arvamus-seisukoht kas postituse kommentaarina või saatke e-kirjana aadressil muraste@muraste.ee. Arvamusi ootame kuni 6.12.2020 hilisõhtuni, et need siis saata ühise pöördumisena vallale. https://www.harku.ee/…/muraste-kula-liikluskorralduse…

Hääleta välijõusaali poolt

https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/539?filter=&haaletus=539&ettepanek=51753&kid=12621

Muudetavate raskustega välijõusaal OMNIGYM vallarahvale Murastes

Eeldatav maksumus: 49794 €

Kopeeri otselink

Muraste külaseltsi ettepanek kaasava eelarve raames.

Muudetavate raskustega välijõusaal OMNIGYM vallarahvale Murastes

Me kõik vajame välijõusaali!

 • Tervisekilomeetri raames, loodusradu kasutades, kergliiklusteidpidi liigeldes tullakse treengute mitmekesistamise eesmärgil Murastesse, et kasutada uusi välijõusaali atraktsioone.
 • Jõusaali leiab kindlasti kasutust noorte poolt, kes sisustavad oma vaba aega Muraste rulapargis ning võrkpalliväljakul, arendades seeläbi tervisega seotud kehalisi võimeid.
 • Välijõusaal saab olema kasutuses õpetjate ja laste poolt,  kes viibivad koolipäeva raames  õuevahetunnis, et vähendada õpilaste passiivset istumisaega. Antud projekt toetab üle-Eestilist „Liikuma kutsuva kooli programmi“.
 • Tervelt elatud eluaastad, tänu turvaliselt ja lihtsalt muudetavatele raskustele saavad jõulinnaku vahendeid kasutada eakad.
 • Välijõusaal loob võimaluse teha taastusravi.
 • Covid viirusest lähtuvalt soovime avardada Harku vallas  õues tervisespordi tegemise võimalusi.
 • Väljõusaali rajamise läbi loome keskkonna, kus lapsevanem ja laps saavad üheaegselt olla kehaliselt aktiivsed endale jõukohase tegevusega.
 • Rajatavas jõusaalis on elemente kokku 8, lisaks boonunsena paigaldatalse 2 poomi, rööbaspuud, ronimisköied, võimlemisrõngad, fitnessiköis ja ronila.

Miks rajada vallarahvale just OMNIGYM  jõusaal vabas õhus?

+ Välistingimustes kasutatavad treeningseeadmed on sisejõusaali võimalustega

+ Kasutajasõbralik ja turvaline, jõusaal vastab ohutusstandardi EN 16630- 2015 nõuetele.

+ Välijõusaali treeningseadme küljes on õpetus koos lihasgruppidega ning QR-koodi abil leitav harjutusvideoga.

+ Loodud ja testitud Skandinaaviamaades

+ Kõrge multifinktsionaalsus väljendub raskuste ja kõrguste lihtsas muudetavuses

+  Valitud jõuseadmed tagavad kogu keha treeningu

+ Jõuseadmed on turvalised ja  kasutatavad alates lapseeast kuni kõrge vanuseni

+ Jõusaal on kasutatav aastaringselt iga ilmaga

+ Omnigym välijõusaali sarjal on patenteeritud raskuse lisamise mehhanism, mis on ainulaadne välitrenazööridel.

+ Jõusaal sobib erineva ettevalmistusega treenijale nt taastusravi tegemiseks

+ Väljas treenimine vähendab ka teadlikute treenijate ökoloogist jalajälge

+ Jõusaal on madalate hoolduskuludega, garantii on 2-20 aastat

+ Kasutatavad materjalid on taaskasutatavad

Hääletage õuejõusaali poolt!

Me kutsume teid kõiki aktiivselt liikuma, kohtume jõusaalis!

NÄDAL 49

Esmaspäev
14:45 Fa Stuudio kandlering
16:00 Jumping lastele, treener Kaire Taberland
17:30 LiULi kandleansambel
19:00 Suurupi Naiskoor Meretule, dirigent Elen Ilves
20:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Tabasalus

Teisipäev
14:00 Triinu laulustuudio
18:00 Kudumise-jutuklubi- liitu!
18:30 Seltskonnatantsukursus edasijõudnutele
18:30 Inglise keele kursus
19:00 Suurupi Naiskoor Meretule
19:30 Rahvatants UUS! – Mehed harjutavad meestepeoks! 
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Tabasalus


Kolmapäev
14:30 Fa Stuudio flööditund
15:15 Fa Stuudio klaveritund
17:30 Mudelismiring
17:30 Vanemate kool “Imelised aastad”
18:15 Prantsuse keele tund
18:30 Inglise keele kursus A2
19:30 Ùkulele algajad ja edasijõudnud, kohtumised üle nädala
20:00 Aeroobika
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Neljapäev
14:45 Fa Stuudio klaveritund
16:15 Fa Stuudio flööditund
17:00 Triinu laulistuudio, soololaulutund
18:30 Muraste Nimetu Näitemänguseltskond
19:00 Jooga, treener Daire Tammik
19:00 Inglise keele kursus B1.1
19:30 Suurupi Naiskoor Meretule
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Reede
Kino, kontsert, teater, koolitus
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Laupäev
Koguperesündmused, väliüritused, retked
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Pühapäev
Traditsiooniline hingetõmbepäev
19:00 Jumping, treener Kaire Taberland
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Aitäh kogukonnale – unistuste klaver on kohal!

Möödunud maikuus julgesime välja öelda Muraste Külaseltsi unistuse – unistuse valgest klaverist! Rahaline seeme oli 2020.a riigieelarvelise toetuse eraldisena olemas, aga sellest täiusliku klaveri ostuks ei piisanud. Seetõttu me palusime Teie abi, palusime kogukonna toetust. Ja abi tuli. Tuli nii palju, et praeguseks on imekaunis valge Estonia klaver jõudnud koju – Murastesse. Meie unitus on täitunud. Lubasime, et kui klaver on kodus, teeme kõigile toetajatele tänutäheks uhke avakontserdi. Kahjuks praegune olukord seda ei luba. Aga me teeme selle kohe, kui meid ümbritsev keskkond on piisavalt turvaline, et kontserdil saame mõelda vaid imelisele muusikale. Praegu ütleme kõigile toetajatele südamest aitäh ja kuni kohtume kontserdil – nautige ilusat muusikat!

Siira tänulikusega,

Muraste Külaseltsi juhatus

NÄDAL 48

Esmaspäev
14:45 Fa Stuudio kandlering
16:00 Jumping lastele, treener Kaire Taberland
17:30 LiULi kandleansambel
19:00 Suurupi Naiskoor Meretule, dirigent Elen Ilves
20:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk, liitu treeninguga! /tantsusaal/

Teisipäev
14:00 Triinu laulustuudio


18:00 Kudumise-jutuklubi, Tiiu-Maie Laht, liitu!

19:30 Rahvatants UUS! – Mehed harjutavad meestepeoks!

18:30 Seltskonnatantsukursus edasijõudnutele, Helen-Klandorf Sadam juhtimisel
18:30 Inglise keele kursus B1.2, Maret Hein
19:00 Suurupi Naiskoor Meretule, häälerühm

Kolmapäev
14:30 Fa Stuudio flööditund
15:15 Fa Stuudio klaveritund
17:30 Mudelismiring, liitu, sobib ka suurtele tehnika ja mudelihuvilistele!
17:30 Vanemate kool “Imelised aastad”, grupp täis
18:00 VUNK meeskonna koosolek
18:15 Prantsuse keele tund
18:30 Inglise keele kursus A2
19:30 Ùkulele algajad ja edasijõudnud, kohtumised üle nädala
20:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk, liitu!

Neljapäev
14:45 Fa Stuudio klaveritund
16:15 Fa Stuudio flööditund
17:00 Triinu laulistuudio, soololaulutund
18:30 Muraste Nimetu Näitemänguseltskond
19:00 Jooga, treener Daire Tammik, liitu treeninguga!
19:00 Inglise keele kursus B1.1
19:30 Suurupi Naiskoor Meretule häälerühm

Reede
Kino, kontsert, teater, koolitus vt FB

Laupäev
Koguperesündmused, väliüritused, retked, vaata FB

Pühapäev
Traditsiooniline hingetõmbepäev
19:00 Jumping, treener Kaire Taberland, liitu treeninguga!

Tee annetus, et mänguväljak korda saaks!

Teeme koos küla paremaks!Meile kirjutas Muraste tüdruk Kiona, kes andis teada, et mänguväljakul on kiik katki. Kiona läks esimesse klassi- siis valmis Pankranniku mänguväljak. Mänguväljak on endiselt koht, kus ta oma sõpradega koos saab olla. Täna on Kiona juba seitsmendas klassis, tal on oskus märgata, hoolida ja panustada oma kodukülla, ühes liivakastis mängimine on kogukonnatunde jaoks märgilise tähendusega.Meil on hea meel teada anda, et TipTipTap on teinud meile pakkumise kuidas mänguväljak ja rulapark korda teha. Usinad rulapargikasutajad on kindlasti märganud, et plaatidel on juba täkked sees. Meie enda külalapsed on iga ilmaga rulade ja tõuksidega pargis. On hea tunne, et oleme panustanud oma vaba aega ja resursse õigesse kohta.Meie rulapark on heas korras aga vajab turgutust.Head vanemad, pered, ettevõtted, Teeme koos rulapargi korda!Sul on võimalus rahaliselt panustada rulapargi parandustöödesse. MTÜ MURASTE KÜLASELTSKONTO: SEB EE901010220100157018 märksõna rulapargi remont/mänguväljku remontSuuremat sorti renoveerimistööd ootavad meid ees Pankrannikumänguväljakul. Ettevõte TipTipTap on teinud meile pakkumise atraktsioonide uuendamiseks ja ronimislinnaku väljavahetamiseks. Pered taastame ja loome oma lastele väga hea mänguväljaku. Sul on võimalus panustada rahaliselt mänguväljaku renoveerimsse! Õnnelikud on lapsed, kes on ühes liivakastis koos mänginud. NB! Hetkel on liumäe atraktsioon suletud!

Unistuste klaver kogukonda

Unistuste kogukonnaklaveril on imeline hääl!

Klaver Estonia 190 jõudis Muraste koolmajja 02.novembril. Esimene lugu, mis kõlas oli koerapolka.
Kogukonnaklaver on hääles ja koolipere sai osa kogukonnakingitusest. Kontserdi andis juubilar Olav Ehala ja Nele-Liis Vaiksoo.

Tänukontsert peredele, ettevõtetele, toetajatele, kingituse tegijatele “Unistuste klaver Muraste kogukonnale” toimub esimesel võimalusel.

Klaver on elus hingega instrument, igal ühel meist on võimalus klaverisse panustada.  Kes veel ei ole kogenud muusikat, et ta saaks kuulda, et see kes ei ole veel näinud saaks näha, kes ei ole tundnud saaks tunnetada!

Aitäh, et te kõik olemas olete, püsige terved, me kohtume kontserdil!

Välijõusaal Murastesse, hääleta!

Kaasav eelarve 50000€

Muraste külaselts tegi ettepaneku kaasava eelarve raames panustada vallarahva tervisesse. Muudetavate raskustega välijõusaal. 
Välijõusaali tõstepinki on demoks, proovimiseks väljas Muraste Kooli kõrval jõumasinate rivis. 

Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS vahemikus 30.11.2020-
06.12.2020. Hääletamisel osaleja identifitseerib ennast infosüsteemis isikutunnistuse või
mobiil-IDga.
Isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise ja/või digitaalset identifitseerimisvõimalust, saavad oma
hääle anda Harku vallamajas 01.12.20 ja 02.12.20 ajavahemikus 10.00-15.00 ning 03.12.2011 ajavahemikus 10.00-17.00. Isik peab vallamajas kandma maski ning kaasas peab olema isikut
tõendav dokument.

Kohtume jõusaalis Murastes! Tule rattaga, jookse, rulata! Enne aga anna hääl!