Koolibussi juht Muraste koolitülist: “Tee on ohtlik ja kitsas”

Muraste Kooli hoolekogu pressiteade 06.04.2020

Harku vald plaanib kolida Muraste Kooli III kooliaste sügisel endisesse piirivalve õppekompleksi Merikülas, kuhu lapsed peavad hakkama käima mööda kitsast ja valgustamata teed. Vald lubab uude asukohta panna käima bussid, aga koolibusside juhtide sõnul on tee selleks liiga ohtlik.

Lisatud kohalike inimeste tehtud VIDEO Tilgu tee liiklusest.

Muraste Kooli hoolekogu esimehe Mart Eensalu sõnul peavad Muraste Kooli lapsed valla plaani kohaselt hakkama sügisel kooli käima pika ringiga mööda kitsast ja pimedat Tilgu teed. See tee pole mõeldud jala käimiseks, sest puudub kergliiklustee ja valgustus. Samuti pole arvestatud Tilgu tee oluliselt kasvava liikluskoormusega. Vald tahab küll kooli esimesel septembril ära kolida, kuid selleks ajaks ühtegi ohutut koolitee lahendust valmis pole,” selgitas Eensalu.

“Hädalahendusena lubab vald panna käima väiksemad koolibussid, aga seal ei mahu suuremad autodki üksteisest mööda sõitma. Ning samuti pole tagatud nende laste ohutust, kes otsustavad jala või rattaga liigelda. Isegi valla koolibusside juhid kinnitavad, et nad ei taha lapsi mööda nii kitsast ja ohtlikku teed bussiga vedada,” rääkis Eensalu.Tilgu1

Harku valla koolibussi juhi Riho Peetsi sõnul ei taha ta lapsi Merikülla vedada, sest tee on liiga kitsas. “Sõitsin selle tee katseks läbi ja kohati olid teeperved juba mudaseks sõidetud või täitsa olematud,” ütles Peets.

“Seni kui pole korralikku või sootuks uut teed, ei soostu mina ega ka teised bussijuhid laste elude eest vastutama. Olen valmis valla esindajatega selle tee koolibussiga läbi sõitma, et nad mõistaksid reaalset olukorda,” lisas Peets.

Kohaliku bussijuhi Kalev Kuke sõnul on bussiga Merikülas väga keeruline liigelda. “Iga kord tee äärde joondudes mõtlen, kas tee alusmaterjal on piisavalt tugev, et raskusele vastu panna. Sõiduauto ja buss mahuvad seal veel kuidagi kohtuma, aga kaks bussi enam mitte ning taganeda pole kuhugi. Reaalselt ja päriselt,” ütles Kukk.

Ka Maanteeameti hinnangul ei ole valla pakutud möödasõidutaskute rajamine Tilgu teele liiklusohutuse kaalutlustel sobilik lahendus. Maanteeamet kinnitab kirjas Harku vallavalitsusele, et liikluslahendus peab tagama turvalisuse kõikidele liiklejagruppidele. Antud juhul ei taga kitsa sõiduosaga Tilgu teele möödasõidutaskute lisamine toimivat lahendust, st lahendus ei ole liiklejatele igas olukorras reaalselt kasutatav ning võib tuua kaasa ohtlikud olukorrad ja tekitada täiendavaid probleeme. Seda eriti tipptundidel, mil liiklussagedus on suur ning liiklusvoog pidev. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et Tilgu teel liiklevad sõidukid ning kergliiklejad ühises liiklusruumis, st puudub jalgratta- ja jalgtee.

Muraste vabatahtliku päästekomando eestvedaja Taavi Pragi kommenteeris: “Oma praktikas ei meenu mulle ühtegi lasteasutust, millele juurdepääs oleks sedavõrd piiratud. Laste haridusasutuse viimine Meriküla kompleksi, kuhu operatiivteenistuste juurdepääs on võimalik üksnes Tilgu tee kaudu, toob kaasa kõrgema riski laste suunal. Ilma teise juurdepääsuteeta ei ole Meriküla kompleks igapäevasele lasteasutusele sobilik asukoht.”

Varasemalt läbiviidud küsitluse kohaselt on kooli kolimise vastu Merikülla 97 protsenti lapsevanematest, vallale kirjutasid ametliku kirjad nii hoolekogu, kooli direktor kui 36 õpetajat. Kohalikud inimesed on mõne päevaga Petitsioon.ee keskkonnas kogunud valla plaani vastu üle seitsmesaja hääle.

Kooli hoolekogu, õpetajate kui direktori hinnangul on Merikülla kolimise asemel kõige jätkusuutlikum, turvalisem ning ka rahaliselt mõistlikum lahendus leida viisid, kuidas Muraste Kool saaks jätkata tegevust praeguses asukohas.

Lisainfo: Mart Eensalu, mart@bdg.ee, 506 4505