Küsitluse tulemused seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu

Muraste Külaselts viis perioodil 8.-11.03.21 läbi küsitluse Muraste küla elanikele seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu. Küsitlusele vastas 275 inimest. Vastajatest 88% olid Muraste küla elanikud ja 12% olid märkinud elukohaks muu piirkonna Harku vallas (Suurupi, Tabasalu, Meriküla, Liikva, Ilmandu). Vastajatest kõige aktiivsemad olid Kolmiku ja Kolmikkaare tn piirkonna elanikud, kust vastajaid oli 105.  Lepalaane ja Pangapealse tn piirkonnast laekus 36 vastust ja kõige vähem vastuseid (11) laekus Hindreku elurajoonist ja nn vana Muraste piirkonnast. Ülejäänud jagunesid: Lee tee ja endiste suvilarajoonide piirkond 32, Muraste mõisa piirkond 34, Tüve tn piirkond 23, muud piirkonnad 32 vastust.

Täpsemalt loe küsitluse tulemustest: