Harku valla vabaühenduste ümarlaud

2010. a novembris kutsuti Muraste külaseltsi algatusel kokku Harku valla vabaühenduse ümarlaud. Kokkusaamised on andnud kinnitust taolise koostöövormi vajalikkusele ning see omakorda loonud eeldused edasiseks tulemuslikuks tegevuseks. Ümarlaua esimese ühise ettevõtmisena algatati  2011. aastal projekt „Juured maas – latv taevas“, mille peamine eemärk oli Harku valla vabaühenduste omavahelise koostöö parandamine ning ühiste väärtushinnangute ja põhimõtete kujundamine, mis aitavad kaasa üksteisele heaks partneriks olemisele. Olgu partneriks nii vabaühendused, ettevõtted kui ka kohalik omavalitsus.umarlud

Harku valla külade ümarlaua asutamise kokkulepe
Lisa 1 Hea kodaniku põhimõtted
Lisa 2 Eetikakoodeks
Lisa 3 Harku valla külade ümarlaua kodukord

Harku valla vabaühenduste ümarlaua protokollidega saab tutvuda siin:

*Vabaühenduste Ümarlaud Harku vallas 08.04.2019 Muraste kogukonnakeskuses
Jäätmekogumise motiveerimise ettepanek mai 2018 prygi-3

*Ümarlaua protokoll 29.10.2018 Vääna-Jõesuu külakeskuses.
Kommunikatsioon Harku vallas sept 2018 – Andrus Saliste  ettekanne kommuniktsioonist.

*Vabaühenduste ümarlaud 14. juuni 2018 Harku aleviku raamatukogus
Harku valla arendusspetsialisti Rando Lai ettekanne

NB! Peatselt lisanduvad siia ka varasemad protokollid; ületõstmise viibimine on seotud  uuele kodulehele üleminemisega. Vabandame!