Nelja Valla Kogu

Muraste külaselts astus MTÜ Nelja Valla Kogu liikmeks 2011. aastal.

Organisatsioonis on 34 mittetulundusühingut ja sihtasutust, 4 omavalitsust, 8 äriettevõtet. Nelja valla kogu on kooslus, mis abistab vastavalt nelja valla piires taotleda toetusi eurofondidest (läbi Leader-projekti, PRIA). Samuti viib Nelja Valla Kogu läbi koolitusi arendamaks kohalikku elu. Kogu üldkoosolek toimub 2 korda aastas, võimalik nvkosaleda aktiivses tegevuses tehes ettepaneku ennast arvata juhatusse, revisjonikomisjoni. Kohalolek koosolekutel ja seda aktiivse liikmena aitab kaasa Muraste küla kaardil püsimisele ning loob soodsa pinnase toetuste saamiseks ja infoga varustamiseks. Muraste külaselts on osalenud nii üldkoosolekutel kui ka juhatuse koosolekutel.

Nelja Valla Kogu juhatusse kuulub alates 2015. aastast Andrus Saliste (2011-2015 Aule Kikas).

NELJA VALLA KOGU kodulehele saab SIIT