platv1

Avalik pöördumine Harku vallavalitsusele.

Muraste külaseltsi pöördumine on ajendatud Harku Valla Teatajas (11.03.2020) ilmunud artiklist “Muraste saab lõpuks merele avatud”.

Muraste külaselts soovib esmalt Harku vallavalitsust tänada – kümne aasta jooksul, mil oleme rääkinud  vajadusest Murastes, Kolmiku tänava lõpus asuvat tehnorajatist (rahvakeeles vaateplatvorm”) seadustada, rekonstrueerida ning sellega luua elanikele turvaline ühendustee mere äärde, on teema Harku Vallavalituse poolt lõpuks lauale võetud.

Siiski, esimesena soovime juhtida tähelepanu, et selliseid olulisi lahendusi tuleb teostada komplekselt, järgides planeerimisprotsessi ning huvigruppe kaasates. Praegune asjakohase protsessi eiramine on võimaldanud tekkida olukorral, kus planeeritav lahendus on läbimõtlemata ning ei ole kohalike elanike poolt aktsepteeritav. Me ei keskendu hetkel eskiisidel toodud lahenduste sobivusele, kuna enne seda peaks olema selge, millise kasutusega loodav klindist alla pääs olema hakkab.

plat2Harku Valla Teatajas viidatakse turismiobjektile, lisaks mõistame, et see planeering on kavandatud koolile ligipääsuks. Mõlemal juhul tuleks enne klindist alla pääsemise viisi planeerimist alustada asukohast ning ligipääsudest. Kindlasti ei sobi tänane Kolmiku tee kasvava autode või isegi busside koormusega kooliteeks – tegu on küla sisese õuealaga, kus kaks sõiduautot mahuvad napilt teineteisest mööda, mitte transiitliikluseks planeeritud tänavaga. Samuti leiame, et praeguse vaateplatvormi asukohta ei ole võimalik rajada turismiobjekti. Juba täna on liiklussagedus Kolmiku teel kriitiline. Suvisel ajal ning nädalavahetustel on külarahval olnud aastate jooksul Muraste platvormi külastajatega seonduvalt hulgaliselt probleeme – (võõrad) kihutajad, suured turismibussid, liiklussageduse tõus, heakord vaateplatvormi ümbruses, vandaalitsemine jne.

Muraste külaselts teeb ettepaneku: palume Harku Vallavalitsusel viia läbi korrektne planeerimisprotsess. Sealhulgas esitada Muraste kogukonnale tervikpildi loomiseks eskiis, mis sisaldab plaanitava rajatise juurdepääsuteed ja külastajatele mõeldud parkimise lahendust (sh uus ühendustee Kolmiku tänava asemel, parkla autodele-bussidele ning ratastele klindi all- ja ülaosas). Planeerimisprotsessi käigus palume vallavalitsusel esitada terviklahenduse eelarve ning mõjuanalüüs.

Lugupidamisega,
Muraste külaseltsi juhatus

Fotod: www.visitharku.ee; wikimap.com