Muraste külaseltsile ettepanekud Harku vallavalitsusele liikluskorralduse muudatusteks

Täname kogukonnaliikmeid panuse ja kaasamõtlemise eest liikluskorralduse ettepanekute tegemisel.

  1. Teha Maandeeametile ettepanek muuta Klooga maantee lõik alates Pangapealse sissesõidust kuni Kallaku teeni asulasiseseks liikluskorralduseks (paigaldada asula märgid 571 ja 572). Kehtib üldine kiiruspiirang 50km/h ja ühissõidukitel on peatusest väljumisel eesõigus.
  2. Teha Maanteeametile ettepanek muuta teeületuskohad ülekäiguradadeks, kus sõidukil on teeandmise kohustus jalakäijale. Praegused teeületuskohad on segadust ning liiklusohtlikke olukordi tekitavad.
  3. Teha Maanteeametile ettepanek koostöös Harku vallaga rajada tulevikus Klooga maantee ületamiseks jalakäijate tunnel kahe külaosa ühendamiseks (nn Konsumi ristmik)
  4. Jätta Kolmiku tänav alates Kivimaa tänavast  üldiseks õuealaks (paigaldada õueala märk 573 ja 573 ka Kivi ja Nõlvaku tänava ülemineku kohta). Projektis pakutud lahendus ei taga Kivi’ga algavate tänavatelt tulevate kergliiklejate ohutust. Samuti tekitab segadust olukord, kui Kolmiku tänav muudetakse samaliigiliste ristmikega tänavaks, mistõttu õuealadelt väljujatel on samaaegne teeandmiskohustus Kolmiku tänaval parema käe reegli järgi teeandmiskohustusega liiklejatega.
    Märkus: Tupiktänavate õueala ja samaliigiliste ristmike  ’märgistamisega’ eemaldatakse ca 46 märki, samas lisatakse ca 114 uut liikluskorraldusmärki. Uuringud on näidanud, et liikluskorraldusmärkide rohkus pigem suurendab liiklusriske kui vähendab neid, kuna juhi tähelepanu on liikluskorraldusmärkidel, mitte reaalsel liiklusolukorral.
  5. Jätta ära Kolmiku tänava platvormini viiva tänavalõpu sulgemine. Projektis toodud ettepanekus on selgusetu, millist probleemi sellega lahendada soovitakse.
  6. Muuta Kolmikkaare tänav läbisõidetavaks tänavaks (praeguse liikluskorralduse järgi, mis pole külaelanikega kooskõlastatud, on see tänav tupiktänavaks muudetud)
  7. Jätta Põhjaristi pst õuealaks, muuta Pangapealse ja Lepalaane tänavad samaliigiliste ristmikega tänavateks. (sellel alal on võimalik õueala lõpetada enne Lepalaane tänavaga ristumist
  8. Muuta Hansu ja Hindreku tänavad õuealadeks

Juhime tähelepanu, et Kolmiku tänavale paigaldatud tee eralduspostid ei täida oma eesmärki, kuna need ei püsi maas ja on tihtipeale lõhutud.

Juhime tähelepanu ka sellele, et pea kaks aastat ei ole uuendatud Lee tee, Konsumi ja kooli juures olevate ülekäiguradade märgistust. Märgistus on väga kulunud.

Soovime korraldada kohtumise valla liiklusspetsialisti ja Muraste külaseltsi liikmete vahel, et planeeritavad muudatused läbi arutada.

Muraste külaseltsi juhatus