Murastes muutub liikluskorraldus

Hea Muraste elanik

Meie kõigi suurim soov on, et  keskkond, kus me elame ja  kasvavad meie lapsed, oleks sõbralik ja turvaline. Kindlasti olete märganud, et suvekuudel muutub Pankranniku mänguväljak  armastatud mängukohaks  igas vanuses lastele ning ka sinna suunduvad tänavad on tulvil suverõõme nautivatest lastest. Paraku tänane liikluskorraldus seda tegelikult ei luba, sest seaduse järgi on tegemist sõiduteedega, millele on küll kehtestatud kiirusepiirang (30 km/h), kuid mis ei anna õigust lastel  ilma täiskasvanud saatjateta liigelda (liiklusseaduse § 23; § 148 lg 1).õueala

Selleks, et lapsed saaksid meie külas vabalt liigelda ja autojuhid pööraksid liiklejatele rohkem tähelepanu, muudame koostöös Harku vallavalitsusega Muraste küla  liikluskorraldust alates 01.07.2016 – küla Pankranniku piirkonnast saab õueala liiklusseaduse tähenduses. Seoses sellega paigaldame Kolmiku tee algusesse (kus lõpeb kergliiklustee) ning Nõlvaku ja Kivi tänava vahele õueala tähistavad märgid. Selline muudatus annab lastele õiguse teedel liigelda ning loob autojuhtidele kohustuse nii väikeste kui suurte liiklejatega arvestada ja oleks üheks katseks parandada liiklusohutust Kolmiku tänaval ja ristuvatel tänavatel.

Mis on õueala?

– õueala on jalakäijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või muude vahenditega on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud õueala liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega;

– ala, kus suurim lubatud sõidukiirus õuealal 20 kilomeetrit tunnis. Jalakäija vahetuses läheduses tohib sõiduk liikuda selle jalakäija kiirusega;

– ala, kus jalakäija tohib liikuda ja laps mängida kogu õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti põhjendamatult takistada;

– ala, kus juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta;

– ala, kus mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.

Soovime, et meie küla laste suvi oleks vaba, rõõmus ja ohutum.

Koos loome turvalisuse.

Sooja ja rõõmurohket suve!

Muraste külaseltsi juhatus
juhatus@muraste.ee