Murastes tähistati kodanikupäeva

Kodanikupäeva tähistamiseks ja merekultuuri aasta lõppu sobis  Marko Matvere ja Peep Rauni kontsert “Mulle meeldib maa” Ühisnädalasse kui valatult. Oli muhedat juttu ja head laulu, vahvaid äratundmisi elust ja inimestest.

Meil siin Murastes on tekkinud juba oma väike traditsioon – nimelt teist korda toimub kodanikupäeva ja ühisnädala tähistamiseks kontsert, millega täname kõiki Muraste vahvaid ja tegusaid inimesi: talgulisi ja alati abivalmis abilisi, vabatahtlikke spordi- ja kultuuritöösse panustajad, küla turvalisuse eest hoolitsejad, loodushoidjad, küla arengus kaasa mõtlejad ja ütlejad, heakorra eest hoolitsejad, abivalmis ametnikke jne jne. Te olete tõesti igaüks omal kombel meeletult suur väärtus! Aitäh teile selle eest!

Victor Hugo on öelnud: „Rõõm, mida valmistame meile armsatele inimestele, peegeldub meile tagasi mitte nõrgenedes, nagu peegeldused tavaliselt, vaid muutub veelgi säravamaks.“ Tõepoolest, just nii me siin Murastes tunneme!

Ka tänavu oli meil suur rõõm kontserti eel anda välja mõned tänukirjad neile, kes on hakkama saanud millegi täiesti uuega või olnud kogukonnale nii heaks partneriks, et patt oleks seda teadmist vaid endale hoida.matv1

Tänavuste tänukirjade saajate lood olid sellised:
– Igal esmaspäeval kostub siitsamast Muraste kogukonnakeskusest imeilusat kandlemängu. Aga mitte ainult – siin viiakse ellu ka suuri unistusi. Väikekandleansambel LiULi sai tänavu hakkama tõenäoliselt Eesti kultuurilukku mineva looga – nende algatusel ja tekstiilikunstnik Ene Parsi käe all valmis Suurupi poolsaare oma triibumuster. Nüüd on uue, autentse triibu kasutusse minemine meie kandi inimeste teha.
Suur algus on tehtud ning ütleme selle eest tuhat tänu teile, väikekandleansambel LiULi vahvad naised!
– Naiskodukaitse on vana ja väärikas organisatsioon, kus au sees elukestev õpe, pärimuse hoidmine, turvalisuse loomine ning selles kõiges ka vastutuse võtmine. Väga uhke on tõdeda, et just Murastes loodi tänavu uus, Naiskodukaitse Harku jaoskond! Aitäh teile, Naiskodukaitse Harku jaoskond, andmast olulise panuse riigikaitsesse ühiskonna kodanike harimisel ning isamaaliste traditsioonide hoidmisel.
– Siinsamas panga all on üks õppeasutus, paraku peatselt ära koliv Sisekaisteakadeemia, mis on siinsele kandile olnud tõeliselt heaks partneriks: küll teadmiste jagamisel, oma tehnika tutvustamisel, turvalisuse tagamisel, alati abikäe ulatamisel. Tegude loetelu võiks jätkata veel ja veel. Aitäh, hea partner, Sisekaisteakadeemia!
– Lõpetuseks ütleme aitäh ühele eriliselt särasilmsele Harku valla kultuurivaldkonna ametnikule. Tänu Sinu mõtetele, armas Krista Dreger, on kultuurielu meie vallas saamas uut hoogu! Aitäh selle eest!

Suur tänu alati suurepärasele publikule! Kummardus väga headele esinejatele. Eriline tänu läheb seekordsele korraldustiimile: Kaire Taverland ja Evelin Tiirik temaatilise lavaseade eest; Kaire Kungla ja Kaido Taberland mereteemaliste rekvisiitide eest, Merike ja Evar Ojasaar suupärase kohviku eest, Annika Hinn, Moonika Ots, Katrin Pebsen-Zachrau igakülgse toetuse eest publiku vastuvõtmisel.