Näitus “Tartu rahu”

Kuni veebruari lõpuni saab Muraste koolimajas vaadata Eesti Rahvusarhiivi rändnäitust “Tartu rahu”.article

Veebruarikuus täitub 97 aastat päevast, mil allkirjastati Tartu rahuleping Eesti ja Venemaa vahel. Tartu rahu kujunes Eesti riigi alusmüüriks, Eesti muutus rahvusvahelise õiguse subjektiks, seda kinnitasid peagi teiste riikide ametlikud tunnustused ning Eesti vastuvõtmine Rahvasteliidu liikmeks.

Näitus, mille koostasid riigiarhiivi arhivaar Eeri Kessel ja publitseerimistalituse peaspetsialist Tiit Noormets ning kujundas Tiiu Laur,  annab dokumentide ja fotode vahendusel ülevaate nii rahulepingu sõlmimisest kui selle sätete ellurakendamisest. Tartu rahu on üldpoliitilise ja Eesti Vabariigi järjepidevust määrava riigiõigusliku aktina endiselt jõus.

Näitus on avatud koolimaja ja kogukonnakeskuse lahtioleku aegadel alates 16.jaanuarist kuni veebruarikuu lõpuni (Lee tee 9, Muraste, E-N 10-18, R 10-16). Lisainfo (sh külastused muul ajal ning gruppidele): Aule Kikas (kogukonnakeskus@muraste.ee; tel 5253128)