Muraste algatab suve lõpul rohelise energia projekti

nali2Muraste külaselts algatas Rohelise energia tootmise projekti, mille eesmärk on 20120. aasta lõpuks varustada iga Muraste majapidamine vajaliku tasuta elektrienergiaga.

Rohelise energia tootmise idee pärineb mullu aprilli alguses toimunud Muraste külaseltsi juhatuse koosolekult, millel käsitleti muru niitmisel tekkiva rohemassi ülejääkide ladustamise probleeme. Nimelt on tuvastatud, et ühe perekonna kohta tekib aastas hinnanguliselt üks tonn rohumassi, mida inimesed püüavad erineval kombel utiliseerida. Vaatamata sellele, et kõdunemise protsess on kiire ja tubli Muraste elanik kasutab kõdunenud huumust ära oma majapidamises rammusa väetisena, on siiski täheldatud niidetava ala suurenemisega kaasneva rohemassi ülejäägi kasvu.

Muraste külaseltsi juhatus on võtnud eksperthinnangu Keskkonnaministeeriumi bioloogiliste jäätmete majandamise osakonnaga ning küsinud eksperthinnangut rohemassi utiliseerimise võimaluste kohta. Keskkonnaministeeriumi hinnangul oleks kõige otstarbekam tekkiv jääk toota kohapeal elektrienergiaks, mis on kõige keskkonnasõbralikum ja kasulikum viis ebavajalikust ainesest vabanemiseks.

Tulenevalt komisjoni hinnangul taotles Muraste Külaselts Euroopa Liidu toetust ning soetab juba järgmiseks kevadeks rohemassil baseeruva koostootmisjaama. Koostootmisjaama asukoha täpne paiknemine on hetkel veel saladuses seoses elanike võimaliku vastuseisuga, kuid läbirääkimised Harku vallaga sobiva kinnistu osas juba käivad.

Seoses tublide Muraste elanike muruniitmise kire kasvuga on alates 2020. aasta suvest plaanis koguda piisavalt toormaterjali, et elektrienergiat müüa ka naaberküladele ning saadud tuludest palgata tööjõudu, kes tulevikus teeb ära kogu Muraste muruniitmise töö.

Avaldatud: 1. aprill 2020
green-grass-1