ATH-laste vanemate tugirühm koguneb taas!

Taas alustab tööd Harku valla ATH-laste vanemate tugirühm!
ATH
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt väga palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist.
ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähtakse. Grupi suurus on keskmiselt 5-12 inimest.

Tugirühmas osalemine on eelregistreerimiseta, rühm kohtub üks kord kuus. Tugirühmaga võib ühineda millal soovite ja seal osaleda terve aasta ja kauem ning see on tasuta.Tugirühm on mõeldud lapsevanematele ja teistele pereliikmetele, õpetajatele/kasvatajatele, kes igapäevaselt tegelevad ATH lapsega.

Tugirühm – see on vajadusel temaatiline miniloeng, arutelu, toetus, mõistmine ja hetkeprobleemide lahendamine. Täiskasvanute teadmised ja parem meeleolu tagavad ATH lapsele vajaliku toetuse ja toimetuleku.

Toimumisajad, 2017:
14.09 kell 18.00
12.10 kell 18.00
09.11 kell 18.00
07.12 kell 18.00

Rühm kohtub üks kord kuus, neljapäeviti, kell 18.00- 19.30 . Kohtumised toimuvad Muraste kogukonnakeskuses, aadressil Lee tee 9, Harku vald, Harjumaa.

ATH tugirühma juhid:

Marge Vainre- psühholoog ja pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja.marge.vainre@gmail.com

Õnne Aas-Udam- psühholoogiline nõustaja, loovterapeut, Gordoni perekooli koolitaja. onneaas.udam@gmail.com