Tunnustame Harku valla vabatahtlikke!

Head vallaelanikud!

Me kõik loome mustreid, oleme osa triipkoodist.
Kas tead, kes väärib tunnustust?
25. novembril toimub Harku valla vabatahtlike tunnustusüritus.
Hooli tegijast ja märgi ta ära. 

Miks? Soovime üheskoos Harku vallavalitsusega tunnustada vabatahtlikke, kes on aastate jooksul panustanud meie koduvalla arengusse külaliikumise edendamisel, turvalisuse tagamisel, noorsootöös, loodushoiu, loomakaitse teemade hoidmisel, sotsiaalvaldkonna, tervislike eluviiside või hariduse edendamisel vms viisil. 

Kuidas? Et kutse pidulikule sündmusele ja tunnustus tublidele vabatahtlikele kohale jõuaks, palume Teil nimetada inimesed, kes on silma paistnud. Nimed koos kontaktandmete ja väikese põhjendusega saatke palun muraste@muraste.ee hiljemalt 28. oktoobriks 2018 (tähtaega pikendatud!).

Austusega,
Harku valla vabatahtlike tänuürituse korraldustoimkond

Lisateave ja küsimused:
muraste@muraste.ee
tel 5253128 Aule

TÄIENDATUD (14.november)

Tunnustamiseks esitati üle 200 (!!!) vabatahtliku – külaveduritest pritsumeesteni, lastekaitsjatest kaitseliitlasteni, skautidest spordikohtunikeni, toetajatest tublide nõuandjateni – ehk nendeni, kelle panus meie valla heasse käekäiku on olnud oluliselt suurem kui tubli palgatöö.

Taustast: 2017. aasta Harku valla (väga vahva) külade päeva järel jõuti külade ümarlaual konsensuslikule otsusele: Eesti Vabariigi juubeliaastal anname traditsioonilisele külade päevale pisikese puhkepausi, puhkame ise ning teeme pai neile, kes on viimase kümnendi jooksul on silma paistnud vabatahtliku tööga. Tunnustusürituse toimumine saab teoks läbi projektipõhise tegevuse tänu Harku vallavalitsuse rahalisele toele.

Kahes Harku Valla Teatajas, sotsiaalmeedia kanalites ning loodetavasti kõigi külade/seltside infolistides ilmus kevad-suvel üleskutse: märgake ja andke teada oma kandi vabatahtliku töö tegijatest – mis iganes elualadel, mis iganes panusega. Ei oleks osanud arvatagi, et teid/meid, vabatahtlikke meie vallas nii palju on! Ja kui palju oli suure südamega siiraid esitajaid/märkajaid! Kui esimese hõike järel tuli näputäis esitlusi, siis teise hõike järel vallandus võimas laviin!

Suur hulk oli nimesid, keda esitleti korduvalt; oli ka nimesid, kellest nn “vanad” külaliigutajad kuulnudki polnud. Imelisi esitluskirju saadeti palju: näiteks Kaja Kumnast esitas tunnustuse saajaks väga noore ja ülimalt aktiivse neiu, kes kodukülas alati nõu ja jõuga abis on; Krista Murastest palus tunnustada aktiivseid vabatahtlikke spordikohtunike, kes tratloniklubi abistavad; Katrin Väänast tundis rõõmu mõisakontserdite korraldajate tegevuse üle; Ivo Alasniidult märkas muinaskalmeid hooldavat meest, kellest vallalehtki kena loo tegi… Seda jada võiks jätkata pikalt, absoluutselt iga esitletu kohta võiks kirjutada kui mitte raamatu, siis toreda artikli kindlasti! Ehk võtamegi korraldajatena selle enda järgmise aasta suurimaks väljakutseks?

kood m