Jäätmemajade asukohtadest Murastes

Kogukond on andnud oma sisendi jäätmemajade asukohtade väljaselgitamiseks.

Kõige enam nähakse jäätmemaja asukohana  Coopi poe kõrval olevat ala, mis teenindaks Pankranniku piirkonna elanikke.

Pangapealse piirkond andis sisendiks küla sissesõidu nn esimese ringi ala. Mõisa piirkonda sobib jäätmemaja võimalikuks asukohaks aadress Muraste tee 20/18, mis on Muraste-Tabasalu Vabatahtlike Päästjate tegevuspaiga vahetus läheduses.

Lisaks leidis poolehoidu jäätmemaja asukoht Lee tee praeguses kontenerite asukohas. Palkoja tee äärne pakendikonteinerite asukoht tuleks kindlasti muuta külaosa sisesemaks, uuselamurajooni piirkonda. Kui see ei ole võimalik, siis näha lahendus ette lisa jäätmemaja osas Coopi kõrval oleval kinnistul.

Meie kogukond liigub õiges suunas. Hea on tõdeda, et vastanutest pooled kompostivad või kasutavad biojäätmetekonteinerit. Teisel kohal on pakendikonteiner ning paberi-ja papi saab ära panna 1/3 vastanutest oma kinnistul.

Toreda ettepanekuna laekus idee kogukonna toidu-ja teise ringi asjade jagamisesks. Kohe on võimalik digikeskkonas kasutada nt Smastswapi lahendust ning lisaks suuremad FB grupid, millega soovitame liituda.

Täname kõiki aktiivselt kaasa mõtlemast ning kel veel uus hea idee tekib, andke julgelt märku muraste@muraste.ee

Muraste külaseltsi juhatus

Muraste

Loodus kodus!