Muraste Kooli logokonkurss

Hiljuti koolis toimunud projektõppe raames oli üheks teemaks koolilogo loomine. Valmisid põnevad loomingud, millega saate tutvuda alloleva klipi vahedusel (video lõpus on näha kõikide õpilaste töid). Soovime laste mõtteid edasi arendada ja leida koolile lihtne, meeldejääv ja meie kooli märksõnu (looduskeskkond, terved eluviisid, rahvuslik ning multikultuur ja koostöö) arvestav logo.

Järgnevalt on kirjas täpsustavad juhised, kuidas osaleda konkursil. Konkursi tingimused:
1. Konkursi eesmärk on leida sobivaim visuaalne lahendus Muraste Kooli logoks.
2. Konkursile võib töö esitada kas üksi või meeskonnaga.
3. Võistlustöid hindavad konkursi žürii liikmed, mille tulemusena selgub parim töö.
4. Konkurss algab 4. aprill 2016.a. ja lõpeb 4. juuni 2016.a.

Võistlusülesanne:
1. Logo kujundus on vaba, eelistatud on meie kooli märksõnu kandev logomärk.
3. Logole peaks lisanduma väike kaaskiri, miks antud töö kõige paremini tulevast kooli logo iseloomustab.
4. Logo peab olema kasutatav värvilise ja mustvalgena; paberil ja kangal trükituna, võimaldama vähendamist ning olema kasutatav veebikeskkonnas.

Konkursi läbiviimise kord:
1. Konkursile esitatud töö võib olla vormistatud joonistusena paberil, eelistatult digitaalselt (JPG või PDF formaadis).
2. Töö tuleb esitada e-posti teel aadressile priit.joe@murastekool.edu.ee või tuua direktori kabinetti (II korrus, ruum nr. 221).
3. Küsimusi võib esitada kogu konkursi toimumise jooksul e-posti teel: priit.joe@murastekool.edu.ee.
4. Konkursi tööd tuleb esitada hiljemalt 4. juuni 2016.aastal.

Konkursitööde hindamine:
1. Konkursitööde hindamine toimub 16. juunini. Peale seda selgub enim hääli saanud logomärk, millest saab Muraste Kooli logo.
2. Võidutööst teavitame ja parimatele jagame auhindu augustikuus enne uut õppeaastat.

Lennukaid mõtteid Muraste Kooli logo kujundamisel,

Priit Jõe
Muraste Kooli direktor