Kohviklubi kolmas tass kohvi

Kahest varasemast  kohviklubist on mälusse sööbinud hea kohvilõhn ning hulganisti ideid, mis järgimööda elluviimist ja elluviijaid ootavad. Uus klubiõhtu juba ukse ees – kolmapäeval 7.novembril kell 18.30 on aeg koogiretsept välja otsida, sõber näppu võtta ning sammud kogukonnakeskusesse seada.
Eelmisel korral rääkisime liiklusest ja haljastusest, tegime otsuse, milline projekt vääriks kaasava eelarve raames elluviimist. Ka sel korral on mitmeid koduküla puudutavaid teemasid (nt jäätmekogumise ning ja küla arengukava elluviimisega seonduv). Põhirõhu seame aga seekord koos arhitekt Oliver Alveriga arutelule-ideede korjele: milline võiks olla Muraste piirkonna rahva juurdepääs merele (loe lisa 24.okt 2018 Harku Valla Teatajast lk 1 või SIIT).
Kohtumiseni Muraste kohviklubis – kõik on oodatud!
kohviklu