Nädal 7

NÄDAL 7 MURASTES ehk tegevused Muraste koolimajas, kogukonnakeskuses, spordihoones,
(SP spordisaal, KO kogukonnakeskuse ruum, AT aatrium, KL klassiruum)

Esmaspäev 15. veebruar 
kl 14-17 SP, Judoklubi AITADO
kl 15  Osalemine EV100 laste ja noorte looduse või liikumisharjumuste taotlusvooru võitjate kokkusaamisel (Tallinnas)
Kl 17-18 SP, Käsipalliklubi HC Tallinn (tel 5510440)
kl 16.30 KL, Beebikool (Kristi Baumann, 5658959)
kl 16-17.30 KO, Klaveritunnid lastele, juhendab Katrin Järvlepp (katrinjarvlepp362@gmail.com)
kl 16.30 KO, Väikekannel algajatele (Maria Vessmann 5058495)
kl 17.30 KO,  Väikekandleansambel LiULi
kl 19 AT, Naiskoor “Meretule”. Jätkuvalt võimalus liituda toreda laulurahvaga: kui kõhkled, tule kindlasti!
kl 20 SP, Zumba

Teisipäev 16.veebruar
kl 14.00-15.30 SP, Tabasalu Palliklubi (tel 5136060)
Kl 16-17 SP, Harju Jalgpallikool
Kl 18-19 SP, Sulgpall (klubi liikmed)
kl 14.30 KO, Fa Stuudio (flöödiring lastele)
kl 16.30-17.30 AT, UUS! Alates 15. veebruarist Revalia tanstsukooli peotantsuring lastele. Juhendab Helen Klandorf-Sadam (vt kuulutust)
kl 18 KL, Inglise keele vestlusring, juhendab James Gill
kl 18 KL UUS! Inglise keel uuesti alustajatele alates 1.märtsist.  (2×45 min; 10€ kord, tasumine kuu aja eest ette. Gruppi võetakse 12 õppijat. Registreerumine algab nüüd: kogukonnakeskus@muraste.ee.
kl 18 KO, Turvalisuse töörühma koosolek
kl 18.30-19.45 AT, Seltskonnatantsu algajate kursus
kl 19.45 AT, Seltskonnatantsude harjutustund -võimalus õpitut kinnistada ja toredas seltskonnas jalga keerutada. Osalus 5 €/in
kl 19 SP, Võrkpall mehed/naised.

Kolmapäev 17. veebruar 
kl 14-17 SP, Judoklubi AITADO
Kl 17-18 SP, Käsipalliklubi HC Tallinn (tel 5510440)
kl 18 KL, Kunstipõhine diaaditöö. Juhendaja: Õnne Aas-Udam. Grupp on komplekteeritud (täpsem info: helve.keel@harku.ee)
kl 18.45 AT, Kundalini jooga
kl 19 SP, Korvpall meestele (ruumi jagub ikka uutele mängijatele!)

Neljapäev 18. veebruar
kl 13 KO, alates 18. veebruarist. UUS! Seeniorvõimlemine.  Võta võimlemiseks sobivad riided kaasa! Osalustasu 3€. Juhendab Anne Kaar.
kl 14.15-15.30 SP, Tabasalu Palliklubi (tel 5136060)
Kl 16-17 SP, Harju Jalgpallikool
kl 16.30-17.30 AT, UUS! Alates 15. veebruarist Revalia tanstsukooli peotantsuring lastele. Juhendab Helen Klandorf-Sadam (vt kuulutust)
kl 17- 18.30 SP, Tabasalu Jalgpalliklubi
kl 18.30 AT Filmiõhtu – “Elavad pildid” Filmi juhatab sisse ja välja ning vastab meelsasti kõigile küsimustele filmi idee autor ja režissöör Hardi Volmer. Pilet 3€ täiskasvanud/ 1€ lapsed.
kl 18.30 SP, Korvpall naistele! (ruumi jagub ikka uutele mängijatele!)
kl 19.00 KL ATH-laste vanemate tugigrupp. Grupp on komplekteeritud. Täpsem info Õnne Aas-Udam (onneaas.udam@gmail.com)
kl 20 SP, Zumba

Reede,19, veebruar
Kl 14.30-15.30 SP, Käsipalliklubi HC Tallinn (tel 5510440)
kl 12.50-13.15 KL, Väikekandle ring lastele. Juhendab Katrin Järvlepp (lisainfokatrinjarvlepp362@gmail.com)
kl 13.15-14.45 KL, Klaveritunnid lastele. Juhendab Katrin Järvlepp (lisainfokatrinjarvlepp362@gmail.com)

Pühapäev, 21. veebruar
kl 11 KO, Lääne-Harju Koerakasvatajate klubi kasvatajate täiendkooliitusprogramm (lisa: www.lhkkk.eu)
kl 16.30 AT, Salsa. Juhendab Pirje Laagus. NB! 28. veebruaril alustab uus algajate kursus!  Info  ja registreerumine 56615571, Pirje Laagus)

Iga päev:
Muraste kogukonnakeskuses on avatud Paul Kerese 100. sünniaastapäevale pühendatud malepartii kõigile huvilistele: tule ja tee oma käik suurmehe mälestuseks!  Tehtud on juba  23 käiku, kuid mäng ei paista veel lõppevat!

Tulekul: 
Öömatk 23. veebruaril! Vajame abilisi (supi jagamine, tehnika seadistamine, inventari transport (käru olemas), platsi ettevalmistus ja koristamine jne). Kui sul on soovi ja võimalust meie küla suurimale ettevõtmisele kaasa aidata, siis anna endast märku kogukonnakeskusesse!
UUS! Inglise keel uuesti alustajatele alates 1. märtsist.  (teisipäeviti kell 18-19.30 ehk 2×45 min; 10€ kord, tasumine kuu aja eest ette. Gruppi võetakse 12 õppijat. Registreerumine algab nüüd: kogukonnakeskus@muraste.ee.
– UUS! Alates märtsikuust kogukonnakeskuses avatud ka massaažikamber! Jälgige reklaami! või küsige lisa Aile Kaljolalt!

Teated:
MURASTE KÜLA LEE ELAMUKVARTALI DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK MURASTE KOGUKONNAKESKUSES 13.02.2016-28.02.2016!

Harku Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 4 otsustati vastu võtta Muraste külas Lee elamukvartali detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (äriregistrikood 11038715) tööle nr 04/10.

Detailplaneeringuga määratakse maa-ala sihtotstarbed, ehitusõigus, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude paigutus. Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks on suvilaühistu Lee ümberplaneerimine elamupiirkonnaks. Planeeringus täpsustatakse 66 elamumaa krundi piire ja ehitusõigust. Planeering näeb ette olemasoleva transpordi– ja tootmismaa maaüksuse jagamise, mille alusel moodustatakse 10 transpordimaa krunti, 1 üldkasutatava maa krunt ning 1 tootmismaa krunt. Tulenevalt detailplaneeringu eesmärgist, nähakse planeeringuga ette viie olemasoleva elamumaa maaüksuse piiride osaline muutmine, mis tuleneb vajadusest tagada Lee elamukvartali sisestele teedele piisava laiusega transpordimaa koridorid.

Planeeritav maa-ala suurusega ca 8,8 ha asub Harku vallas Muraste külas ja hõlmab suvilaühistu Lee territooriumil paiknevat 67 maaüksust, millest 66 maaüksust on elamumaa sihtotstarbega ning üks maaüksus on transpordimaa ja tootmismaa sega sihtotstarbega. Planeeritav ala paikneb piirkonnas, mis on hoonestatud suvilate ja aiamajadega (paljud on ümberehitatud aastaringseks elamiseks). Planeeritav ala piirneb põhjast Põhja-Eesti klindiga Muraste looduskaitsealaga nr KLO1000147 (katastritunnus 19801:001:2366), lõunast Tedre aiandusühistuga, idast Klindi ja Muru aiandusühistutega ning läänest Muraka ja Kratt 4 aiandusühistuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.02.2016-28.02.2016. Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) ja Muraste Kogukonnakeskuses (Lee tee 9, Muraste küla E-N 10-18; R 10-16, samuti õhtuti maja lahtioleku ajal) ning Harku valla veebilehel http://www.harku.ee/ Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku ajal 13.02.2016-28.02.2016.

Kogu dokumentatsioon on avatav ka Dropboxi kaudu: https://www.dropbox.com/sh/rllqlesfcmtoalo/AACafqfaXffQlLXC7n1eR_Ita/VASTUV?dl=0