Nädal 28

SUVI MURASTES*

roos17
Rooside – lillede kuninganna õitseaeg on alanud!.

*AT- koolimaja aatrium, SP- spordihoone; KO-kogukonnakeskuse ruum;   KL- klassiruum;  

Teisipäev,  11.juuli
kl 18 KL, Inglise keele kursus (algteadmisi omajatel on võimalus liituda ka juba töötava grupiga). Küsi lisa juhendajalt tel 56575575.
kl 18 AT, Rahvatantsurühma proov
kl 19-20.30 SP, Võrkpall (naised/mehed)- oodatud on kõik võrkpallihuvilised!;

Neljapäev, 12. juuli
kl 18.30 KO, Inglise keele kursus (erandina neljapäevae grupi kogunemine) algajatele ja uuesti alustajatele. Täpsem info marethein@gmail.com, tel 56575575 või kogukonnakeskusest.

Laupäev, 12. august kook
kl 12-16 Muraste kohvikute päev ja garaazimüük; Täpsem info tulekul
kl 20 aiakontsert – esineb Anett Tamm. Täpsem info tulekul!


Laupäev, 2. september 

kl 12 Muraste lennukas perepäev!

OLULINE INFO!

29. juunil  algatas Harku vallavolikogu uue asustusüksuse ehk Meriküla moodustamise Muraste, Suurupi ja Ilmandu küla arvelt. Uue, loodava küla piirid ulatuvad Ilmandu ja Muraste küla läbiva Tilgu teega külgneval alal merest klindini. Tilgu tee lähiümbrus on looduslikult eraldi Murastest ja Ilmandu külast, tegemist on ummikteega, millel puudub loogiline seos Muraste külaga (Merikülla viiva tee ots algab Ilmandust, mitte Murastest). Seega on seniste lahkmejoonte muutmise ja uue küla moodustamise peamiseks põhjuseks osaliselt ajalooliselt väljakujunenud asustusüksuse moodustamine, külakogukonna huvide arvestamine, asustusüksuste sotsiaalmajanduslike funktsioonide arvestamine. Seaduse keeles on asustusjaotuse muutmise eesmärgiks asustuses toimunud arengu kajastamine asustusjaotuses ja asustusjaotuse kokkuleppeline ühitamine kohaliku kasutustavaga.

Miks just Meriküla? Kohanimenõukogu on seda teemat käsitlenud juba 2009. aastal ning keeleteadlane Peeter Päll selgitas seda toona nii: „1920. aastate sedelitel on lakooniliselt: Meriküla – talu Ilmandu külas (samas ka teine sedel: Mäeranna külas (ei selgu, kas tegemist see on mingi teise Meriküla taluga või on kogemata külad segi aetud). 1956. a sedelil on kirja pandud Meriküla kallas – Ilmandu külas. Kõige pikemalt on Aime Toomsalu 1965. a kogus (keelejuhiks oli Liisa Meriküll): „Meriküla talu on Ilmandu küla kohal mererannas“. Liisa Meriküll: „Merekülas oli kalda all üks suur talu nagu küla, 120 tiinu. Selle järele ühel talul küla nimi. Selle talu nime järele pandi perekonnanimed. Ilmandus ja igal pool Meriküllisi. Merikülli Hindrekul olnud kaheksa poega. Riku ostis Merikülasse koha. Merikülas on piirikad (piirivalve). Seega võib järeldada, et Meriküla on ilmselt vana hajatalu Ilmandu külas ja “küla” nime on saanud oma suuruse järgi. Talupere sai XIX sajandi alguses omale talu järgi nimeks Meriküll, kellele ilmselt selline saksik nimi istus. Meriküla tundub seostuvat laiemalt paigaga, mitte lihtsalt taluga.“

Edasi käib protsess nii, et Harku Vallavalitsus korraldab eelnimetatud algatuse avaliku väljapaneku, (ka Muraste kogukonnakeskuses) ning kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste; tähtajaks on 1. august. Kellel huvi täpsemalt asjast teada saada, kaarte ja eelnõusid uurida, siis astuge läbi Muraste kogukonnakeskusest (suisel ajal helistage pisut ette tel 5253128) – Aule volikogu liikmena ja kohanimevaldkonda põhjalikult tundvana oskab sel teemal loodetavasti kõigile küsimustele vastata;)

Varasem Meriküla nimekäsitlus kohanimenõukogus on loetav-kättesaadav siin:
https://www.eki.ee/knn/knpr29.htm . Lisaks saab lugeda Meriküla lugusid meie külaseltsi liikme Mairold Vaigu blogist http://merikyla.blogspot.com.ee/

Seose sellega annab Harku vallavalitsus annab  teada: “Juuni alguses esitati Harku Vallavolikogule 50 Ilmandu ja Muraste küla elaniku allkirjaga taotlus uue küla – Meriküla loomiseks. 29, juunil toimunud vallavolikogu istungil algatatigi Muraste, Ilmandu ja Suurupi külade lahkmejoonte muutmine ning uue asustusüksuse – Meriküla – moodustamine. Kõnealuse piirkonna alaliste elanike või kinnisasja omanike ettepanekud, arvamused ja protestid eelnõu kohta on oodatud kuni 1. augustini 2017 (kaasaarvatud) e-posti aadressile harku@harku.ee. Eelnõu ning lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjeldusega saab tutvuda Harku valla kodulehel: http://www.harku.ee/eelnou-avalikustamine“.
NB! Eelnõuga saab tutvuda ka Muraste kogukonnakeskuses – tööpäevadel ettehelistamisega 5253128 (Aule Kikas)
merik

peenar2Harku vallavalitsus annab teada: “Harku vallavalitsus palub eramuomanikke ja korteriühistuid, koole ja lasteaedu ning ettevõtteid osalema heakorrakonkursile Harku valla kaunis kodu 2017“.

Konkursile võivad oma eramu, korteriühistu, kooli, lasteaia või ettevõtte aia esitada kõik valla kinnistuomanikud. Iga vallakodanik võib konkursile esitada ka naaberaia või teisi vallas asuvaid kauneid aedu. Palume teatada osalemissoovist/soovitusest Harku vallavalitsusele kirjalikult e-posti teel Marion.Aare@harku.ee või suuliselt telefonil 600 3866. Kui esitate konkursile naabri või lähikonnas oleva aia, palume võimalusel osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 31.07.2017.

Konkursi objekte hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes vaatab heakorrakonkursil osalevad objektid üle ajavahemikus 1. augustist kuni 30. septembrini. Hinnatakse järgmist: objekti üldmulje, välishooldus ja sobivus maastikku, haljastus (lilled, hekid, puud jne), dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne). Konkursi parimad selgitab välja komisjon, esitades võitjad seejärel Harku vallavalitsusele kinnitamiseks. Võitjaid autasustatakse tänukirja, meenelise auhinna või aiakaupluse kinkekaardiga. Ootame rohket osavõttu!”

KÄIMAS ON UUS PROJEKTIKONKURSS!
Taotlusvoor 2017 II

REKLAAMINURK
EESTI- MAA- KAUP kutsub ostlema:viht
Tahaks tulla vahvale 
Muraste kandi rahvale
pakkuma kraami, mis hea 
ja kasvanud Eestimaa peal.ALANUD ON SAUNAVIHTADE TELLIMINE (kask, valmistamisaeg 25. juuni-2.juuli, kättetoimetamine juuli esimeses pooles, hind 3 euri/paar).
ALATES JUULIST SAADAVAL EESTI VÄIKETOOTJATE VÄRSKED KÖÖGIVILJAD JA MESI. KAUBA KOJUTELLIMINE VASTAVALT SOOVIDELE, KÜSIDA VÕIB KÕIKE. TELLI VÄRSKE KAUP KOJU!  TELLIMNE  teetju@hot.ee, TEET, tel. 51 971185

TEADETETAstendHVEL

Soovid avaldada oma reklaami meie infokanalites? Juhised on siin!

Soovid kasutada mõnd Muraste külaseltsi poolt pakutavat teenust? Võimalused on siin!

Teadmiseks: Muraste iganädalase e-infokirjaga liitumiseks saada sellekohane teade muraste@muraste.ee
Muraste kogukonnakeskus (Lee tee 9, Muraste) avatud E-N 10-18, R 10-16. Suveperioodil tasub enne kohaletulemist igaks juhuks helistada 5253128 (Aule Kikas)!
Täpsustused ja info: kogukonnakeskus@muraste.ee; 5253128 (Aule Kikas).